Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Estimated read time 4 min read
Mục lục Giải Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Video giải Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) (P1)

Video giải Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) (P2)

Câu hỏi

Câu hỏi 1 trang 28 Toán 8 Tập 2: Điền vào bảng sau rồi lập phương trình với ẩn số s…
Xem lời giải
Câu hỏi 2 trang 28 Toán 8 Tập 2: Giải phương trình nhận được rồi suy ra đáp số của bài toán…
Xem lời giải
Bài tập

Bài 37 trang 30 Toán 8 Tập 2: Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy…
Xem lời giải
Bài 38 trang 30 Toán 8 Tập 2: Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau…
Xem lời giải
Bài 39 trang 30 Toán 8 Tập 2: Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền…
Xem lời giải
Bài 40 trang 31 Toán 8 Tập 2: Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi…
Xem lời giải
Bài 41 trang 31 Toán 8 Tập 2: Một số tự nhiên có hai chữ số…
Xem lời giải
Bài 42 trang 31 Toán 8 Tập 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải…

Xem lời giải 

Bài 43 trang 31 Toán 8 Tập 2: Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau…
Xem lời giải
Bài 44 trang 31 Toán 8 Tập 2: Hãy điền số thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp là 6,06…
Xem lời giải
Bài 45 trang 31 Toán 8 Tập 2: Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng…
Xem lời giải
Bài 46 trang 31-32 Toán 8 Tập 2: Tính quãng đường AB…
Xem lời giải
Bài 47 trang 32 Toán 8 Tập 2: Hãy viết biểu thức biểu thị…
Xem lời giải
Bài 48 trang 32 Toán 8 Tập 2: Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh…
Xem lời giải
Bài 49 trang 32 Toán 8 Tập 2: Đố: Tính độ dài cạnh AC của tam giác ABC…
Xem lời giải

Bài giảng Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:
Ôn tập chương 3
Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2 : Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3 : Bất phương trình một ẩn
Bài 4 : Bất phương trình bậc nhất một ẩn

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours