Trọng Lượng Riêng Của Thép : Cách Tính + Bảng Tra Các Loại Thép

Estimated read time 5 min read
Khối lượng riêng của thép là gì ? có gì khác so với trọng lượng riêng của thép ? Hằng số 7850 kg/m3 có ý nghĩa gì ? Cách tính trọng lượng riêng của các loại thép phổ biến hiện nay ? Bảng tra trọng lượng riêng của thép các loại chi tiết nhất … Tất cả sẽ được đề cập ngay sau đây.

Khối lượng riêng của thép là gì?

  • Theo khoa học vật lý định nghĩa: Khối lượng riêng của một vật chất là khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó.
  • Vậy: Khối lượng riêng của thép là hằng số 7850 kg/m3, có nghĩa là 1m3 thép có khối lượng 7850 kg
  • Tùy thuộc vào hình dạng, kích thước của từng loại thép như: thép tròn, thép hình, thép tấm, … mà người ta tính ra được khối lượng của loại thép đó. Ví dụ: Trọng lượng thép tấm, trọng lượng thép hình I, trọng lượng thép hình H, trọng lượng thép hộp …

Phân biệt trọng lượng riêng và khối lượng riêng của thép

Trọng lượng riêng của thép là gì ?

+ Theo khoa học vật lý định nghĩa : Trọng lượng riêng của 1 vật là lực hút của toàn cầu lên vật đó .
+ Vậy mối đối sánh tương quan giữa khối lượng riêng và khối lượng riêng của thép như sau :
Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81

+ Khối lượng riêng đơn vị chức năng là KG
+ Trọng lượng riêng đơn vị chức năng là KN .
Trên triết lý là vậy, tuy nhiên, trong thực tiễn đời sống hàng ngày mọi người thường hiểu khối lượng và khối lượng là một. Vậy nên, nếu không vì mục tiêu chính thống thì ta cũng bỏ lỡ sự khác nhau về thực chất của 2 khái niệm này .

Cách tính trọng lượng riêng của thép ?


Công thức tính trọng lượng riêng thép hộp

Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông
Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật

Công thức tính trọng lượng riêng thép hình chữ V

Công thức tính trọng lượng thép góc bằng nhau

Công thức tính trọng lượng riêng thép hình lục giác

Công thức tính trọng lượng thép hình lục giác

Công thức tính trọng lượng riêng thép góc không bằng nhau

Công thức tính trọng lượng thép góc không bằng nhau

Công thức tính trọng lượng riêng thép dẹt

Công thức tính trọng lượng thép dẹt

Công thức tính trọng lượng thép cây xây dựng

Công thức tính trọng lượng thép cây xây dựng

Công thức tính trọng lượng riêng thép ống

Công thức tính trọng lượng riêng của thép ống

Công thức tính khối lượng riêng của thép ống

Công thức tính trọng lượng thép vuông đặc

Công thức tính trọng lượng riêng của thép vuông đặc

Công thức tính trọng lượng thép tròn đặc

Công thức tính trọng lượng riêng của thép tròn đặc

Công thức tính trọng lượng riêng thép tấm

Công thức tính trọng lượng thép tấm

Bảng tra trọng lượng riêng của thép

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bảng tra khối lượng chi tiết cụ thể của từng loại thép ở link phía dưới đây :

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours