Estimated read time 6 min read

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiênTỉ suất gia tăng dân số tự nhiên– Công thức: Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên = ( Tỷ suất sinh – Tỷ suất tử ) / 10

I. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Bạn đang đọc:

  1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là mức chênh lệch giữa số sinh và số chết so với dân số trung bình trong kỳ nghiên cứu và điều tra, hoặc bằng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số trong kỳ ( thường tính cho một năm lịch ) .Công thức tính :

NIR = B – D × 1000 = CBR – CDR
Ptb

Trong đó :NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ;B : Số sinh trong năm ;D : Số chết trong năm ;Ptb : Dân số trung bình ( hoặc dân số có đến ngày 01 tháng 7 ) của năm ;CBR : Tỷ suất sinh thô ;CDR : Tỷ suất chết thô .

  1. Phân tổ hầu hết

– Thành thị / nông thôn ;– Tỉnh / thành phố thường trực Trung ương .

  1. Kỳ công bố : Năm.

  2. Nguồn số liệu

– Tổng tìm hiểu dân số và nhà tại ;– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ;– Điều tra dịch chuyển dân số và kế hoạch hóa mái ấm gia đình .

  1. Cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tích lũy, tổng hợp : Tổng cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân số chung

  1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tăng dân số chung ( gọi tắt là tỷ suất tăng dân số ) là tỷ suất mà theo đó dân số được tăng lên ( hay giảm đi ) trong một thời kỳ ( thường tính cho một năm lịch ) do tăng tự nhiên và di cư thuần, được biểu lộ bằng tỷ suất Phần Trăm so với dân số trung bình ( hay dân số có đến giữa năm ) .

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMRTrong đó :GR : Tỷ lệ tăng dân số chung ;CBR : Tỷ suất sinh thô ;CDR : Tỷ suất chết thô ;IMR : Tỷ suất nhập cư ;OMR : Tỷ suất xuất cư .Hay : GR = NIR + NMRTrong đó :NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ;NMR : Tỷ lệ di cư thuần .

  1. Phân tổ hầu hết

– Thành thị / nông thôn ;– Tỉnh / thành phố thường trực Trung ương .

  1. Kỳ công bố : Năm.

  2. Nguồn số liệu

– Tổng tìm hiểu dân số và nhà tại ;– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ;– Điều tra dịch chuyển dân số và kế hoạch hóa mái ấm gia đình .

——— HLT.vn —————

iDiaLy. com – Tài liệu, videos địa lý không tính tiền

– Kênh youtube.idialy.com

– Kênh tiktok.idialy.com

– Nhóm : nhom.idialy.com – group.idialy.com – iDiaLy. HLT.vn

– Trang : trang.idialy.com – fanpage.idialy.com – DiaLy. HLT.vn

– Webiste / app : idialy.com

——————————- HLT.vn ———————–

Lop4. idialy.com – Lop4. HLT.vn

Lop6. idialy.com – Lop6. HLT.vn

Lop7. idialy.com – Lop7. HLT.vn

Lop8. idialy.com – Lop8. HLT.vn

Lop9.idialy.com – Lop9.HLT.vn

Lop10. idialy.com – Lop10. HLT.vn

Lop11. idialy.com – Lop10. HLT.vn

Lop12. idialy.com – Lop10. HLT.vn

———— HLT.vn ————–

giaoan.idialy.com – giaoan. HLT.vn

tracnghiem.idialy.com

bieudo.idialy.com

atlat.idialy.com

tinhtoan.idialy.com

sodotuduy.idialy.com

dethi.idialy.com

——– Môn khác ———-

Các bạn cũng co thể tìm hiểu thêm các môn khác tại đây :

– Anh văn : anhvan. HLT.vn

– Toán học : toanhoc. HLT.vn

– Vật lý : vatly. HLT.vn

– Hóa học : hoahoc. HLT.vn

– Sinh học : sinhhoc. HLT.vn

– Ngữ văn : nguvan. HLT.vn

– Lịch sử : lichsu. HLT.vn

– GDCD : gdcd. HLT.vn

– Tin học : tinhoc. HLT.vn

——— Quảng cáo ———-

HLT.vn kính chào hành khách .

Hiện nay, HLT.vn đang có dịch vụ :

– Bán máy pha cafe mới – cũ cho quán, văn phòng, mái ấm gia đình, cafe mang đi .

– Bán trả góp máy PHA cafe .

– Cho thuê máy PHA cafe trọn gói : Quán, cafe mang đi, hội chợ, sự kiện … v.v. .

– Thua mua máy pha, máy xay cafe cũ .

– Cho mượn quầy pha chế bán cafe phin mang đi

– Cho mượn máy xay cafe pha phin .

– Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha phin toàn nước

– Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha MÁY toàn nước .

– Cung cấp cafe cho quán, văn phòng, mái ấm gia đình …

– Cung cấp sỉ lẻ cafe làm đẹp .

– Cung cấp phân vi sinh từ bã cafe nguyên chất .

– Sửa chữa, bảo dưỡng máy pha, máy xay cafe tại quán .

– Cung cấp linh phụ kiện, phụ kiện cho máy pha, máy xay cafe .

Cảm ơn hành khách đã tin cậy HLT.vn trong suốt thời hạn qua .

Website / app : HLT.vn

Liên hệ / zalo : 0979.789.285

www. HLT.vn / chothue

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours