[2021]Công thức tính C% (nồng độ phần trăm) theo khối lượng và thể tích

Estimated read time 9 min read
Bài viết giúp các bạn tìm hiểu và khám phá công thức tính C %, tức là nồng độ Phần Trăm. Bao gồm công thức tính đúng mực và 1 số ít ví dụ minh họa cụ thể. Có hai loại nồng độ Tỷ Lệ : Xác Suất theo khối lượng và Phần Trăm theo thể tích.

Công thức tính C% theo khối lượng

Phần trăm theo khối lượng ( m / m ) là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100 %.

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

Ví dụ

Phần trăm khối lượng của dung dịch chứa 26,5 g glucose trong 500 g dung dịch là bao nhiêu ?

Dung dịch

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng glucose / tổng khối lượng dung dịch × 100 % = 26,5 g 500 g × 100 % = 5,30 %

Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích ( v / v ) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch, nhân với 100 %. Phần trăm theo khối lượng = thể tích chất tan / tổng thể tích dung dịch × 100 %

Thí dụ

Làm thế nào bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng 250 ml 70 % ( v / v ) rượu xát

Dung dịch

70 % = thể tích cồn xát / tổng thể tích dung dịch × 100 % × 100 %

Vì thế

Thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70 % / 100 % = 250 mL × 70/100 = 175 mL Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng số 250 mL dung dịch. công thức tính c%

Lưu ý khi sử dụng công thức tính C%

Nồng độ của dung dịch hầu hết được bộc lộ bằng số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch ( còn gọi là số mol )

VÍ DỤ:

( a ) Nếu 25 mol NaCl có trong 100 L dung dịch trong đó H2O là dung môi, thì nồng độ của dung dịch là 25/100 = 0,25 mol ⋅ L ^ – 1. ( b ) Nồng độ mol của dung dịch được pha chế bằng cách hòa tan 15,0 g natri hydroxit trong nước đủ để tạo ra tổng số 225 ml dung dịch là bao nhiêu ? Dung dịch Tính số mol chất tan xuất hiện. Số mol NaOH = 15,0 g NaOH × 1 mol NaOH / 40,00 g NaOH = 0,375 mol NaOH Tính số lít dung dịch xuất hiện. Thể tích = 225 mL × 1L / 1000 mL = 0,225 L Chia số mol chất tan cho số lít dung dịch. Độ phân cực = 0,375 mol / 0,225 L = 1,67 mol / L Hãy xử lý câu hỏi cho cả nồng độ Tỷ Lệ theo khối lượng và Xác Suất nồng độ theo khối lượng. công thức tính c% Nồng độ Xác Suất theo khối lượng được định nghĩa là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch và nhân với 100 %. Vì thế : Có hai cách để đổi khác nồng độ của dung dịch theo khối lượng

  • Thêm nhiều chất tan – làm cho dung dịch đậm đặc hơn;
  • Thêm nhiều dung môi – làm cho dung dịch loãng hơn;

Hãy lấy một ví dụ để minh họa rõ hơn về khái niệm này. Nói rằng chúng ta hòa tan 10,0g một chất trong 100,0g nước. Sự tập trung của chúng tôi theo khối lượng sẽ là:

c % = 10,0 g 10,0 g + 100,0 g ⋅ 100 % = 9,09 % Bây giờ tất cả chúng ta hãy thử nhân đôi khối lượng của chất tan ; nồng độ mới sẽ là c % = 2 ⋅ 10,0 g 2 ⋅ 10,0 g + 100,0 g ⋅ 100 % = 16,7 % Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta giữ khối lượng chất tan ở mức 10,0 g và tăng gấp đôi khối lượng dung môi ( trong trường hợp này là nước ), nồng độ sẽ là : c % = 10,0 g 10,0 g + 2 ⋅ 100,0 g ⋅ 100 % = 4,76 % Điều tương tự như cũng đúng so với nồng độ Tỷ Lệ theo thể tích, được định nghĩa là thể tích của chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch và nhân với 100 %. c v o l u m e % = V s o l u t e V s o l u t e + V s o l v e n t ⋅ 100 % Thật thuận tiện để thấy rằng việc thao túng thể tích của chất tan hoặc thể tích của dung môi ( hoặc cả hai ) sẽ biến hóa nồng độ Phần Trăm của dung dịch theo thể tích. Một biến thể khác về nồng độ Phần Trăm là Tỷ Lệ khối lượng / khối lượng hoặc Phần Trăm khối lượng / khối lượng. Biến thể này đo lượng chất tan tính bằng gam nhưng đo lượng dung dịch tính bằng mililit. … Do đó, thể tích của dung dịch tính bằng mL gần như bằng số với khối lượng của dung dịch tính bằng gam.

Làm thế nào để bạn tính phần trăm theo khối lượng?

Chung công thức : Tổng công thức cho việc đo lường và thống kê các Xác Suất bởi công thức là : Nó cũng được gọi là % V / V và nó luôn luôn biểu lộ dưới dạng tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) và các đơn vị chức năng thuộc khối lượng nên được tính bằng ml. Một cách khác để bộc lộ % này là thể tích chất tan tính bằng mL trong 100 mL dung dịch.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tập trung

Trong Hóa học

Tỷ lệ phần trăm nồng độ cho chúng ta biết bao nhiêu thành phần hoạt chất cụ thể có trong (hoặc cần phải có) trong một giải pháp tổng thể.

công thức tính c% Ban đầu, hầu hết sinh viên công nghệ tiên tiến dược không học toán hoặc hóa học nâng cao sẽ phải vật lộn với phương pháp hoạt động giải trí của nó. Vì vậy, hãy thư giãn giải trí và đừng lo ngại nếu bạn không hề hiểu và vận dụng thuần thục nó ngay lập tức.

Nhiều lần bạn sẽ thấy nồng độ phần trăm được biểu thị là 1: 100, 1: 200, v.v. , có thể được chuyển đổi thành một phần bằng cách đặt số thứ nhất lên trên số thứ hai.

Hướng dẫn chung

TAN Dung môi Kiểu
V / V 1 ML 100 ML Tỷ lệ phần trăm khối lượng

(Chất lỏng)

W / W 1 GM 100 GM Tỷ lệ phần trăm trọng lượng

(Khô)

W / V 1 GM 100 ML  

Tỷ lệ phần trăm khối lượng / khối lượng

1 phần Solute ( thuốc ) gồm 100 phần Dung môi ( mẻ ). Không có 101 phần, chỉ có 100. Chất tan là 1/100 dung môi. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã nắm được các thông tin đúng mực về công thức tính nồng độ Xác Suất ( C % ). Ngoài ra trải qua những ví dụ cụ thể mong rằng các bạn đã hiểu một cách sâu nhất về công thức quan trọng này.

4.4 / 5 – ( 110 bầu chọn )

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours