Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Xác suất – Thống kê – Hoàng Văn Trọng – Tài liệu VNU

Estimated read time 8 min read

Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Xác suất – Thống kê – Hoàng Văn Trọng

Hầu hết các hiện tượng kỳ lạ trong đời sống đều xảy ra một cách ngẫu nhiên không hề đoán biết được. Chúng ta luôn đứng trước những lựa chọn và phải quyết định hành động cho riêng mình. Khi lựa chọn như thế thì năng lực thành công xuất sắc là bao nhiêu, giải pháp lựa chọn đã tối ưu chưa, cơ sở của việc lựa chọn là gì ? Khoa học về Xác suất sẽ giúp ta định lượng năng lực thành công xuất sắc của từng giải pháp để hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hành động đúng đắn hơn .
Thống kê là khoa học về cách tích lũy, giải quyết và xử lý và nghiên cứu và phân tích tài liệu về hiện tượng kỳ lạ rồi đưa ra Tóm lại có tính quy luật của hiện tượng kỳ lạ đó. Phân tích thống kê dựa trên cơ sở của kim chỉ nan xác suất và có quan hệ ngặt nghèo với xác suất ; nó không nghiên cứu và điều tra từng thành viên riêng không liên quan gì đến nhau mà điều tra và nghiên cứu một tập hợp thành viên – tính quy luật của hàng loạt toàn diện và tổng thể. Từ việc tìm hiểu và nghiên cứu và phân tích mẫu đại diện thay mặt, hoàn toàn có thể trong thời điểm tạm thời đưa ra Tóm lại về hiện tượng kỳ lạ điều tra và nghiên cứu nhưng với năng lực xảy ra sai lầm đáng tiếc đủ nhỏ để hoàn toàn có thể gật đầu được …
Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Xác suất - Thống kê - Hoàng Văn TrọngTài liệu Hướng dẫn giải bài tập Xác suất – Thống kê – Hoàng Văn Trọng

Mục lục

PHẦN I: XÁC SUẤT

CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

A. LÝ THUYẾT

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Xác suất của biến cố
1.3. Các quy tắc tính xác suất
1.4. Công thức Bernoulli
1.5. Xác suất có điều kiện. Quy tắc nhân tổng quát
1.6. Công thức xác suất đầy đủ
1.7. Công thức Bayes

B. BÀI TẬP

1.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1)
1.2. Nhận xét bài tập chương 1

CHƯƠNG 2: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

A. LÝ THUYẾT

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố
2.2. Một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
2.3. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan
2.4. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
2.5. Phân bố nhị thức
2.6. Phân bố Poisson

B. BÀI TẬP

2.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1)
2.2. Nhận xét bài tập chương 2

CHƯƠNG 3: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

A. LÝ THUYẾT

3.1. Hàm mật độ xác suất và hàm phân bố xác suất
3.2. Một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên liên tục
3.3. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên liên tục
3.4. Phân bố chuẩn
3.5. Phân bố mũ
3.6. Phân bố đều

B. BÀI TẬP

3.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1)
3.2. Nhận xét bài tập chương 3

PHẦN II: THỐNG KÊ

CHƯƠNG 4: BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

A. LÝ THUYẾT

4.1. Một số kiến thức chuẩn bị thêm cho phần thống kê
4.2. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng của mẫu
4.3. Ước lượng điểm
4.4. Ước lượng khoảng
4.5. Số quan sát cần thiết để có sai số (hoặc độ tin cậy) cho trước

B. BÀI TẬP

4.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)
4.2. Nhận xét bài tập chương 4

CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT

A. LÝ THUYẾT

5.1. Kiểm định giả thiết cho giá trị trung bình
5.2. Kiểm định giả thiết cho phương sai
5.3. Kiểm định giả thiết cho tỷ lệ (hay xác suất)
5.4. So sánh hai giá trị trung bình
5.5. So sánh hai phương sai
5.6. So sánh hai tỷ lệ (hay hai xác suất)
5.7. Tiêu chuẩn phù hợp Khi bình phương
5.8. Kiểm tra tính độc lập
5.9. So sánh nhiều tỷ lệ

B. BÀI TẬP

5.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)
5.2. Nhận xét bài tập chương 5

CHƯƠNG 6: BÀI TOÁN TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

A. LÝ THUYẾT

6.1. Hệ số tương quan mẫu
6.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm

B. BÀI TẬP

6.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)
6.2. Nhận xét bài tập chương 6

MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ

Đề thi cuối kỳ II năm học 2012 – 2013
Đề thi cuối kỳ I năm học 2013 – năm trước
Đề thi cuối kỳ II năm học 2013 – năm trước
Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm năm trước
Đề thi cuối kỳ I năm học 2014 – năm ngoái
Đề thi cuối kỳ II năm học 2014 – năm ngoái

PHỤ LỤC

P.1. Kiến thức chuẩn bị
P.2. Tính toán chỉ số thống kê bằng máy tính bỏ túi
P.3. Tính toán xác suất thống kê bằng hàm trong Excel
P.4. Bảng tra cứu một số phân bố thường gặp

LINK DOWNLOAD

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi góp phần nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và san sẻ đến bạn hữu của mình nhé !Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi !

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours