Công thức tinh toán nội lực dầm chính – Ngô Gia Thịnh

Estimated read time 7 min read
Dầm chính hay còn gọi là dầm khung có nhiệm vụ liên kết các cột tạo thành khung. Tính toán nội lực dầm chính nghĩa là tính toán các tải trọng đứng và ngang lên dầm khung. Cũng có một số trường hợp chỉ cần tính toán tải trọng đứng mà không cần tính tải trọng ngang.

tính toán nội lực dầmtính toán nội lực dầm

Cách tính tải trọng tác dụng lên dầm chính

Tải trọng lên dầm chính gồm có khối lượng bản thân dầm chính là g0, tải trọng từ dầm sàn truyền vào G1, P. và phẩn tải trọng từ bản truyền vào g1, p1 và. Các tải trọng này ( trừ go ) xác lập nhờ vào vào sơ đồ của bản .

· Trường hợp sản với bản một phương

Kích thước ô bản:  L1xL2.

 L1:  khoảng cách giữa các dầm sàn ( nhịp của bản ),

 L2: khoảng cách giữa các dầm chính ( nhịp dầm sàn ).

Bản làm việc 1 phương khi: L2>2.L1

Lúc này, hàng loạt truyền tải trọng cho dầm sàn, dầm sàn truyền vào dầm chính các tải trọng tập trung chuyên sâu G1, P.. Xác định G1, P. với giả thiết bỏ lỡ tính liên tục của dầm sàn .

Dầm chính được đo lường và thống kê với tĩnh tải tập trung chuyên sâu G và hoạt tải tập trung chuyên sâu P., theo biểu thức :

G= G0 + G1

Trong đó :


· Trường hợp sàn với bản 2 phương

Bản thao tác hai phương khi L2 < 2. L1. Lúc này tải trọng từ bản truyền lên truyền lên dầm chính theo dạng tam giác và truyền lên dầm sàn theo dạng hình thang .Tải trọng tính năng lên dầm chính lúc này gồm khối lượng bản thân go phân bổ đều, tải trọng từ bản truyền vào phân bổ tam giác. Tải trọng tập trung chuyên sâu G1, P1 truyền vào từ dầm sàn .

Công thức tính tải trọng tập trung của toàn bộ tĩnh tải và hoạt tải là 

G = G0 + G*1

Trong đó:

Xem thêm: Quy trình và công thức tính cốt thép dầm chuẩn xác nhất

Cách tính nội lực dầm chính

Để đo lường và thống kê dầm chính cần tính và vẽ hình bao nội lực .Trường hợp dầm đơn thuần, một nhịp thì chỉ cần đặt các tải trọng hàng loạt P + G lên dầm để tính và vẽ biểu đồ M và Q., xem là 1 nhánh của hình bao .Trường hợp dầm siêu tĩnh, nhiều nhịp, đo lường và thống kê theo sơ đồ đàn hồi hoặc sơ đồ dẻo. Trong số lượng giới hạn bài viết này, sẽ ra mắt đến bạn cách tính dầm theo sơ đồ đàn hồi và cách tính hình bao momen theo 2 cách cơ bản .

Xác định công thức tính tung độ của nhánh hình bao Mmax và Mmin

Mmax= Mg+ maxMp

Mmin= Mg+minMp0

– Tính Mg : đặt tĩnh tải G lên hàng loạt dầm như hình

– Tính maxMp và minMp cần xét các trường hợp bất lợi của hoạt tải. Chẳng hạn dầm 4 nhịp, cần xét 6 trường hợp của P. như hình sau

– Lúc này, hình bao momen được tính theo 2 cách sau :+ Cách 1 : Tại mỗi tiết diện của dầm lấy Mg từ biểu đồ do tĩnh tải và chọn trong 6 biểu đồ do hoạt tải 1 giá trị max, 1 giá trị min tính theo công thức :


Mmax= Mg+ maxMp

Mmin= Mg + minMp

Cách 2 : Cộng biểu đồ Mg với từng biều đồ Mp sẽ có được 6 biểu đồ riêng. Vẽ chung 6 biểu đồ riêng này trên cùng 1 trục với cùng 1 tỉ lệ. Hình bao momen sẽ gồm các đoạn nằm ở bên ngoài của cả 6 biểu đồ .

Mi=Mg+Mpi

– Để tính M và Q. của dầm ứng từng trường hợp tải trọng, bạn chỉ cần đặt các tải trọng công dụng ngoài gối tựa. Bởi những tải trọng tính năng ngay trên gối tựa chỉ gây ra phản lực gối tựa chứ không gây ra nội lực .– Tương tự như cách tính vẽ hình bao momen, triển khai tính và vẽ hình bao lực cắt .

Ta có :

Qmax= Qg+maxQp

Qmin= Qg+minQp

Dưới đây là bảng tra giá trị biểu đồ momen ở 1 số ít tiết diện cơ bản. từ các giá trị này, bạn hoàn toàn có thể thống kê giám sát ra momen ở các tiết diện khác .

Trên đây là cách tính nội lực dầm chính cơ bản nhất. Tiếp tục theo dõi bản tin của chúng tôi để update những thông tin có ích khác nữa nhé !

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours