Công thức Hình học lớp 4, 5

Estimated read time 5 min read
Các công thức hình học lớp 4 và lớp 5 .Về tính diện tích, tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn trụ …Chu vi của hình thoi bằng độ dài một cạnh nhân với 4 hoặc bằng 4 lần độ dài một cạnh .Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)

Chiều cao : h = ( S x 2 ) : a ( h : độ cao )Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. ( theo công thức )

9 / HÌNH TRÒN :
Bán kính hình tròn trụ : r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
Đường kính hình tròn trụ : d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
Chu vi hình tròn trụ : C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
Diện tích hình tròn trụ : C = r x r x 3,14
Tìm diện tích thành giếng :
Tìm diện tích miệng giếng : S = r x r x 3,14
Bán kính hình tròn trụ lớn = nửa đường kính hình tròn trụ nhỏ + chiều rộng thành giếng
Diện tích hình tròn trụ lớn : S = r x r x 3,14
Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn trụ lớn – diện tích hình tròn trụ nhỏ

10 / HÌNH HỘP CHỮ NHẬT :
Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích hình hộp chữ nhật .

 • Diện tích xung quanh : Sxq = Pđáy x h
 • Chu vi đáy : Pđáy = Sxq : h
 • Chiều cao : h = Sxq : P. đáy

– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì :

 • Pđáy = ( a + b ) x 2

Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b

 • Chu vi mặt dưới = 2 x ( a + b )

 • Chiều rộng b = ( chu vi – 2 a ) : 2

Hoặc chiều rộng b = nửa chu vi – a

 • Chiều dài a = nửa chu vi – b

– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông vắn thì :

 • Pđáy = a x 4
 • Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + S 2 đáy
 • Sđáy = a x b
 • Thể tích : V = a x b x c

– Muốn tìm chiều cao cả hồ nước ( bể nước )

 • h = v : S đáy

– Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước ( bể nước )

 • S đáy = v : h

– Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ ( m3 ) chia cho diện tích đáy hồ ( mét vuông )

 • h = v : S đáy hồ

– Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ ( bể ) ( hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống )
+ Bước 1 : Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ .
+ Bước 2 : Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi độ cao mặt nước đang có trong hồ

 • Diện tích quét vôi :

Bước 1 : Chu vi đáy căn phòng .
Bước 2 : Diện tích bốn bức tường ( Sxq )

Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)

Bước 4 : Diện tích bốn bức tường ( Sxq ) và trần nhà
Bước 5 : Diện tích các cửa ( nếu có )
Bước 6 : Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours