Phương trình Claperon – Mendeleep hay, chi tiết hay nhất – Vật lí lớp 10

Estimated read time 4 min read

Phương trình Claperon – Mendeleep hay, chi tiết hay nhất – Vật lí lớp 10

Phương trình Claperon – Mendeleep hay, chi tiết hay nhất

Bài viết Phương trình Claperon – Mendeleep hay, cụ thể Vật Lí lớp 10 hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức, Kiến thức lan rộng ra và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Phương trình Claperon – Mendeleep hay, chi tiết cụ thể .
1. Khái niệm

– Phương trình Claperon – Mendeleep được xây dựng từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng áp dụng cho trạng thái của lượng khí xác định ở điều kiện tiêu chuẩn.

– Phương trình Claperon – Mendeleep cho biết mối tương quan của ba đại lượng : áp suất p, thể tích V, nhiệt độ T với khối lượng ( hoặc số mol ) của lượng khí .
2. Công thức

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng
Trong đó : R = 8,314 J / mol. K với p ( Pa ), V ( m3 )
μ là khối lượng mol nguyên tử ( g ) .
m là khối lượng nguyên tử ( g ) .
n là số mol .
T ( K ) = toC + 273
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng
Đồ thị trình diễn quy trình đổi khác trạng thái trong hệ tọa độ ( p, V )
Chuyển lượng khí từ trạng thái 1 ( p1, V1, T1 ) sang trạng thái 2 ( p2, V2, T2 ) qua trạng thái trung gian 1 ’ ( p ’, V2, T1 ) bằng các đẳng quy trình .
3. Kiến thức mở rộng
– Số mol :
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng
– Số phân tử / nguyên tử :
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng
– Khối lượng :
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng
– Khối lượng riêng :
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng

– Từ phương trình Claperon – Mendeleep, ta hoàn toàn có thể tính :
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng
– Khi vận dụng công thức Claperon – Mendeleep :
+ Áp suất có đơn vị chức năng là atm thì thể tích phải có đơn vị chức năng là lít, với :
R = 0,082 l.atm/mol.K
+ Áp suất có đơn vị chức năng là Pa, N / mét vuông thì thể tích phải có đơn vị chức năng là m3, với :
R = 8,314 J / mol. K
4. Ví dụ minh họa

Bài 1:Một khí chứa trong một bình dung tích 3 lít có áp suất 200kPa và nhiệt độ 16°C có khối lượng 11g. Khối lượng mol của khí ấy là bao nhiêu?

Lời giải
Theo bài ta có :
V = 3 l = 3.10 – 3 m3
p = 200 kPa = 200.103 Pa
T = 16 + 273 = 289 K
Áp dụng phương trình Claperon – Mendeleep :
Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng

Bài 2: Một bình chứa khí ờ nhiệt độ 27°C và áp suất 40atm. Hỏi khi một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất của nó còn lại trong bình là bao nhiêu? Biết nhiệt độ của bình khi đó là 12°C.

Lời giải

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 5: Chất khí quan trọng

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours