Công thức tính diện tích tam giác lớp 9 đầy đủ

Estimated read time 4 min read

Công thức tính diện tích tam giác lớp 9 đầy đủ

Công thức tính diện tích tam giác lớp 9 đầy đủ

Với loạt bài Công thức tính diện tích tam giác Toán lớp 9 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, biết cách làm bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt hiệu quả cao trong các bài thi môn Toán 9 .
Bài viết Công thức tính diện tích tam giác gồm 2 phần : Lý thuyết và Bài tập vận dụng có giải thuật chi tiết cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính diện tích tam giác Toán 9 .
I. Lý thuyết:

Các công thức tính diện tích tam giác đã biết :
+ Đối với tam giác thường
Công thức tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích tam giác(đơn vị diện tích)
Với h là chiều cao, a là cạnh đáy .
+ Đối với tam giác vuông :
Công thức tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích tam giác(đơn vị diện tích)
+ Công thức diện tích mới
Công thức tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích tam giác
với α là góc nhọn tạo bởi AB và BC
Chứng minh công thức
Ví dụ 1:Cho tam giác ABC nhọn, AH là đường cao.

Chứng minh: Công thức tính diện tích tam giác với α là góc nhọn tạo bởi AB và BC

Công thức tính diện tích tam giác

Lời giải:
Áp dụng tỉ số lượng giác cho góc nhon B của tam giác ABH vuông tại H là :
Công thức tính diện tích tam giác
=> AH = AB. sin α
Diện tích tam giác ABC là :
Công thức tính diện tích tam giác
Thay AH = AB. sin α vào ( 1 ) ta có :
Công thức tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích tam giác(điều phải chứng minh)

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có góc B là góc tù, đường cao AH. Chứng minh: Công thức tính diện tích tam giác với α là góc nhọn tạo bởi AB và BC

Lời giải:

Công thức tính diện tích tam giác
Áp dụng tỉ số lượng giác cho góc nhon B của tam giác ABH vuông tại H là :
Công thức tính diện tích tam giác

=> AH = AB. sin α
Diện tích tam giác ABC là :
Công thức tính diện tích tam giác
Thay vào ( 2 ) ta có :
Công thức tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích tam giác(điều phải chứng minh)

                     Công thức tính diện tích tam giác

II. Bài tập:

Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = 5cm; BC = 6cm, Công thức tính diện tích tam giác. Tính diện tích tam giác ABC

Lời giải:

Công thức tính diện tích tam giác
Áp dụng công thứ tính diện tích tam giác ta có :
Công thức tính diện tích tam giác

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD AB = a, BC = b, Công thức tính diện tích tam giác nhọn và Công thức tính diện tích tam giác= α.
Tính diện tích hình bình khô cứng theo a, b, α
Lời giải:

Công thức tính diện tích tam giác
Kẻ AH ⊥ DC, AH là đường cao hình bình hành ABCD .
Áp dụng tỉ số lượng giác cho tam giác vuông ADH ta có :
Công thức tính diện tích tam giác
=> AH = AD.sin α
Diện tích hình bình hành ABCD là :
=> S = AH.DC ( 3 )
Thay AH = AD.sin α vào ( 3 ) ta được :
S = AD.sin α. DC
Mà AD = BC = b
AB = DC = a
=> S = BC.AB.sin α = ab. sinα
Xem thêm các Công thức Toán lớp 9 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours