Các dạng bài tập Số phức có đáp án

Estimated read time 4 min read
Tailieumoi. vn xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài tập Trắc nghiệm Số phức Toán lớp 12, tài liệu gồm có 48 trang, tuyển chọn 7 dạng bài tập Số phức khá đầy đủ kim chỉ nan, giải pháp giải cụ thể và bài tập có đáp án, giúp các em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán sắp tới. Chúc các em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được tác dụng như mong đợi .
Tài liệu Các dạng bài tập Số phức có đáp án gồm các nội dung sau :
I. Lý thuyết chung

– Tổng hợp lý thuyết cần nhớ

II. Các dạng bài tập
– Gồm 7 dạng bài tập Số phức với các ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp học viên rèn luyện giải bài tập
Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về cụ thể tài liệu dưới đây :

I – LÝ THUYẾT CHUNG

1. Khái niệm số phức
· Tập hợp số phức : C
· Số phức ( dạng đại số ) : z = a + b ⁢ i
( a, b, a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị chức năng ảo, i2 = – 1 )
· z là số thực ⇔ phần ảo của z bằng 0 ( b = 0 )
z là thuần ảo ⇔ phần thực của z bằng 0 ( a = 0 )
Số 0 vừa là số thực vừa là số ảo .
Hai số phức bằng nhau : a + bi = a + bi ⇔ a = a’b = b ‘ ( a, b, a ‘, b ‘ ∈ R )
Chú ý: i4k=1;i4k+1=i;i4k+2=-1;i4k+3=-i      

2. Biểu diễn hình học: Số phức z = a + bi (a, b được biểu diễn bởi điểm M(a; b) hay bởi trong mp(Oxy) (mp phức)                     

                      

3. Cộng và trừ số phức:
· ( a + b ⁢ i ) + ( a + b ⁢ i ) = ( a + a ) + ( b + b ) ⁢ i ( a + b ⁢ i ) – ( a + b ⁢ i ) = ( a-a ) + ( b-b ) ⁢ i ·
· Số đối của z = a + bi là – z = – a – bi
· u → trình diễn z, u ‘ → màn biểu diễn z ‘ thì u → + u → ‘ trình diễn z + z ’ và u → – u → ‘ màn biểu diễn z – z ’ .
4. Nhân hai số phức :
· ( a + bi ) ( a ‘ + b’i ) = ( aa–bb ) + ( ab + ba ) i
· ( a + bi ) = ka + kbi ( k ∈ R )
5. Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là z¯=a-b⁢i
z ¯ ¯ = z ; z ± z ‘ ¯ = z ¯ ± z ‘ ¯ ; z. z ‘ ¯ = z ¯. z ‘ ¯ ; ( z1z2 ¯ ) = z ¯ 1 z ¯ 2. z ¯ = a2 + b2
z là số thực ⇔ z = z ¯ ; z là số ảo ⇔ z = – z ¯
6. Môđun của số phức : z = a + bi

| z | = a2 + b2 = z ⁢ z ¯ = | O ⁢ M → |
| z | ≥ 0, ∀ z ∈ C, | z | = 0 ⇔ z = 0
| z. z ‘ | = | z |. | z ‘ | | zz ‘ | = | z | | z ‘ | | | z | – | z ‘ | | ≤ | z ± z ‘ | ≤ | z | + | z ‘ |
Xem thêm

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours