Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng Chính Xác – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Estimated read time 11 min read
Công thức tính khối lượng riêng, khối lượng riêng Chính Xác

Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng Chính Xác

Khối lượng riêng là gì ? Trọng lượng riêng là gì ? Công thức tính khối lượng riêng, khối lượng riêng thế nào là những mạch kiến thức và kỹ năng THPT Sóc Trăng sẽ san sẻ cùng quý thầy cô và những bạn học viên qua bài viết sau đây. Hãy san sẻ để có thêm nguồn tư liệu có ích nhé !
I. LÝ THUYẾT CHUNG

1. Khối lượng riêng là gì ?
Bạn đang xem : Công thức tính khối lượng riêng, khối lượng riêng Chính Xác
Khối lượng riêng ( tiếng Anh là Density ), hay còn được gọi là tỷ lệ khối lượng, là một đặc tính về tỷ lệ khối lượng trên một đơn vị chức năng thể tích của vật chất đó. Đây là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng ( m ) của một vật làm bằng chất đó ( nguyên chất ) và thể tích ( V ) của vật .
2. Trọng lượng riêng là gì ?
Trọng lượng riêng tiếng Anh là Specific Weight, là khối lượng của một mét khối vật chất. Trọng lượng riêng KHÁC khối lượng riêng. Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81 Đơn vị đo khối lượng riêng là N / m³
II. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Công thức tính khối lượng riêng


Khối lượng riêng của một chất trong vật được xác lập bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó và chia cho thể tích vô cùng nhỏ này .
Đơn vị của khối lượng riêng là kilogam trên mét khối ( kg / m3 ) ( theo hệ đo lường và thống kê chuẩn của quốc tế ). Ngoài ra còn có đơn vị chức năng là gam trên centinmet khối ( g / cm3 ) .
Người ta tính khối lượng riêng của một vật nhằm mục đích xác lập những chất cấu trúc nên vật đó, bằng cách so sánh hiệu quả của những chất đã được tính trước đó với bảng khối lượng riêng .

  • Công thức tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng = Khối lượng : Thể tích

D = m/V
Trong đó : D là khối lượng riêng ( kg / cm3 ), m là khối lượng của vật ( kg ) và V là thể tích ( m3 ) .
Trong trường hợp chất đó là đồng chất thì khối lượng riêng tại mọi vị trí đều giống nhau và tính bằng khối lượng riêng trung bình .

  • Công thức tính khối lượng riêng trung bình

Khối lượng riêng trung bình của một vật thể bất kể được tính bằng khối lượng chia cho thể tích của nó, thường kí hiệu là ρ
ρ = m/V

2. Công thức tính trọng lượng riêng
Trọng lượng riêng của vật thể được tính bằng công thức :
Trọng lượng riêng = Trọng lượng : Thể tích

d= P/V
Trong đó :

  • d là trọng lượng riêng (N/m³)
  • P là trọng lượng (N)
  • V là thể tích (m³)

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

  • Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối vật chất. Trọng lượng riêng KHÁC khối lượng riêng.
  • Sự khác nhau thể hiện bởi công thức: 
  • Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng là N/m³).

IV: BÀI TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Bài 1: Một hộp sữa ông thọ có khối lượng 0.397 kg, thể tích 0.32 m3. Xác định khối lượng riêng của sữa chứa trong hộp.
Lời giải :
Ta có m = 0.397 kg, V = 0.00032 m3
=> Khối lượng riêng của sữa là D = m / V = 0.397 / 0.00032 = ≈ 1240.6 ( kg / m3 )
Bài 2: Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg
1. Tính thể tích của 1 tấn cát
2. Tính khối lượng của 1 đống cát 3 m3
Lời giải :
1. Khối lượng riêng của cát : D = m / V = 15/0. 01 = 1500 ( kg / m3 )
Thể tích 1 tấn cát : V = m / V = 1000 / 1500 = 0.667 ( m3 )
2. Trọng lượng 1 đống cát 3 m3 : P = d x V = 10 x 1500 x 3 = 45000 N
Bài 3:
Một lượng cát có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg .
a ) Tính khối lượng riêng của khối cát
b ) Tính khối lượng riêng của khối cát
Đáp án
Theo đề bài ta có :
V = 80 cm3 = 0,00008 m3
m = 1,2 kg
Khối lượng riêng của khối cát là : D = m / V = 1,2 / 0,00008 = 15.000 kg / m3
Trọng lượng riêng của khối cát là: d = Dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 N/m3 

Bài 4: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thế tích là 0,5m3.
Hướng dẫn
Dựa vào bảng ta có khối lượng riêng của đá là 2600 kg / m3 .
Vậy 0,5 m3 đá có khối lượng là : 2600.0,5 = 1300 kg .
Bài 5: Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cản.
Dụng cụ gồm có:
– Một quả cân 200 g mà ta cần đo khối lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chi buộc vào quả cân .
– Một bình chia độ có GHĐ 250 m3, miệng rộng đế hoàn toàn có thể cho lọt quá cân vào trong bình. Bình chứa khoáng 100 m3 nước .
– Một lực kế có GHĐ tối thiểu 2,5 N .
Hướng dẫn
Ta làm theo những bước sau :
– Thả chìm quả cân vào bình chia độ. Giả sử nước dâng lên đến mực 120 m3 .
Vậy thể tích quả cân 200 g là :
V = 120 – 100 = 20 ( m3 ) = 0,00002 ( m3 ) .
– Treo quả cân vào lực kế ta xác lập được khối lượng của quả cân là 2N ( do p = 10 m = 10. 0,2 = 2N ) .
Vậy khối lượng riêng của chất làm quả cân ( 200 g ) là :
d = P. / V = 2/0, 00002 = 100000 ( N / m3 ) .
Bài 6: Hãy tính khối lượng của một chiếc dầm sắt có thế tích 40dm3.
Hướng dẫn
Tra bảng, ta thấy sắt có khối lượng riêng là D = 7800 kg / m3 và V = 40 dm3 = 0,04 m3
Tính khối lượng dầm sắt :
Ta có : D = m / V suy ra m = D.V
Hay m = 7800.0,04 = 312 (kg)
Bài 7: Một hộp sữa ông Thọ có khối lượng 397g và có thề tích 320cm2 Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/ m3.
Hướng dẫn
Ta có : 397 g = 0,397 kg .
320 cm3 = 0,00032 m3
Khối lượng riêng của sữa trong hộp là :
m 0,397. 3
D = m / V = 0,397 / 0,00032 = 1240 kg / m3 .
Bài 8: Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.
a) Tính thể tích của 1 tấn cát.
b ) Tính khối lượng của một đống cát 3 cm3 .
Hướng dẫn
a ) Ta có : 10 / 15 kg ( 1 tấn = 1000 kg ; 1 lít = 1 dm3 )
Thế tích của một tấn cát : V = ( 1000. 10 ) / 15 = 666,7 ( 1 ) = 0,667 ( m3 )
b ) Trọng lượng của đống cát là 45.000 N .
Bài 9: 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.
Hướng dẫn
Ta có : 1 cm3 – 0,001 m3 .
Khối lượng riêng của kem giặt VISO là :
D = 1/0, 0009 = 1111,1 ( kg / m3 )
So sánh với khối lượng riêng của nước thì khối lượng riêng của kem giặt VISO lớn hơn .
Bài 10: Mỗi hòn gạch hai lỗ có khối lượng 1,6kg.
Hòn gạch có thể tích 1.200cm3. Mồi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Hướng dẫn
Thế tích thực của hòn gạch là :
V = 1200 – ( 192.2 ) = 816 ( cm3 ) = 0,0816 ( m3 ) .
Khối lượng riêng của gạch : D = m / V = 1,6 / 0,0816 = 1960,8 kg / cm3
Trọng lượng riêng của gạch : d = 10. D = 10.1960,8 = 19608 N / cm3 .
Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu về Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng và nhiều dạng bài tập thường gặp. Đây là phần kiến thức Vật lí 6 rất quan trọng. Các bạn lưu lại để xem khi cần nhé ! Xem thêm công thức tính diện tích hình cầu nữa nhé !
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours