Sử Dụng Lệnh Solve để Giải Phương Trình Pythagoras (Pitago) Trên Máy Tính Casio Fx-580VNX – BITEXEDU

Estimated read time 7 min read
Trong toán học, định lý Pytago là một liên hệ cơ bản trong hình học giữa ba cạnh của một tam giác vuông. Định lý phát biểu rằng bình phương cạnh huyền ( cạnh đối lập với góc vuông ) bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại. đây là một lí thuyết quan trọng trong hình học nói riêng cũng như trong toán học nói chung. Loạt bài viết này sẽ chia sẽ kĩ thuật sử dụng Solve trên máy tính Casio fx-580VNX để giải phương trình Pythagoras nhanh gọn và đúng mực hơn .

Trong toán học, định lý Pytago là một liên hệ cơ bản trong hình học giữa ba cạnh của một tam giác vuông. Định lý phát biểu rằng bình phương cạnh huyền ( cạnh đối lập với góc vuông ) bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại. Đây là một lí thuyết quan trọng trong hình học nói riêng cũng như trong toán học nói chung. Loạt bài viết này sẽ chia sẽ kĩ thuật sử dụng Solve trên máy tính Casio fx-580VNX để giải phương trình Pythagoras nhanh gọn và đúng mực hơn .

1. Sử dụng solve để giải phương trình Pythagoras

Ví dụ 1.

Giải phương trình ${{A}^{2}}+{{B}^{2}}={{C}^{2}}$ trong các trường hợp sau
a. Cho $A=4,C=5$. Tìm $B$.
b. Cho $B=6,C=10$. Tìm $A$.

Hướng dẫn

a. Nhập vào phương trình

USD $ { { A } ^ { 2 } } + { { B } ^ { 2 } } = { { C } ^ { 2 } } $ $
image012  Qz(A)d+Qx(B)dQrQu(C)d
Nhập vào các tham số. Lưu ý nghiệm cần tìm là USD B $ .
qr4=R5=E=
image013 1
b. Tiếp tục nhập vào các tham số. Lưu nghiệm đang cần tìm là $ A $
CqrR6 = 10 = EE =
image014image015 1

Lưu ý. Trên máy tính Casio fx-580VN X, khi nhập 1 phương trình có nhiều biến nhớ, lúc thao tác Solve bạn để con trỏ ở biến nhớ nào, máy tính Casio fx-580VN X sẽ tự động hiểu biến nhớ đó là ẩn và các biến nhớ khác là hằng số. Lệnh Solve sẽ giải phương trình dựa trên ẩn đó, giá trị bạn gán vào ẩn sẽ là giá trị ban đầu mà bạn nhập vào. Ví dụ như khi bạn nhập vào ví dụ 1 câu a với $A=4,C=5 $ thì máy tính sẽ hiểu là
USD USD 4 ^ 2 + x ^ 2 = 5 ^ 2 $ $
Và máy Fx580VN X sẽ mở màn Solve tại USD x = 0 USD
Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm tại đường link dưới đây :

2. Bài tập áp dụng

Bài tập 1.

1
Một cái cây bị gió bão quật gãy như hình vẽ. Biết chiều cao từ gốc cây đến chỗ bị gãy là USD 3 USD mét, khoảng cách từ gốc đến phần ngọn đổ xuống đất là USD 4 USD mét. Hãy tính độ cao của cây đó lúc trước khi gãy ?

Hướng dẫn

Áp dụng định lý Pi-ta-go trong tam giác vuông $ OMN $, ta được :
USD M { { N } ^ { 2 } } = O { { M } ^ { 2 } } + O { { N } ^ { 2 } } = { { 3 } ^ { 2 } } + { { 4 } ^ { 2 } } = 25 \ Rightarrow MN = \ sqrt { 25 } = 5 USD
image016 image017 1
Vậy chiều cao cây lúc chưa gãy là : USD 3 + 5 = 8 \ left ( m \ right ) USD

Bài tập 2

2
Để tính khoảng cách từ 2 điểm $ A, B $ ở hai bên bờ ao ( như hình vẽ ), An đã đi theo ven bờ đê theo đường $ A \ to E \ to D \ to B USD, với ước đạt bước chân An tính được $ AE = 6 m, ED = 8 m, DB = 21 m USD. ( Giả sử $ AE \ bot DE ; DE \ bot DB $ ). Em hãy tính xem An tính được khoảng cách $ AB $ dài bao nhiêu mét ?

Hướng dẫn

Theo đề bài ta có hình vẽ
gg1

Vẽ $ AK \ bot BD $ ( $ K $ thuộc $ BD $ )
Theo hình vẽ $ \ left \ { \ begin { aligned } và AK = DE = 8 m \ \ và A \ text { E } = DK = 6 m \ \ \ end { aligned } \ right. $
Từ đó $ \ Rightarrow BK = BD-DK = 21-6 = 15 \ left ( m \ right ) USD
Áp dụng định lý pitago trong USD \ Delta ABK $ vuông tại USD K USD
image018 image019 1

\begin{align*}&AB^2= AK^2 + BK^2\\&\Rightarrow AB^2 = 8^2 + 15^2=289\\&\Rightarrow AB = 17 \end{align*}
Vậy khoảng cách $AB$ là $ 17m $.

Bài tập 3

Trong lúc bạn Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà cao $ 21 dm USD không ?
4

Hướng dẫn

Gọi $ ABCD $ là một mặt của tủ. $ ABCD $ là hình chữ nhật vì tủ là hình hộp chữ nhật .
gg2
Khi dựng tủ, chân tủ đứng yên tại USD A $. Muốn biết tủ có bị vướng trần nhà hay không ta chỉ cần so sánh đoạn $ AC $ với USD 21 dm USD là chiều cao của bức tường .
Tam giác $ ABC $ vuông tại USD B $ với
USD USD AB = 4 dm, BC = 20 dm $ $
Theo định lí Pythagoas, ta có :
\ begin { equation } AC ^ 2 = AB ^ 2 + BC ^ 2 = 4 ^ 2 + 20 ^ 2 = 416 \ end { equation }
image020
Ta lại có USD 21 ^ 2 = 441 \ Rightarrow AB < 21 USD . Vậy lúc dựng tủ đứng thẳng thì tủ không vướng trần nhà . — — — — — — — — — — — — — — - Trên đây là 1 số ít bài tập về phương trình Pythagoras nhằm mục đích giúp các em hiểu rõ hơn về tính năng của máy tính Casio fx-580VN X và giám sát các bài toán nhiều ẩn số một cách đúng chuẩn hơn. Bài viết khó tránh khỏi thiếu sót, các bạn có góp phần gì thì cmt hoặc gửi tin nhắn qua fanpage nhé. Trân trọng . Từ khóa : Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours