Thủ thuật giải phương trình nghiệm chứa căn trên máy Fx570 ES – Tài liệu text

Estimated read time 6 min read

Thủ thuật giải phương trình nghiệm chứa căn trên máy Fx570 ES

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (238.06 KB, 2 trang )

Khi gặp các bài giải phương trình, bất phương
trình mà nghiệm có chứa căn thức, thì đa số các
máy tính thông thường không thể giải được, mà
chỉ hiển thị nghiệm dưới dạng số thập phân vô
hạn. Nên bắt buộc các bạn học sinh phải giải
bằng tay, và dĩ nhiên sai sót là điều khó tránh
khỏi.
Nhưng hiện nay trên thị trường đã xuất hiện 2
loại máy mới đó là fx500VN Plus và máy Fx570
ES Plus do CASIO sản xuất, có tính năng rất độc
đáo đó là có thể giải phương trình có nghiệm
chứa căn thức. Chính vì điều này, nên hàng loạt
các bạn học sinh bỏ máy tính cũ, đi mua các loại
máy tính mới này vì lý do hết sức đơn giản: giải
bằng máy tính cho chắc ăn, giải tay dễ sai lắm ^^
Thế nên mình sẽ bày một thủ thuật nhỏ, để các
bạn khỏi phải tốn tiền đổi máy mới, mà vẫn có
thể giải các loại phương trình dạng này bằng
máy FX-570 ES.
Mình sẽ lấy ví dụ là một phương trình bậc 2 mà
Delta không phải là số chính phương:
rõ ràng ta thấy hai nghiệm này đều chứa căn,
nên ta thử dùng máy tính bấm xem sao
Dĩ nhiên là mình sẽ vào mode giải phương trình
bậc 2 (mode 5 3) và nhập các hệ số vào:
Bấm [=] sẽ được kết quả 2 nghiệm:
Các bạn thấy không? Nếu trong bài kiểm tra mà
ghi kết quả này thì chắc chắn là: ăn ngỗng T_T
Cho nên mình sẽ áp dụng cách sau đây để giải.
Trở về mode bình thường ban đầu (mode 1)
Nhập dòng biểu thức này vào: dấu = nhập bằng

cách nhấn: [Alpha] [Calc]
Còn dấu hai chấm cũng nhập tương tự (kế bên
dấu bằng)
sau đó chúng ta nhấn [calc]
Máy hỏi hệ số B=?, ta nhập vào 17
Nhấn [=], máy hỏi tiếp hệ số A. Ta nhập 3
Tiếp tục nhấn [=], máy hỏi hệ số C, ta nhập -16
và cuối cùng nhấn =, máy sẽ hiển thị kết quả hệ
số delta
Nhấn [=] lần nữa, máy sẽ hiẻn thị nghiệm của
chúng ta
Nhận xét: 17 bằng với hệ số B của chúng ta, nên
sửa dấu trừ trước căn thành dấu +, thế là xong 2
nghiệm ^^
Hoặc nếu bạn không biết nhận xét, thì làm theo
cách sau:
Lần lượt nhấn vào nút AC, rồi nhấn mũi tên qua
trái. Sửa biểu thức nghiệm từ dấu trừ thành dấu
cộng.
Xong rồi nhấn [Calc] rồi nhấn [=] 5 cái, ta được
nghiệm thứ hai.
wá dễ phải hok nào các bạn.
Các bạn mới tập làm thì có vẻ hơi lâu, nhưng khi
bấm máy quen rồi thì có thể giải chỉ trong vòng
vài giây (thật đó ^^).
cách nhấn : [ Alpha ] [ Calc ] Còn dấu hai chấm cũng nhập tựa như ( kế bêndấu bằng ) sau đó tất cả chúng ta nhấn [ calc ] Máy hỏi thông số B = ?, ta nhập vào 17N hấn [ = ], máy hỏi tiếp thông số A. Ta nhập 3T iếp tục nhấn [ = ], máy hỏi thông số C, ta nhập – 16 và sau cuối nhấn =, máy sẽ hiển thị tác dụng hệsố deltaNhấn [ = ] lần nữa, máy sẽ hiẻn thị nghiệm củachúng taNhận xét : 17 bằng với thông số B của tất cả chúng ta, nênsửa dấu trừ trước căn thành dấu +, thế là xong 2 nghiệm ^ ^ Hoặc nếu bạn không biết nhận xét, thì làm theocách sau : Lần lượt nhấn vào nút AC, rồi nhấn mũi tên quatrái. Sửa biểu thức nghiệm từ dấu trừ thành dấucộng. Xong rồi nhấn [ Calc ] rồi nhấn [ = ] 5 cái, ta đượcnghiệm thứ hai. wá dễ phải hok nào các bạn. Các bạn mới tập làm thì có vẻ hơi lâu, nhưng khibấm máy quen rồi thì hoàn toàn có thể giải chỉ trong vòngvài giây ( thật đó ^ ^ ) .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours