Các dạng bài tập Tích phân chọn lọc, có đáp án – Toán lớp 12

Estimated read time 9 min read

Các dạng bài tập Tích phân chọn lọc, có đáp án

Các dạng bài tập Tích phân chọn lọc, có đáp án

Phần Tích phân và ứng dụng Toán lớp 12 với các dạng bài tập chọn lọc có trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 300 bài tập trắc nghiệm chọn lọc, có đáp án. Vào Xem chi tiết để theo dõi các dạng bài Tích phân và ứng dụng hay nhất tương ứng.

Bài giảng: Ứng dụng của tích phân tính diện tích, tính thể tích – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Bài tập trắc nghiệm

Phương pháp tính tích phân cơ bản

Dạng 1. Tính chất của tích phân

1. Phương pháp giải
Giả sử cho hai hàm số f ( x ) và g ( x ) liên tục trên K và a, b, c là ba số bất kể thuộc K. Khi đó ta có
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Nếu f(x) ≥ 0, ∀x ∈ [a, b] thì Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Nếu ∀x ∈ [a, b]: f(x) ≥ g(x) Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Nếu ∀x ∈ [a, b] nếu M ≤ f(x) ≤ N thì Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay. Tính tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

A. I = 40 B. I = 10 C. I = 20 D. I = 5
Hướng dẫn:

Đáp án: B

Đặt Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Đổi cận : với x = 0 => t = 0
Với x = 6 => t = 3
Ta có :
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Suy ra: Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Cho hàm số y= f(x) liên tục trên đoạn [0; 6] thỏa mãn Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
. Tính giá trị của biểu thức Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

A. P = 4 B. P = 16 C. P = 8 D. P = 10
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Ta có :
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Dạng 2. Tính trực tiếp

1. Phương pháp giải

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên K và a, b là hai số bất kì thuộc K. Nếu F là một nguyên hàm của f trên K thì: Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
.
Như vậy, để tính tích phân của 1 hàm số ta cần :
• Bước 1 : Xác định F ( x ) là nguyên hàm của hàm số .
• Bước 2. Tính F ( b ) − F ( a ) .

Dạng 2.1. Hàm đa thức

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
bằng
A.I = 1 B.I = 2 C.I = 3 D. I = − 1
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Ví dụ 2. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Ta có :
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Vậy có 3 giá trị của m thỏa mãn nhu cầu .

Dạng 2.2. Hàm phân thức

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
bằng
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
bằng
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: B
Ta có :
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Dạng 2.3. Hàm căn thức

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: C
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: B
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Dạng 2.4. Hàm lượng giác

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
có giá trị là
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: B
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
có giá trị là
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Ta có
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Dạng 2.5. Hàm mũ, logarit

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
bằng
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Vậy: Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tích phân Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
có giá trị là:
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D
Ta có :
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay - Toán lớp 12

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số

Phương pháp giải
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Trong đó u = u ( x ) có đạo hàm liên tục trên K, hàm số y = f ( u ) liên tục và sao cho hàm hợp f [ u ( x ) ] xác lập trên K ; a và b là hai số thuộc K

Dạng 3.1. Hàm đa thức

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Đặt t = 1 − x => − dt = dx. Đổi cận : x = 0 => t = 1 ; x = 1 => t = 0
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Dạng 3.2. Hàm phân thức

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Đặt t = x + 1 => dt = dx. Đổi cận : x = 0 => t = 1 ; x = 1 => t = 2
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Đặt Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Đổi cận :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Khi đó
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Vậy Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Dạng 3.3. Hàm căn thức

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A

Đặt Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Đổi cận x = 0 => t = 1 ; x = 1 => t = √
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Ví dụ 2. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Đặt x = sint
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Do đó
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Dạng 3.4. Hàm lượng giác

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: B
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Đặt : t = √ ( 1 + 3 cosx )
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Khi đó
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Ví dụ 2. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

A. 2 ln2 − 1 B.ln 2 − 1 C. ln2 − 2 D.ln 2 + 1
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Đặt : t = 1 + cosx
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Khi đó
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Dạng 3.5. Hàm mũ, logarit

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

A. I = cos1 B. I = 1 C. I = sin1 D. Đáp án khác
Hướng dẫn:

Đáp án: B

Đặt Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Đổi cận: Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Khi đó :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Ví dụ 2. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Đặt Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Đổi cận: Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Khi đó :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Dạng 3.6. Tích phân Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

1. Phương pháp giải
Chứng minh :
• Đặt: b − x= t, suy ra x = b − t và dx = −dt, Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

• Do đó: Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Vì tích phân không nhờ vào vào biến số
2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Hướng dẫn:

Đáp án: C
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Đặt :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
=> dt = −dx; x = 0 Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Nhưng tích phân không phụ thuộc vào và biến số, vì vậy :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Lấy ( 1 ) + ( 2 ) vế với vế ta có :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Đặt
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
=> dx = −dt; x = 0 Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

=> f(x)dx = log2(1 + tanx)dx Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Hay :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Vậy :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Dạng 3.7. Dạng khác

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A

Đặt lnx = t, ta có Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12.
Đặt : u = ln ( 1 + t2 ) ; dv = dt
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Từ đó có :
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Tiếp tục đặt t = tanu, ta tính được Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Thay vào (*) ta có Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
+ Tính Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Đặt t = √(1 + lnx) => t2 = 1 + lnx; Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Khi x = 1 => t = 1 ; x = e => x = √ 2
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
+ Tính Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12.
Đặt
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần

Dạng 4.1. Tích phân có dạng: Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
trong đó P(x) là đa thức

1. Phương pháp giải
Đặt
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Vậy
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

A. π2 − 4 B. π2 + 4 C. 2 π2 − 3 D. 2 π2 + 3
Hướng dẫn:

Đáp án: A

*Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Khi đó :
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Khi đó :
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Vậy : I = π2 + 2 ( − 2 ) = π2 − 4
Ví dụ 2. Tính Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Đáp án: B
Ta có
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Dạng 4.2. Tích phân có dạng Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
trong đó P(x) là đa thức

1. Phương pháp giải

Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Vậy Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Dạng 3. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Đặt u = x ; dv = e − x.dx, suy ra du = dx ; v = − e − x
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Ví dụ 2. Tìm a > 0 sao cho Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D

Đặt u = x, Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
, suy ra du = dx,
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Theo giả thiết ta có :
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Dạng 4.3. Tích phân có dạng: Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

1. Phương pháp giải

Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Vậy Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tích phân Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
bằng:
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D

Đặt u = lnx, dv = (2x − 1)dx suy ra Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
, v = x2 − x
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A

Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Do đó
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Dạng 4.4. Tích phân có dạng: Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12.

1. Phương pháp giải

Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Vậy Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Bằng phương pháp tương tự ta tính được Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
sau đó thay vào I.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: A
Ta có :
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Trong đó
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
* Ta tính H
Đặt: Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Từ (1) và (2) suy ra, Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Hướng dẫn:

Đáp án: D

Đặt Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay - Toán lớp 12

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours