Tổng hợp công thức tính nhanh Hóa 12

Estimated read time 10 min read

Tổng hợp công thức Hóa học lớp 12 giúp các em hệ thống lại trọn bộ công thức Hóa học 12 quan trọng, để biết cách giải nhanh các bài tập Hóa học, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học.

Với bộ công thức Hóa học 12 này, các em còn củng cố lại kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 12 của mình và chuẩn bị sẵn sàng hành trang thật tốt để bước vào kỳ thì THPT Quốc Gia sắp tới. Chỉ với 4 trang nhưng khá đầy đủ những công thức Hóa 12 quan trọng. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mobitool :

I. DÃY ĐIỆN HÓA

II. MỘT SỐ CÔNG THỨC HÓA HỌC CẦN NHỚ

*Mối quan hệ giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) và nồng độ mol CM

*Mối quan hệ giữa số mol(n), khối lượng (m) và khối lượng Mol(M):

*Mối quan hệ giữa số mol khí và thể tích khí ở đktc.

 • Số trieste tạo từ n axit và Glixerol =

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

 • Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.
 • CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
 • Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.
 • Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ link với 1 nhóm thế ( giống hoặc khác nhau ). Ví dụ với C4H6 : Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1 C2
1C 1C 1 đồng phân
2C H 1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức : Số ancol CnH2n + 2O = 2 n – 2 ( n < 6 ) Ví dụ : Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5 C3H7OH : 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức : Số andehit CnH2nO = 2 n – 3 ( n < 7 ) Áp dụng : Tính số đồng phân anđehit sau : C3H6O, C4H8O. C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở. Với C3H6O : 23-3 = 1 đồng phân : CH3CH2CHO Với C4H8O : 24-3 = 2 đồng phân : CH3CH2CH2CHO ; ( CH3 ) 2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức :

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

5) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức : Số este CnH2nO2 = 2 n – 2 ( n < 5 )

6) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức : Số amin CnH2n + 3N = 2 n – 1 ( n < 5 )

IV. MỘT SỐ LÝ THUYẾT HỮU CƠ, VÔ CƠ CẦN NHỚ

CHƯONG 1. I. ESTE :

  … … … … … … … <p><strong>Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết</strong><div style="margin-bottom:15px;margin-top:15px;"><p style="padding: 20px; background: #eaf0ff;">Xem thêm: <a href="https://vietsofa.vn/cach-giai-toan-gioi-han-1667872613/" rel="bookmark noopener" target="_blank" title="Giới hạn hàm số – Cách xử lý các dạng vô định">Giới hạn hàm số – Cách xử lý các dạng vô định</a> </p></div></p> <p><strong>Tổng hợp công thức Hóa học lớp 12 giúp các em hệ thống lại trọn bộ công thức Hóa học 12 quan trọng</strong>, để biết cách giải nhanh các bài tập Hóa học, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học.</p> <p><strong><img src="http://tharong.com/dist/images/loading.svg"/></strong></p> Với bộ công thức Hóa học 12 này, các em còn củng cố lại kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 12 của mình và sẵn sàng chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào kỳ thì THPT Quốc Gia sắp tới. Chỉ với 4 trang nhưng khá đầy đủ những công thức Hóa 12 quan trọng. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mobitool : <p><strong>I. DÃY ĐIỆN HÓA</strong></p> <img src="http://tharong.com/dist/images/loading.svg"/><p><strong>II. MỘT SỐ CÔNG THỨC HÓA HỌC CẦN NHỚ</strong></p> <p><strong>*Mối quan hệ giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) và nồng độ mol CM</strong></p> <p><strong>*Mối quan hệ giữa số mol(n), khối lượng (m) và khối lượng Mol(M):</strong></p> <p><strong>*Mối quan hệ giữa số mol khí và thể tích khí ở đktc.</strong></p> * Số trieste tạo từ n axit và Glixerol = <p><strong>III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN</strong></p> <p><strong>1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)</strong></p> <ul> <li>Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.</li> <li>CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).</li> <li>Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.</li> <li>Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:</li> </ul> Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ link với 1 nhóm thế ( giống hoặc khác nhau ). Ví dụ với C4H6 : Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế. <table> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>1C</td> <td>1C</td> <td>1 đồng phân</td> </tr> <tr> <td>2C</td> <td>H</td> <td>1 đồng phân</td> </tr> </table> Ta có 2 đồng phân ankin. <p><strong>2) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:</strong></p> Công thức : Số ancol CnH2n + 2O = 2 n - 2 ( n < 6 ) Ví dụ : Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5 C3H7OH : 23-2 = 2 đồng phân. <p><strong>3) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:</strong></p> Công thức : Số andehit CnH2nO = 2 n - 3 ( n < 7 ) Áp dụng : Tính số đồng phân anđehit sau : C3H6O, C4H8O. C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở. Với C3H6O : 23-3 = 1 đồng phân : CH3CH2CHO Với C4H8O : 24-3 = 2 đồng phân : CH3CH2CH2CHO ; ( CH3 ) 2CHCHO <p><strong>4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:</strong></p> Công thức : <p><strong>Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)</strong></p> <p><strong>5) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:</strong></p> Công thức : Số este CnH2nO2 = 2 n - 2 ( n < 5 ) <p><strong>6) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:</strong></p> Công thức : Số amin CnH2n + 3N = 2 n - 1 ( n < 5 ) <p><strong>IV. MỘT SỐ LÝ THUYẾT HỮU CƠ, VÔ CƠ CẦN NHỚ</strong></p> <p><strong>CHƯONG 1. I. ESTE : <br/></strong></p>   <p><div style="margin-bottom:15px;margin-top:15px;"><p style="padding: 20px; background: #eaf0ff;">Xem thêm: <a href="https://vietsofa.vn/cach-giai-toan-luy-thua-12-1667873375/" rel="bookmark noopener" target="_blank" title="Cách giải bài tập về Lũy thừa cực hay – Toán lớp 12">Cách giải bài tập về Lũy thừa cực hay – Toán lớp 12</a></p></div></p> … … … … … … … <p><strong>Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết</strong></p> 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours