Cách giải bất phương trình bậc hai bằng CASIO fx 880 BTG

Estimated read time 6 min read

Bất phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c>0″ class=”ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format” height=”22″ src=”https://nhutnguyenminh.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-25a3ef4af11efd84135542a5e5a541e1_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”167″/> hoặc <img decoding= hoặc ax^2+bx+c \geq 0 hoặc ax^2+bx+c \leq 0 với a \neq 0 là một trong những bất phương trình thường gặp nhất trong Toán học

Bất phương trình này có khá nhiều cách giải khác nhau, dưới đây là 1 số ít cách thường được sử dụng

  • Định lý về dấu của tam thức bậc hai
  • Bảng xét dấu
  • Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cụ thể cách giải / cách tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Các bước giải bất phương trình

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Inequality => nhấn phím OK

Bước 2 chọn ax^2+bx+c => nhấn phím OK


Bước 3 chọn dấu của bất phương trình

Giả sử mình cần giải bất phương trình x^2+2x-3 \geq 0 nên chọn => nhấn phím OK

Bước 4 màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Lần lượt nhấn các phím  để nhập các hệ số 1, 2, -3 của bất phương trình

Bước 5 nhấn phím EXE để giải bất phương trình và hiện thị tập nghiệm (nếu có)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (- \infty, -3] \cup [1, + \infty)

2 Để giải các bất phương trình bậc hai khác

Để giải các bất phương trình bậc hai khác tùy thuộc vào dấu của bất phương trình mới là cùng dấu hay là khác dấu với bất phương trình vừa giải mà tất cả chúng ta sẽ thực thi cho tương thích

2.1 Cùng dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC

Bước 2 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

2.2 Khác dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC => nhấn phím

Bước 2 chọn lại dấu của bất phương trình mới => nhấn phím OK


Bước 3 màn hình hiển thị soạn thảo các thông số sẽ Open trở lại, nhập các thông số của bất phương trình mới vào

3 Một số thông báo đặc biệt khi giải bất phương trình

Khi giải bất phương trình nếu màn hình hiển thị Open thông tin …

  • No Solution có nghĩa bất phương trình đã cho vô nghiệm
  • All Real Numbers có nghĩa bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

4 Một số chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải bất phương trình bậc hai bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG bạn cần chú ý nhập theo thứ tựđầy đủ các hệ số

Chẳng hạn …

Khi giải bất phương trình x^2+2 \leq 0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, 0, 2


Khi giải bất phương trình 2x+x^2+3>0″ class=”ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format” height=”22″ src=”https://nhutnguyenminh.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e64b45ddd7c46f0050cdda4a4380e4f3_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”157″/> bạn phải nhập theo thứ tự các hệ số là <img loading=


5 Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không chỉ giải được bất phương trình bậc hai mà còn giải được bất phương trình bậc ba và bất phương trình bậc bốn

Các bước giải bất phương trình bậc ba và bậc bốn hoàn toàn tương tự, tuy nhiên bạn cần chọn lại bậc của bất phương trình ở Bước 2 và chọn lại dấu của phương trình ở Bước 3

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo
Hãy chia sẽ nếu thấy có ích …

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours