Bài tập vật lý 11 chương 4 có đáp án chi tiết nhất file pdf – TÀI LIỆU RẺ

Estimated read time 10 min read
Bài tập vật lý 11 chương 4 có đáp án giải quyết những khó khăn của các em trong việc tiếp cận và hiểu chương 4 của vật lý lớp 11. Đây là một chương không quá khó và nó sẽ dễ dàng hơn nếu các em học tốt  vật lý chương trình trung học cơ sở. bài tập vật lý 11 chương 4 trong tài liệu được chia làm hai phần: lý thuyết và bài tập, được thiết kế chi tiết, đầy đủ, tỉ mỉ, rõ ràng và dễ hiểu.

TẢI XUỐNG PDF ↓


Lý thuyết chung về từ trường

Từ trường

Tóm tắt lý thuyết và các định nghĩa về từ trường:
– Đ/N: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng điện đặt trong nó .
– Đặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là đơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla)
– Quy ước : Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm cân bằng tại điểm đó

từ trường

Đường sức từ

– Đ/N : đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có
hướng trùng với hướng của của từ trường tại điểm đó.
– Tính chất :
Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ
+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 đầu
+ Chiều của đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải, quy tắc đinh ốc…)
– Quy ước : Vẽ các đường cảm ứng từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức dày và chỗ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.

đường sức từ

Từ trường tạo bởi các dây dẫn điện có hình dạng đặc biệt

1 – Từ trường của dòng điện thẳng dài vô hạn .
2 – Từ trường của dòng điện tròn .
3 – Từ trường của ống dây .

Từ trường tạo bởi các dây dẫn điện có hình dạng đặc biệt

Bài tập từ trường

Phương pháp

1 – Để đơn giản trong quá trình làm bài tập và biểu diễn từ trường người ta quy ước như sau :
– : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào .
– : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra .

Phương pháp làm bài

Giả sử bài toán nhu yếu xác lập từ trường tổng hợp tại một điểm M do nhiều cảm ứng từ ta làm như sau B1 : xác lập từ tại M do từng cảm ứng từ gây ra :, , … … …
B2 : Áp dụng nguyên tắc chồng chất ta có
Bài tập từ trường

Bài tập vận dụng

Câu 1 : Hai dây dẩn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2
dây dẫn ngược chiều nhau và có. Tìm cảm ứng từ tại :
a. Điểm A cách mỗi dây 5 cm.
b. Điểm B cách dây 1 đoạn 4 cm cách dây 2 đoạn 14 cm
c. Điểm M cách mỗi dây 10 cm.
d. Điểm N cách dây 1 đoạn 8 cm và cách dây 2 đoạn 6 cm.

Bài tập về nhà

Câu 1 : Ba dòng điện cùng cường độ I1= I2 = I3 = 10 A chạy trong ba dây dẫn
thẳng dài vô hạn và song song với nhau đặt trong chân không. Mặt phẳng vuông
góc với ba dây tạo thành tiết diện ngang là tam giác đều ABC, cạnh a=10 cm.
Chiều các dòng điện cho ở hình vẽ. xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M do 3 dây
dẫn gây ra.

Bài tập vật lý 11 chương 4 có đáp án

Lực từ

Tóm tắt lý thuyết

  • Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có một dòng điện đặt trong từ trường đều
  • Lực từ tác dụng lên giữa 2 dây dẫn thẳng dài song song có dòng điện chạy qua .
  • Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện .
  • Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động ( lực Lorenxer)

Các dạng bài tập

Dạng 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng

Phương pháp :
– Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây .
– Xác định các lực khác tác dụng lên đoạn dây.
– Áp dụng định luật II niuton kết quả cần tìm .
Bài tập vận dụng :
Câu 1 : Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau đoạn l = 0.3cm, một thanh kim loaị đặt lên hai thanh
ray. Cho dòng điện I=50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray. hệ số ma sát giữa thanh kim loại với thanh ray
là k = 0.2, khối lương thanh kim loại m=0,5kg. Hãy tìm độ lớn của cảm ứng từ B để thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)

Dạng 2: Tương tác giữa các dây dài đặt song song có dòng điện chạy qua

Phương pháp
– Xác định lực từ tác dụng lên từng đoạn dây .
– Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có :
Bài tập vận dụng
Câu 1 : Ba dòng điện cùng chiều cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn .
Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và 2 là 10cm dây 2 và 3 là 5cm và dây 1và 3 là 15cm. xác định lực từ do
a. Dây 1 và dây 2 tính năng lên dây 3
b. Dây 1 và dây 3 tính năng lên dây 2

Dạng 3: Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều

Phương pháp
Phân tích lực từ tác dụng lên từng đoạn dây của khung dây. từ đó tính lực tổng hợp tác dụng lên khung hoặc momen lực tác dụng lên khung .
– Nếu dây gồm N vòng. độ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần .
– Momen lực được xác định bởi : M = F .l ( N.m) trong đó : F là lực làm cho khung quay. l là độ dài cánh tay đòn.
Bài tập vận dụng
Câu 1 : Khung dây hình chữ nhật có AB = a = 10 cm, BC = b = 5 cm. gồm 20 vòng dây tiếp nối đuôi nhau với nhau hoàn toàn có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng. khung có dòng điện 1A chạy qua và đặt trong từ trường đếu có nằm ngang (, B = 0.5 T. Tính mômen lực tính năng lên khung .

Dạng 4: Lực Lorenxer

I / Phương pháp
II/ Bài tập vận dụng(trắc nghiệm )

Bài tập vật lý 11 chương 4 có đáp án

Câu 2 : Tính chất cơ bản của từ trường là :
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện và nam châm đặt trong nó
D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện trong môi trường xung quanh.

Cảm ơn các em đã xem và tải xuống bài tập vật lý 11 chương 4 có đáp án, bộ tài liệu này không chỉ giúp các em làm thành thục các bài tự luận, đồng thời biết cách làm nhanh trắc nghiệm, từ đó nâng cao kỹ năng làm bài. Chúng tôi mong rằng nó sẽ hữu ích với các em để phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia. Chúc các em học tốt!

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours