Các bước nhập công thức vào ô tính?

Estimated read time 4 min read

Câu hỏi:

Các bước nhập công thức vào ô tính?
A. Gõ dấu = -> nhập công thức -> chọn ô tính -> nhấn Enter .
B. Gõ dấu = -> chọn ô tính -> nhập công thức -> nhấn Enter .
C. Chọn ô tính -> gõ dấu = ->nhập công thức -> nhấn Enter.

D. Chọn ô tính -> nhập công thức -> gõ dấu = -> nhấn Enter .
Đáp án đúng C.
Các bước nhập công thức vào ô tính là Chọn ô tính -> gõ dấu = -> nhập công thức -> nhấn Enter, Excel là một ứng dụng nằm trong bộ ứng dụng tin học văn phòng Office của hãng Microsoft, giúp quản trị tài liệu trong hầu hết các ngành nghề lúc bấy giờ .

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Khi nhắc đến những ứng dụng quan trọng trong tin học văn phòng thì không hề không nhắc đến bộ Office của Microsoft, trong bộ này có ứng dụng Excel, được dùng để quản lý dữ liệu – tính toán – thống kê rất chuyên nghiệp. Đặc biệt nếu bạn có kiến thức và kỹ năng lập trình thì hoàn toàn có thể tích hợp với VBA để tạo ra những ứng dụng phức tạp .

Excel là một phần mềm nằm trong bộ phần mềm tin học văn phòng Office của hãng Microsoft, giúp quản lý dữ liệu trong hầu hết các ngành nghề hiện nay.

Với Excel bạn hoàn toàn có thể quản trị và tính toán tài liệu rất đơn thuần, ứng dụng trong mọi ngành nghề như : Kế toán – kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước, … đặc biệt quan trọng là những công ty vừa và nhỏ không có điều kiện kèm theo mua ứng dụng quản trị chuyên được dùng .
Bạn có thể tạo công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các giá trị trong trang tính của mình. Các công thức đơn giản luôn bắt đầu bằng một dấu bằng (=), theo sau là các hằng số có giá trị số và toán tử tính toán như dấu cộng (+), dấu trừ (), dấu hoa thị(*) hoặc dấu gạch chéo (/).
Để nhập công thức vào ô tính tất cả chúng ta triển khai các bước sau :
Bước 1 : Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức .
Bước 2: Nhập = (dấu bằng).

Bước 3 : Nhập công thức .
Bước 4 : Nhấn Enter ( Windows ) hoặc Return ( máy Mac ) .
Ví dụ : Bạn muốn nhập công thức 78 + 25 trên hệ quản lý windows, bạn vào ô tính muốn nhập công thức và nhập = 78 + 25 và bấm Enter .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours