[Cập nhật] 12 hàm Excel trong tính lương hữu ích cho chuyên viên C&B | NIC Global

Estimated read time 21 min read
Công thức : = IF ( điều kiện kèm theo ( điều kiện kèm theo 1, điều kiện kèm theo 2, điều kiện kèm theo 3, … ), giá trị A, giá trị B ) Nếu thỏa mãn nhu cầu đồng thời các điều kiện kèm theo 1, điều kiện kèm theo 2, điều kiện kèm theo 3 … thì giá trị là A, không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là B .Công thức : = IF ( điều kiện kèm theo ( hoặc là điều kiện kèm theo 1, hoặc là điều kiện kèm theo 2, hoặc là điều kiện kèm theo 3, … ), giá trị A, giá trị B ) Nếu thỏa mãn nhu cầu các điều 1, hoặc 2, hoặc 3 … thì giá trị sẽ là A, không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là B .Cú pháp : IF ( điều kiện kèm theo, giá trị A, giá trị B ). Nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo đạt được thì giá trị sẽ là A, còn nếu không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo thì giá trị là B .Từ lâu, Excel đã trở thành một trong những kỹ năng tin học quan trọng của mọi ngành nghề. Với những người làm nhân sự, đặc biệt đối với bộ phận C&B (phụ trách chế độ tiền lương và phúc lợi) công cụ này như một thứ vũ khí sắc bén hỗ trợ đắc lực cho công tác tính toán lương thưởng, các chế độ BHXH, thuế TNCN. Hãy bỏ túi 12 hàm excel trong tính lương hữu ích sau cho công việc của bạn :

Công thức: =IFERROR(giá trị)
Hàm sử dụng để chuyển giá trị lỗi về 0

Công thức: =IF(điều kiện 1,giá trị A,if(điều kiện 2, giá trị B, điều kiện 3, giá trị C…..giá trị H)))
Nếu thỏa mã điều kiện 1, thì đó là giá trị A, nếu thỏa mãn điều kiện 2, thì đó là giá trị B…Không là giá trị H (Lưu ý hàm sử dụng với nhiều điều kiện. Ví dụ như công thức tính thuế Thu nhập cá nhân)

Công thức: =COUNT(value1, [value2], …)
• value1 Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.
• value2 … Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

Công thức: =COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)
• phạm vi bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để đếm, bao gồm các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
• tiêu chí bắt buộc. Số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm.

Công thức: =COUNTIFS(phạm vi tiêu chí 1, tiêu chí 1, [phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2],…)
• phạm vi tiêu chí 1 bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần đánh giá các tiêu chí liên kết.
• tiêu chí 1 bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác định những ô nào cần đếm.
• phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2, … Tùy chọn. Những phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

Công thức: =COUNTA(value1, [value2], …)
• value1 Bắt buộc. Đối số đầu tiên đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.
• value2, … Tùy chọn. Các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

Công thức: =SUM((number1,number2, …) hoặc Sum(A1:An)Number1 là số 1
Number2 là số 2

 C&B cần nắm vững các công thức excel tính lương cơ bản cho nghiệp vụ chuyên môn

Công thức : = SUMIF ( range, criteria, [ sum_range ] ) range Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn nhìn nhận theo tiêu chuẩn. Các ô trong mỗi khoanh vùng phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác lập sẽ cộng các ô nào. sum_range Tùy chọn. Các ô trong thực tiễn để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác lập trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ lỡ, Excel cộng các ô được xác lập trong đối số range ( chính các ô đã được vận dụng tiêu chuẩn ) .
Criteria_range1, criteria_range2, … có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để liên kết với các điều kiện cho vùng.Criteria1, criteria2, … có thể có từ 1 đến 127 điều kiện ở dạng cọn số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi.Cần nắm vững các hàm Excel sử dụng trong tính lương để phục vụ tốt nhất cho cho nhân viên trong doanh nghiệp của bạn. 12 hàm Excel trong tính lương được liệt kê ở trên là các hàm Excel cơ bản nhưng tính ứng dụng và tần suất sử dụng trong nghiệp vụ chuyên môn của rất lớn. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy để lại câu hỏi để được NIC HR trợ giúp.

Căn cứ để làm Bảng tính lương excel

Công thức : = SUMIFS ( sum_range, criteria_range1, criteria1, criteri a_range2, criteria2 … ) Sum_range là các ô cần tính tổng, gồm có các caon số, tên vùng, mãng hay các tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hay chứa chuỗi ( Text ) sẽ bị bỏ lỡ. Criteria_range1, criteria_range2, … hoàn toàn có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để link với các điều kiện kèm theo cho vùng. Criteria1, criteria2, … hoàn toàn có thể có từ 1 đến 127 điều kiện kèm theo ở dạng cọn số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi. Cần nắm vững các hàm Excel sử dụng trong tính lương để Giao hàng tốt nhất chocho nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp của bạn. 12 hàm Excel trong tính lương được liệt kê ở trên là các hàm Excel cơ bản nhưng tính ứng dụng và tần suất sử dụng trong nhiệm vụ trình độ củarất lớn. Nếu bạn cần tương hỗ, hãy để lại câu hỏi để được NIC HR trợ giúp .

Có thể nói Excel chính là vũ khí bí mật của bất cứ nhân sự tiền lương (chuyên viên C&B) nào. Cho dù hệ thống có lớn đến đâu, phần mềm có thông minh thế nào thì vẫn phải sử dụng excel như một công cụ hỗ trợ đắc lực. Dựa theo Thông tư 133 và Thông tư 200, doanh nghiệp có thể tự thiết kế bảng thanh toán tiền lương phù hợp với đặc thù và thuận tiện trong công việc. Tuy nhiên, mẫu bảng lương này luôn phải căn cứ và đảm bảo theo một số yếu tố dưới đây:

 • Bảng chấm công (hoặc phiếu xác nhận lượng sản phẩm đối với hình thức chấm công theo sản phẩm);
 • Hợp đồng lao động;
 • Mức lương tối thiểu vùng (cập nhật mới nhất tháng 7/2022);
 • Các khoản thu nhập cá nhân (TNCN) phải chịu thuế và không chịu thuế;
 • Các khoản tính vào phí đóng và không phải đóng bảo hiểm xã hội;
 • Tỷ lệ trích bảo hiểm vào chi phí doanh nghiệp và vào lương người lao động.

Xem thêm: Công cụ chuyển đổi lương Gross sang NET | NET sang Gross nhanh chóng

Cách tính các chỉ tiêu trên Bảng tính lương excel

1. Lương chính

Lương Chính là lương được thể hiện trên hợp đồng lao động, mức lương này cũng được thể hiện trên thang bảng lương mà các bạn xây dựng để nộp cho cơ quan bảo hiểm -> Là căn cứ để xây dựng mức lương đóng BHXH (tức là không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)

Ví dụ : Công ty A ở Vùng 1 thì mức lương tối thiểu năm 2022 là : 4.680.000 ( update tháng 7/2022 ) .Như vậy : Các bạn phải biểu lộ trên hợp đồng lao động và thang bảng lương : Mức lương tối thiểu phải là 4.680.000

2. Các khoản Phụ cấp

Các khoản phụ cấp không đóng BHXH gồm :

– Tiền thưởng theo pháp luật tại Điều 104 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng tạo độc đáo ;– Tiền ăn giữa ca ;– Các khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại thông minh, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ ;– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản tương hỗ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động pháp luật tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020 / TT-BLĐTBXH .Chú ý : Trong các khoản tương hỗ không phải đóng BHXH nêu trên thì có :

* Các khoản được miễn thuế TNCN

 • Tiền ăn ca, ăn giữa trưa.
 • Tiền điện thoại.
 • Tiền công tác phí.
 • Tiền trang phục.
 • Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc vào ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.
 • Tiền đám hiếu, đám hỷ.

* Các khoản hỗ trợ, phụ cấp KHÔNG được miễn thuế TNCN

 • Tiền thưởng.
 • Tiền xăng xe, đi lại
 • Tiền nuôi con nhỏ…
 • Tiền phụ cấp …

Khoản tiền thuê nhà mà DN trả thay cho nhân viên thì tính vào Thu nhập chịu thuế KHÔNG vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

* Phụ cấp trách nhiệm

– Khoản này phải đóng BHXH và phải tính thuế TNCN .

– Chi tiết về các khoản chịu thuế TNCN, không chịu thuế TNCN … các bạn xem tại “Cách tính thuế TNCN” bên dưới nhé

3. Tổng thu nhập

Tổng thu nhập = Lương Chính + Phụ cấp …

4. Ngày công

Các bạn phải dựa vào Bảng chấm công để nhập vào phần này .

5. Cách tính Tổng Lương thực tế

Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập x ( Số ngày công đi làm thực tiễn / 26 )( Hoặc = ( Tổng lương / ngày công hành chính của tháng ) x số ngày thao tác thực tiễn .Ví dụ : Tháng 9/2021 có 30 ngày : theo lao lý của Công ty nhân viên cấp dưới được nghỉ 4 ngày chủ nhật => có 26 ngày công thực tiễn. Công ty trả lương 5.000.000 / tháng .

Cách 1: Tổng thu nhập x (Số ngày công đi làm thực tế / 26)

– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày : = 5.000.000 x ( 26/26 ) = 5.000.000– Nếu bạn đi làm 25 ngày : = 5.000.000 x ( 25/26 ) = 4.807.692

Cách 2: Tổng thu nhập / ngày công hành chính của tháng x số ngày làm việc thực tế.

– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày = ( 5.000.000 / 26 ) x 26 = 5.000.000– Nếu bạn đi làm 25 ngày = ( 5.000.000 / 26 ) x 25 = 4.807.692

Chú ý : Theo Khoản 4 điều 14 Thông tư 47/2015 / TT-BLĐTBXHTiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo lao lý của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày ” .

6. Lương đóng BHXH

Lương đóng BHXH = Là mức lương chính ở phần 1 + Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH .Theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH pháp luật các khoản phụ cấp phải đóng BHXH :

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 • Phụ cấp trách nhiệm;
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp lưu động;
 • Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

7. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2021

Hướng dẫn làm Bảng tính lương excel và cách sử dụng các hàm thông dụng

8. Thuế TNCN phải nộp

– Cột này thì các bạn phải tự tính số tiền thuế TNCN của từng nhân viên cấp dưới bằng 1 File Excel khác sau đó lấy số tiền phải nộp đó nhập vào đây ( Nếu làm Excel thì cần dùng hàm là link sang được ngay ) .hàm excel tính thuế tncn– Những lao động có ký hợp đồng trên 3 tháng thì các bạn tính theo biểu lũy tiến từng phần .– Những lao động thời vụ, thử việc, ký hợp đồng dưới 3 tháng thì các bạn khấu trừ 10 % trên thu nhập trước khi trả lương cho .

9. Tạm ứng

Tạm ứng là số tiền mà nhân viên cấp dưới đã ứng trong tháng

Lưu ý : Tạm ứng ở đây là khoản nhân viên cấp dưới đã ứng để tiêu tốn cá thể, không phải khoản ứng để sử dụng cho mục tiêu của công ty

10. Thực lĩnh

Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trính vào lương của NV – Thuế TNCN phải nộp ( nếu có ) – Tạm ứng ( nếu có ) .

Lưu ý : Nếu doanh nghiệp có tính lương làm thêm giờ, tăng ca, ngày lễ hội ..

Theo lao lý : Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của việc làm đang làm như sau :

 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Lưu ý : Khi giao dịch thanh toán tiền lương cho nhân viên cấp dưới các bạn phải nhu yếu họ ký vào bảng thanh toán giao dịch tiền lương, như vậy thì ngân sách tiền lương này mới được trừ khi tính thuế TNDN nhé .

Sử dụng các hàm excel trong tính lương

Áp dụng các hàm excel vào cách tính lương kể trên, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tính toán ra các khoản lương một cách chi tiết. Bên cạnh đó, cần lưu ý áp dụng công thức đúng cách vì đôi khi chỉ cần 1 sai sót nhỏ trong công thức cũng sẽ làm phép tính chệch hướng và gây ra sai lầm.

Để sử dụng các hàm excel trong việc tính lương, bạn có thể copy công thức ở trên vào ô cần tính, sửa lại các biến theo bảng excel của bạn và excel sẽ làm nốt công việc còn lại. Nếu cần hỗ trợ hoặc thắc mắc gì thêm, đừng ngại gửi yêu cầu để NIC Global giải đáp giúp bạn nhé

Kế toán tiền lương có cần nắm rõ các hàm excel tính lương ?

Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, họ được ví như tay hòm chìa khoá tính toán lương thưởng hàng tháng cho các anh chị em trong công ty một cách chính xác nhất. Do đó, việc sử dụng thành thạo và nắm rõ các hàm excel trong việc tính lương luôn là yêu cầu bắt buộc của một nhân sự kế toán tiền lương.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ mọi thứ đã đổi khác rất nhiều, doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ và ứng dụng để tính lương nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đáng tiếc và sai sót không mong ước. Vì vậy, nhiều lúc kế toán tiền lương sẽ không cần động đến quá nhiều vào excel mà hầu hết sẽ triển khai nhập liệu, đo lường và thống kê trải qua ứng dụng một cách tự động hóa. Song, không hề phủ nhận tầm quan trọng cũng như thiết yếu của excel, dù mạng lưới hệ thống có tân tiến đến đâu, công nghệ tiên tiến có tăng trưởng như nào thì nắm rõ các hàm excel tính lương vẫn là một lợi thế không nhỏ so với kế toán tiền lương .

Trên đây là một số nội dung về các hàm excel trong kế toán tiền lương từ NIC Global. Mong rằng nội dung trên có thể hỗ trợ bạn trong việc tính toán lương thưởng được dễ dàng hơn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours