Giải Hóa học 12 Chương 1: Este – Lipit | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 12

Estimated read time 9 min read

Giải bài tập Hóa học 12 Chương 1: Este – Lipit

Giải bài tập Hóa học 12 Chương 1: Este – Lipit

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 1: Este – Cô Phạm Thị Thu Phượng
Với giải bài tập Hóa học lớp 12 Chương 1 : Este – Lipit [ có kèm video bài giải ] hay nhất, cụ thể giúp học viên thuận tiện làm bài tập về nhà môn Hóa lớp 12. Bên cạnh đó là các bài tóm tắt triết lý Hóa học 12 [ có kèm video bài giảng ] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm cùng với trên 20 dạng bài tập Hóa lớp 12 với vừa đủ giải pháp giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm trên cao trong các bài thi môn Hóa 12 .

Giải bài tập Hóa học 12 Bài 1: Este

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa học 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:
a ) Este là loại sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol .
b ) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO – .
c ) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2 .
d ) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este .
e ) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este .
Lời giải:
a ) S vì có 1 số ít este được điều chế bằng giải pháp điều chế riêng, ví dụ : vinyl axetat .
b ) S vì phân tử este không có nhóm COO – ( chỉ có RCOO – )
c ) Đ
d ) Đ
e ) S vì axit hoàn toàn có thể là axit vô cơ. Câu đúng phải là : ” Sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol là este. ”
Bài 2 (trang 7 SGK Hóa học 12): Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5
Lời giải:
Đáp án C .
Có 4 đồng phân của este C4H8O2 .
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
Bài 3 (trang 7 SGK Hóa học 12): Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5
Lời giải:
Đáp án C .
Y có CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa
Như vậy X là : CH3COOC2H5
Bài 4 (trang 7 SGK Hóa học 12): Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:
A. Etyl axetat B. Metyl axetat .
C. Metyl propionat D. Propyl fomat .
Lời giải:
– Đáp án A .
– Vì Z có tỉ khối hơi so với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu .
CTPT của este X có dạng CnH2nO2 nên X là este no đơn chức mạch hở. Do đó, Z là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O
Ta có :
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
MZ = 14 m + 18 = 46 ⇒ m = 2
Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa học 12): Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:
– Phản ứng thủy phân este trong thiên nhiên và môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên mặt phẳng dung dịch .
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
– Phản ứng thủy phân este trong môi trường tự nhiên kiềm là phản ứng một chiều, este phản ứng hết. Phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa .
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
………………………………
………………………………
………………………………

Giải bài tập Hóa học 12 Bài 2: Lipit

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 2: Lipit – Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 11 SGK Hóa học 12): Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí? Cho ví dụ minh họa?

Lời giải:
– Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo, gọi chung là triglixerit .
Công thức cấu trúc chung của chất béo là :
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
trong đó R1, R2, R3 là gốc axit, hoàn toàn có thể giống nhau hoặc khác nhau .
– Dầu ăn và mỡ động vật hoang dã đều là este của glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ :
+ Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hiđrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng .
Ví dụ : ( C17H33COO ) 3C3 H5
+ Mỡ động vật hoang dã thành phần là các axit béo có gốc hiđrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn .
Ví dụ : ( C17H35COO ) 3C3 H5
Bài 2 (trang 11 SGK Hóa học 12): Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất béo không tan trong nước .
B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ .
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố .
D. Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh .
Lời giải:
– Đáp án C .
– Bởi vì : Dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon .
Bài 3 (trang 11 SGK Hóa học 12): Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.

Lời giải:
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết
Bài 4 (trang 11 SGK Hóa học 12): Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

Lời giải:
Số mol KOH là : nKOH = 0,003. 0,1 = 0,0003 ( mol )
Khối lượng KOH cần dùng là mKOH = 0,0003. 56 = 0,0168 ( g ) = 16,8 ( mg )
Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH
⇒ Trung hòa 1 gam chất béo cần x mg KOH
⇒ x = Giải bài tập Hóa học lớp 12 hay nhất, chi tiết = 6
Vậy chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 6 .
………………………………

………………………………
………………………………

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours