Cách tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Estimated read time 10 min read
Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Các phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp giá đích danhPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO). Cách tính và ví dụ cụ thể theo từng phương pháp, mời các bạn xem bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội.
Để xác định giá thực tiễn ( giá gốc ) ghi sổ của nguyên vật liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho trong kỳ, kế toán hoàn toàn có thể sử dụng một trong các giải pháp sau đây, việc vận dụng chiêu thức nào thì phải đồng điệu trong cả niên độ kế toán .

1. Phương pháp giá đích danh.

Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo từng lô hàng. Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó. Thường sử dụng phương pháp này trong các doanh nghiệp có ít loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ổn định, có tính tách biệt và nhận diện được.

Ví dụ 1: Tại công ty cổ phần Thép và Vật Tư, trong tháng 5/2017 có số liệu như sau:

a) Số liệu nhập kho hàng hóa trong tháng:


b ) Trong tháng công ty xuất bán hàng với chi tiết cụ thể như sau
– Ngày 11/5/17 xuất bán 120 tấn thép 1 ly. Trong đó 100 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 5/5/17, 20 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 7/5/17.

– Ngày 15/5/15 xuất bán 100 tấn thép 2 ly. Trong đó 50 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 5/5/17, 50 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 10//5/17.
Công ty tính giá hàng xuất kho theo chiêu thức đích danh .
Kế toán tại công ty CP Thép và Vật Tư sẽ tính giá xuất kho như sau :
Ngày 11/5/17:

Trị giá xuất bán 120 tấn thép 1 ly được xác định như sau: (100 tấn x 12 trđ/tấn) + (20 tấn x 13 trđ/tấn) = 1.460 trđ.

 Ngày 15/5/15:

Trị giá xuất bán 100 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (50 tấn x 11 trđ/tấn) + (50 tấn x 13 trđ/tấn) = 1.200 trđ.

2. Phương pháp bình quân gia quyền.

Theo chiêu thức này, kế toán phải tính đơn giá trung bình sau mỗi lần nhập hoặc ở thời gian cuối kỳ, sau đó lấy số lượng xuất kho nhân với đơn giá trung bình đã tính, đơn cử :


Trong đó, giá đơn vị chức năng trung bình hoàn toàn có thể tính theo một trong 2 cách sau :
Cách 1:  Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ


Cách này tuy đơn thuần, dễ làm nhưng độ đúng chuẩn không cao. Công việc đo lường và thống kê dồn vào cuối tháng, gây tác động ảnh hưởng đến việc làm quyết toán nói chung, đồng thời sử dụng chiêu thức này cũng phải thực thi tính giá theo từng danh điểm nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ .
Ví dụ : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kế Toán TP. Hà Nội
– Nguyên liệu A tồn kho đầu kỳ : 2000 kg, đơn giá 2000 đ / kg
– Tổng nhập trong kỳ của nguyên vật liệu A là : 8.000 kg với tổng giá tị là : 14.400.000 đ
– Tổng xuất trong kỳ của nguyên vật liệu A là : 5.000 kg .
Kế toán tính trị giá xuất kho của nguyên vật liệu A như sau :

Giá trung bình 1 kg nguyên vật liệu A trong kỳ = 2 nghìn kg x 2000 đ / kg + 14.400.000 đ = 1.840 đ / kg
2 nghìn kg + 8.000 kg
Giá thực tiễn của nguyên vật liệu A xuất kho trong kỳ = 1.840 đ / kg x 5.000 kg = 9.200.000 đ

Cách 2: Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
Theo giải pháp này, sau mỗi lần nhập, kế toán phải xác lập đơn giá trung bình của từng loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa. Căn cứ vào đơn giá trung bình và lượng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho giữa 2 lần nhập sau đó để kế toán xác định giá trong thực tiễn của hàng xuất kho .

Cách tính theo đơn giá trung bình sau mỗi lần nhập khắc phục được điểm yếu kém của cách trên, vừa đúng chuẩn, vừa update. Nhưng lại có điểm yếu kém là tốn nhiều công sức của con người, giám sát nhiều lần .
Ví dụ: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội

– Ngày 1/1/N Nguyên liệu A tồn kho đầu kỳ: 2.000 kg, đơn giá 2.000 đ/kg, tổng trị giá 4.000.000 đ

– Ngày 3/1/N nhập kho nguyên liệu A là: 8.000 kg, đơn giá 1.800 đ/kg, tổng giá tị là: 14.400.000 đ,

Tại ngày 3/1/N kế toán xác định giá đơn vị bình quân 1Kg nguyên liệu A như sau:

Giá bình quân 1kg nguyên vật liệu A ngày 3/1/N

= ( 2000 kg x 2000 đ / kg ) + ( 8.000 kg x 1.800 đ / kg ) = 1.840 đ / kg
2000 kg + 8.000 kg

– Ngày 4/1/N xuất kho nguyên liệu A là: 4.000 kg.

+ Kế toán xác định giá thực tế 4.000 kg nguyên liệu A xuất kho ngày 4/1/N bằng:
1.840 đ x 4.000 kg = 7.360.000 đ
+ Kế toán xác định giá trị nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 4/1/N bằng:
4.000.000 đ + 14.400.000 đ – 7.360.000 đ = 11.040.000 đ
+ Kế toán xác định số lượng nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 4/1/N bằng:
2 nghìn kg + 8.000 kg – 4.000 kg = 6.000 kg
– Ngày 7/1/N, nhập kho nguyên liệu A 2.000 kg, đơn giá: 1.900 đ/kg, tổng trị giá 3.800.000 đ,

Tại ngày 7/1/N kế toán xác định giá đơn vị bình quân 1Kg nguyên liệu A như sau:

Giá trung bình 1 kg nguyên vật liệu A ngày 7/1 / N = 11.040.000 đ + ( 2 nghìn kg x 1.900 đ / kg ) 1.855 đ / kg
6.000 kg + 2.000 kg

– Ngày 8/1/N xuất kho 3.000 kg nguyên liệu A

+ Kế toán xác định giá thực tế 3.000 kg nguyên liệu A xuất kho ngày 8/1/N bằng:
1.855 đ x 3.000 kg = 5.565.000 đ
+ Kế toán xác định giá trị nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 8/1/N bằng:
11.040.000 đ + 3.800.000 đ – 5.565.000 đ = 9.275.000 đ
+ Kế toán xác định số lượng nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 8/1/N bằng:
6.000 kg + 2.000 kg – 3.000 kg = 5.000 kg

3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).

Theo chiêu thức này, giả thiết rằng số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá trong thực tiễn của từng lô hàng xuất. Do đó nguyên vật liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập kho ở đầu cuối .

Ví dụ: Tại công ty cổ phần Thép và Vật Tư, trong tháng 5/2017 có số liệu như sau:

a) Số liệu nhập kho hàng hóa trong tháng:

b ) Trong tháng công ty xuất bán hàng với chi tiết cụ thể như sau
– Ngày 11/5/17 xuất bán 110 tấn thép 1 ly .
– Ngày 15/5/15 xuất bán 100 tấn thép 2 ly .
Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).
Kế toán tại công ty CP Thép và Vật Tư sẽ tính giá xuất kho như sau :
Ngày 11/5/17:
Trị giá xuất bán 110 tấn thép 1 ly được xác lập như sau : ( 100 tấn x 12 trđ / tấn ) + ( 10 tấn x 13 trđ / tấn ) = 1.330 trđ .
 Ngày 15/5/15:
Trị giá xuất bán 100 tấn thép 2 ly được xác lập như sau : ( 50 tấn x 11 trđ / tấn ) + ( 50 tấn x 12 trđ / tấn ) = 1.150 trđ .
Kế Toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

Dich vu ke toan tron goi so 1

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours