Tuyển tập các bài toán nâng cao lớp 6 học kì 2 có đáp án

Estimated read time 14 min read
Nội dung được sưu tầm gồm có 5 dạng toán nâng cao lớp 6 tiêu biểu vượt trội như : Tính nhanh, toán so sánh, tìm nguyên, chứng tỏ phân số tối giản, tìm giá lớn nhất – giá trị nhỏ nhất kèm các bài tập tinh lọc của từng dạng. Nội dung chi tiết cụ thể mời các bạn theo dõi dưới đây.

Tham khảo thêm:

Những bài toán khó lớp 6 hay nhất – Học kì 2

Được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ các đề kiểm tra, đề thi môn Toán lớp 6 hay nhất. Đây là thời cơ cho các em thử sức năng lượng với các dạng bài tập khó, từ đó tìm ra chiêu thức giải hay nhằm mục đích đạt tác dụng cao trong các kì thi quan trọng. Theo như nhìn nhận, với những bài toán lớp 6 này các em cần nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản, nâng cao và sử dụng linh động chúng nhằm mục đích đổi khác từ dạng nâng cao sang dạng cơ bản để giải.

Các dạng bài tập toán khó lớp 6 hay nhất

Tuyển tập các bài toán nâng cao lớp 6 hay nhất - Học kì 2

Tuyển tập các bài toán nâng cao lớp 6 hay nhất - Học kì 2

Tuyển tập các bài toán nâng cao lớp 6 hay nhất - Học kì 2

Tuyển tập các bài toán nâng cao lớp 6 hay nhất - Học kì 2

Những bài toán nâng cao lớp 6 học kì 2 có đáp án tiêu biểu

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

Câu 5: Cho đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H sao cho HI = 2/3OI. Độ dài đoạn thẳng OH là…….cm.

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là ………….

Câu 7: Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h.

Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là …

Câu 9: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ……….%.

Câu 10: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là ………

Câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số.

Câu 12: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15/km trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là …..km/h.

Câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ………

Câu 14: Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là

Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?

Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là

Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số ?

Câu 19: tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28

Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?

Câu 21:

a. Có toàn bộ bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời : … … cách. b. Có … … số vừa là bội của 3 và là ước của 54 Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 22:

Câu A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là

Câu B: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là

Câu C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình tam giác ABC là

Câu D: Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp lần so với thương của phép chia mới.

Câu E: Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là………………..

Câu F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu G: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là %.

Câu H: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15km/giờ trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/giờ trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là.

Câu I: Tỉ số của 2 số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là?

Câu K: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ

Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a, b với a

Câu 24: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a, b với a

Câu 25: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 26: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Trả lời: Cách…

Hướng dẫn giải

Lời giải các dạng toán nâng cao lớp 6 chi tiết cụ thể :

Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;….

Các số là ước của 54 là : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54. Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là : 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Câu 2: 180 = 22 x 32 x5

Số ước 180 là : 3 x 3 x 2 = 18 ước. Các ước nguyên tố của 180 là : { 2 ; 3 ; 5 } có 3 ước. Số ước không nguyên tố của 180 là : 18 – 3 = 15 ước.

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 nên trong ba số này phải có 1 số chẵn => Trong ba số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng hai số còn lại là 106 – 2 = 104. Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b ( a > b ). Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 – 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố ( thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài ). Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài là 101.

Câu 4: Số lớn nhất 9998

Số bé nhất 1000 Có : ( 9998 – 1000 ) : 2 + 1 = 4500 ( số )

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

2 90 4 7 15 % 18 192 12 7

Câu 14: Anh 20, em 10

Câu 15: giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

nửa đường kính của hình tròn trụ mới là 100 % – 20 % = 80 % diện tích quy hoạnh hình tròn trụ có nửa đường kính 80 % là 80 % * 80 % = 64 % diên tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn trụ mới là 100 % * 100 % – 64 % = 36 % 36 % = 113,04 cm2 => diện tích quy hoạnh hình tròn trụ khởi đầu là 113,04 : 36 * 100 = 314 cm2

Câu 16: Số nhỏ nhất thoả mãn đề bài là: 24,01

Số lớn nhất thỏa mãn nhu cầu đề bài là : 24,99 Từ 1 đến 99 có : ( 99 – 1 ) : 1 + 1 = 99 ( số ) Vậy có 99 số thỏa mãn nhu cầu đầu bài.

Câu 17:

126 : a dư 25 => a khác 0 ; 1 ; 126 => 126 – 25 = 101 chia hết cho a Mà 101 = 1.101 => a = 1 ( L ) hoặc a = 101 ( TM ) Vậy a = 101

Câu 18:

Có số các số tự nhiên có 4 chữ số là : ( 9999 – 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số ) Đáp số : 9000 số Có số các số chẵn có 3 chữ số là : ( 998 – 100 ) : 2 + 1 = 450 ( số ) Đáp số : 450 số

Câu 19: Gọi số tự nhiên cần tìm là A

Chia cho 29 dư 5 nghĩa là : A = 29 p + 5 ( p ∈ N ) Tương tự : A = 31 q + 28 ( q ∈ N ) Nên : 29 p + 5 = 31 q + 28 => 29 ( p – q ) = 2 q + 23 Ta thấy : 2 q + 23 là số lẻ => 29 ( p – q ) cũng là số lẻ => p – q > = 1 Theo giả thiết A nhỏ nhất => q nhỏ nhất ( A = 31 q + 28 ) => 2 q = 29 ( p – q ) – 23 nhỏ nhất => p – q nhỏ nhất Do đó p – q = 1 => 2 q = 29 – 23 = 6 => q = 3

Vậy số cần tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121

Câu 20: Để tìm tập hợp con của A ta chỉ cần tìm số ước của 154

Ta có : 154 = 2 x 7 x 11 Số ước của 154 là : ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) = 8 ( ước ) Số tập hợp con của tập hợp A là : 2 n trong đó n là số thành phần của tập hợp A => 2 n = 28 = 256 ( tập hợp con ) Trả lời : A có 256 tập hợp con

Câu 21:

a

b

c

4 6 15 và 45

Trên đây là tuyển tập 5 dạng kèm bài tập toán khó lớp 6 gồm có : Tính nhanh, toán so sánh, tìm nguyên, chứng tỏ phân số tối giản, tìm giá lớn nhất – giá trị nhỏ nhất kèm các bài tập tiêu biểu vượt trội được chúng tôi sưu tập hay nhất từ mạng lưới hệ thống các câu hỏi lấy điểm 10 của các đề kiểm tra, đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 trường trung học cơ sở trên toàn nước. Tuyển tập bộ đề toán nâng cao lớp 6 học kì 2 là tài liệu hữu dụng dành cho các em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm ôn luyện.

File tải Một số bài toán nâng cao Lớp 6 – Học kì 2 hay nhất

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về Tuyển tập những bài toán nâng cao lớp 6 hay nhất, hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm : ► Ngoài ra các em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu hữu dụng tương hỗ ôn luyện thi môn toán khác được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours