Các dạng bài tập Phương trình logarit chọn lọc, có đáp án – Toán lớp 12

Estimated read time 6 min read

Các dạng bài tập Phương trình logarit chọn lọc, có đáp án

Các dạng bài tập Phương trình logarit chọn lọc, có đáp án

Phần Phương trình logarit Toán lớp 12 với các dạng bài tập chọn lọc có trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 100 bài tập trắc nghiệm chọn lọc, có đáp án. Vào Xem chi tiết để theo dõi các dạng bài Phương trình logarit hay nhất tương ứng.

Bài giảng: Cách giải phương trình logarit – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Bài tập trắc nghiệm

Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Định nghĩa
Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit .
2. Phương trình lôgarit cơ bản
• loga x = b ⇔ x = ab ( 0 < a ≠ 1 ) .     • loga f(x) = loga g(x) Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

3. Các bước giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
* Bước 1. Tìm điều kiện kèm theo của phương trình ( nếu có ) .
* Bước 2. Sử dụng định nghĩa và các đặc thù của lôgarit để đưa các lôgarit xuất hiện trong phương trình về cùng cơ số .
* Bước 3. Biến đổi phương trình về phương trình lôgarit cơ bản đã biết cách giải .
* Bước 4. Kiểm tra điều kiện kèm theo và Kết luận .

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình: log2 x + log3 x + log4 x = log20 x.

Hướng dẫn:
Điều kiện của phương trình là x > 0 .
Với điều kiện kèm theo trên phương trình đã cho tương tự với phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 1 } .
Bài 2: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tập nghiệm của phương trình đã cho là { 1 ; 2 } .
Bài 3: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tập nghiệm của phương trình đã cho là { 3 } .

Giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Phương trình lôgarit cơ bản
• loga x = b ⇔ x = ab ( 0 < a ≠ 1 ) .     • loga f(x) = loga g(x) Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

2. Cơ sở của phương pháp mũ hoá
loga f ( x ) = g ( x ) ( 0 < a ≠ 1 ) ⇔ f ( x ) = ag ( x )

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình log2 (x+3)=1.

Hướng dẫn:
log2 ( x + 3 ) = 1 ⇔ x + 3 = 2 ⇔ x = – 1
Bài 2: Giải phương trình log(25x – 22x+1) = x.

Hướng dẫn:
log ( 25 x – 22 x + 1 ) = x ⇔ 25 x – 22 x + 1 = 10 x ⇔ 25 x – 2.4 x = 10 x
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 3: Giải phương trình log2 (9-2x )=3-x.

Hướng dẫn:
log2 ( 9-2 x ) = 3 – x ⇔ log2 ( 9-2 x ) = log2 23 – x ⇔ 9-2 x = 23 – x ⇔ 9-2 x = 8/2 x ⇔ 22 x – 9.2 x + 8 = 0
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tập nghiệm của phương trình đã cho là { 0 ; 3 } .

Giải phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Phương trình lôgarit cơ bản
• logax = b ⇔ x = ab ( 0 < a ≠ 1 ) .     • logaf(x)=logag(x) Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

2. Các bước giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Giải phương trình : f [ logag ( x ) ] = 0 ( 0 < a ≠ 1 ) . • Bước 1 : Đặt t = logag ( x ) ( * ) . • Bước 2 : Tìm điều kiện kèm theo củat ( nếu có ) . • Bước 3 : Đưa về giải phương trình f ( t ) = 0 đã biết cách giải . • Bước 4 : Thay vào ( * ) để tìm x . 3. Một số lưu ý quan trọng khi biến đổi
1 ) logaf2 ( x ) = 2 loga | f ( x ) |
2 ) logaf2k ( x ) = 2 kloga | f ( x ) |
3 ) logaf2k + 1 ( x ) = ( 2 k + 1 ) logaf ( x )
4 ) loga ( f ( x ) g ( x ) ) = loga | f ( x ) | + loga | g ( x ) |

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình log23 x – 4log3x + 3 = 0.

Hướng dẫn:
Điều kiện của phương trình là x > 0 .
Đặt log3x = t. Khi đó phương trình đã cho trở thành
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 3 ; 27 } .
Bài 2: Giải phương trình

Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Khi đó phương trình đã cho trở thành
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tập nghiệm của phương trình đã cho là { 10 ; 100 } .
Bài 3: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Điều kiện của phương trình là x > 0 .
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Khi đó phương trình đã cho trở thành
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 3 √ 3 ; 3 – √ 3 } .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours