Hướng dẫn cách bấm máy tính giải hệ phương trình – ReviewEdu

Estimated read time 7 min read
Việc được sử dụng máy tính để tính những phương trình, hàm số hay tổng hợp chỉnh hợp đã là đều rất là thông thường so với học viên trung học. Bên cạnh đó cũng sẽ có những bạn trọn vẹn mất gốc về cách bấm máy tính giải hệ phương trình. Vậy nên hãy cùng Reviewedu. net khám phá qua bài viết sau để hoàn toàn có thể cải tổ năng lực của mình nhé !

Hệ phương trình là gì ?

Trong toán học, một tập hợp các phương trình đồng thời hay còn được gọi là hệ phương trình, là một tập hợp hữu hạn các phương trình cần tìm các nghiệm chung. Một hệ phương trình thường được phân loại theo cách tựa như như các phương trình đơn, đơn cử là :
cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Công thức của hệ phương trình

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng ax + by = c trong đó x ; y là ẩn, a, b, c là các số cho trước, a và b không đồng thời bằng 0 .
Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vố số nghiệm x, y. Công thức nghiệm tổng quát là :
Chú ý : Phương trình ax + by = c có nghiệm nguyên khi và chỉ khi chia hết cho ƯCLN ( a, b ) .
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng :
cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Cách bấm máy tính hệ phương trình

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Với dòng máy tính CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình theo cách sau :
Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi dạng cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Để giải hệ phương trình bậc nhất hai bẩn
Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng :
1 : COMP 2 : CMPLX
3 : STAT 4 : BASE-N
5 : EQN 6 : MATRIX
7 : TABLE 8 : VECTOR
Ta chọn phím 5 chọn 1 rồi nhập số vào máy
Ví dụ: giải  hệ phương trình sau: cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Do phương trình này không là dạng của máy, khi giải bài này bằng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Đầu tiên ta phải phải chuyển nó về dạng của máy có dạng như sau
cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy
Ấn mode chọn chọn 5 rồi 1 ta nhập số liệu
Nhập số liệu 2 = ( nhập a1 = 2 ) ; 1 = ( nhập b1 = 1 ) ; 10 = ( nhập c1 = 10 )
1 = ( nhập a2 = 1 ) ; – 1 = ( nhập b2 = – 1 ) ; 2 = ( nhập c2 = 2 )
Máy hiện ra kết quả  cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Khi hệ phương trình vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo : Math error
Ví dụ cho hệ phương trình : cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Tương tự như cách nhập vào máy như hệ phương trình ở trên máy hiện ra màn hình hiển thị math error ( hệ này vô nghiệm )

Bài tập vận dụng cách bấm máy tính hệ phương trình

Bài tập 1: Giải hệ phương trình sau: cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Hướng dẫn giải

  • Bước 1 : Nhấn phím ON khởi động máy
  • Bước 2 : Nhấn tổng hợp phím MODE + 5 + 1, màn hình hiển thị Open giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
  1. Bước 3 : Điền lần lượt các thông số bằng cách nhấn tổng hợp phím thông số + dấu bằng như sau :

Nhấn phím 2 rồi nhấn =
Nhấn phím 3 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím -5 rồi nhấn =

Nhấn phím 8 rồi nhấn =

  • Bước 4 : Nhấn phím = nhận hiệu quả nghiệm của phương trình

Bài tập 2
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Với dòng máy tính CASIO fx 570 ES PLUS giải hệ phương trình theo cách sau :
Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi dạng cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Hướng dẫn cách bấm máy tính giải hệ phương trình để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Ta ấn vào mode màn hình hiển thị máy sẽ hiện ra các các dòng :

1 : COMP
2 : CMPLX
3 : STAT
4 : BASE-N
5 : EQN
6 : MATRIX
7 : TABLE
8 : VECTOR

Ta chọn phím 5 chọn 1 rồi nhập số vào máy Ví dụ: giải hệ phương trình sau: cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Do phương trình này không là dạng của máy, khi giải bài này bằng máy tính casio .
Đầu tiên ta phải phải chuyển nó về dạng của máy có dạng như sau cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy
Ấn mode chọn 5 chọn 1 rồi ta nhập số liệu
Nhập số liệu 2 ( nhập = 2 ) ; 1 ( nhập = 1 ) ; 10 ( nhập = 10 )
1 ( nhập = 1 ) ; – 1 ( nhập = – 1 ) ; 2 ( nhập = 2 )
Máy hiện ra kết quả cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Khi hệ phương trình vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo : Math error
Ví dụ cho hệ phương trình : cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Tương tự như cách nhập vào máy như hệ phương trình ở trên máy hiện ra màn hình hiển thị math error ( hệ này vô nghiệm )
Xem thêm :
Cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất
Cách bấm máy tính đạo hàm
Cách bấm máy tính chỉnh hợp

Đánh giá bài viết

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours