Bài tập Excel có lời giải (Dùng hàm IF, ROUND, SUM, MIN, MAX, AVERAGE) Phần 1

Estimated read time 4 min read

Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng hàm IF, hàm ROUND, hàm SUM, hàm MIN và hàm MAX hiệu quả chính xác nhất.

Hình thức thống kê nổi bật là bảng lương trong tháng của công ty, bảng lương này là bài tập excel hãy cùng Blog Học Excecl đi tìm giải thuật với bài tập lần này nhé .

Chúng ta sẽ xử lý từng phần một của bảng lương .

Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập excel lần này, cần sử dụng hàm IF

Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập excel lần này, cần sử dụng hàm IF.  Điều kiện phụ cấp chức vụ là: NV thêm 100, KT thêm 150, TP thêm 300, PGĐ thêm 350, GĐ thêm 500. Thay vì lần theo danh mục chức vụ rồi điền vào, chỉ cần sử dụng hàm IF theo cú pháp sau:

=IF(D2="NV",100,IF(D2="KT",150,IF(D2="TP",300,IF(D2="PGĐ",350,IF(D2="GĐ",500))))) 

Rồi kéo chuột sao chép hàm IF xuống những ô còn lại để có được hiệu quả, và đây là cách thực thi :

Xem thêm:

Tính lương tại bài tập excel này quá đơn giản, thực hành như sau:

Tính được tạm ứng trong bài tập excel kết hợp HÀM ROUND và hàm IF

Để tính được tạm ứng trong bài tập excel này cần kết hợp giữa hàm ROUND và hàm IF để thỏa mãn điều kiện đề bài đưa ra (hiểu rõ hơn về hàm ROUND và hàm IF). Cú pháp như sau:

=ROUND(IF((G2+H2)*2/3<70000,(G2+H2)*2/3,70000),-3)

Rồi kéo chuột sao chép xuống những ô còn lại để có được tác dụng như này :

Tính phần còn lại chúng ta làm đúng theo công thức đề bài đưa ra:

Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM

Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM, thực hiện như sau:

Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE

Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE (tìm hiểu các cách tính trung bình tại đây), thực hiện như sau:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX (tìm hiểu các tìm giá trị tại đây), thực hiện như sau:

Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK

Dưới đây là bài tập mô phỏng cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau .
Xét ví dụ sau .

1/ Sử dụng phương pháp lồng nhiều hàm IF trong một công thức để xếp loại học sinh.

    • Sử dụng công thức:
      =IF(C3>=9;”Giỏi”;IF(AND(C3<9;C3>=7);”Khá”;IF(AND(C3<7;C3>=5);”Trung Bình”;”Yếu”))) 

2/ Dùng hàm xếp hạng RANK.

  • Sử dụng công thức:
    =RANK(C3;$C$3:$C$9;0), với dãy truy xuất được cố định lại $…$ bằng cách nhấn F4.

Nếu những bạn muốn được hướng dẫn 1 cách dễ hiểu và được rèn luyện tốt hơn để chuẩn bị sẵn sàng cho những kì thi hoặc bài thi Excel, hãy tham giá khóa học Luyện đề Excel :
Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kỹ năng và kiến thức này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên viên của Học Excel Online. Hiện nay mạng lưới hệ thống đang có khuyễn mãi thêm rất lớn cho bạn khi ĐK tham gia khóa học. Chi tiết xem tại : HocExcel. Online

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours