Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 – Kinh nghiệm dạy học

Estimated read time 35 min read
1. Giải pháp thứ nhất:
Giáo viên sử dụng linh động các chiêu thức tương thích với từng đối tượng người dùng học viên, luôn nhiệt tình chăm sóc giúp sức học viên trong những tiết học toán buổi sáng và tiết buổi chiều, nhằm mục đích giúp học viên có kỹ năng và kiến thức giải toán có lời văn : trình tự để giải một bài toán có lời văn như sau :

 • Tìm hiểu bài toán :

+ Bài toán đã cho biết những gì ?
+ Bài toán hỏi gì ? ( tức là bài toán yên cầu phải tìm gì ? ) .

 • Giải bài toán :

+ Thực hiện phép tính để tìm điều chưa biết nêu trong câu hỏi .
+ Trình bày bài giải ( nêu câu giải thuật, phép tính để giải bài toán, đáp số ) .
Muốn học viên giải được bài toán theo tiềm năng đề ra gồm các bước sau :
Bước 1: Giáo viên hướng dẫn  học sinh tìm hiểu bài toán  chẳng hạn hướng dẫn học sinh xem tranh trong SGK rồi đọc đề bài toán. Cho học sinh nêu câu trả lời các câu hỏi: “Bài toán đã cho biết những gì ?” “Bài toán hỏi gì?” khi học sinh trả lời hoặc nhắc lại câu trả lời của bạn thì giáo viên ghi tóm tắt lên bảng rồi nêu: “Ta có thể tóm tắt bài toán như sau”. Cho vài học sinh nêu lại tóm tắt của bài toán.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh giải toán: Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời  hướng dẫn học sinh trả lời xong cho vài học sinh nêu lại các trả lời trên.

Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bài giải của bài toán:
Giáo viên nên “ Ta viết bài giải của bài toán như sau ” giáo viên ghi bài giải lên bảng .
+ Viết câu giải thuật : giáo viên hướng dẫn học viên dựa vào câu hỏi để nêu câu giải thuật .
Học sinh nêu câu giải thuật theo nhiều cách. Học sinh chọn câu lời giải thích hợp nhất. Giáo viên ghi lên bảng .
+ Viết phép tính : Giáo viên hướng dẫn học viên viết phép tính ( tên đơn vị chức năng đặt trong dấu ngoặc ) .
+ Viết đáp số .
+ Sau khi làm xong cho học viên đọc lại bài giải vài lượt. Giáo viên chỉ vào từng phần của bài giải, nêu lại để nhẫn mạnh. Khi giải bài toán ta trình diễn bài giải như sau :

 • Viết “ bài giải ” .
 • Viết câu giải thuật .
 • Viết phép tính ( tên đơn vị chức năng đặt trong dấu ngoặc ) .
 • Viết đáp số .

Khi học viên học toán đến tuần 22 tiết 84 : LUYỆN TẬP .
Bài 1 ( trang 121 ) : Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm ba cây chuối. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối ?
Tóm tắt :
Có : … cây
Thêm : … cây
Có tổng thể : … cây ?
Giáo viên cho học viên tự đọc bài toán, quan sát hình vẽ sách giáo khoa ( trang 121 ). Giáo viên cho học viên điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi nêu lại tóm tắt .
Có : 12 cây
Thêm : 3 cây
Có toàn bộ : … cây ?
Muốn cho học viên cả lớp nêu được tóm tắt bài toán hoặc viết được số thích hợp vào chỗ chấm giáo viên gọi 1 đến 2 học viên khá giỏi nêu trước ( chú ý quan tâm học viên cả lớp nhẩm theo và giữ trật tự, khoanh tay lên bàn lắng nghe bạn, xong giáo viên gọi đến những học viên trung bình, yếu, kém. Tất cả học viên cả lớp đều hiểu và điền được số thích hợp vào chỗ chấm ở phần tóm tắt. Sau đó phần nêu câu giải thuật. Muốn có kỹ năng và kiến thức nêu được câu giải thuật học viên phải hiểu bài toán ( ở đây là câu vấn đáp của câu hỏi trong bài toán ). Giáo viên khuyến khích học viên tự nêu, nên cho học viên trao đổi quan điểm, lựa chọn câu lời giải thích hợp nhất. Em khá giỏi nêu trước, sau đó em học viên trung bình, yếu, kém, nêu sau. Mỗi em đứng dậy nêu theo ý mình. Em khác bổ trợ, giáo viên Tóm lại .
Gọi học viên lên ghi câu giải thuật :
Trong vườn có tổng thể số cây chuối là :
Học sinh viết phép tính : 12 + 3 = 15 ( cây )
Học sinh viết : Đáp số : 15 cây chuối
Toàn bộ bài giải là :
Số cây chuối trong vườn có toàn bộ là :
12 + 3 = 15 ( cây )
Đáp số : 15 cây chuối
Việc rèn kĩ năng giải toán có lời văn lớp 1 cho các em học viên không phải ngày một ngày hai mà các em đã có kĩ năng giải ngay được mà phải một thời hạn khá giài các em mới có kĩ năng. Phải liên tục lập đi lập lại nhiều lần. Kĩ năng không phải tự nhiên mà có nó được hình thành qua quy trình rèn luyện. Bộ óc các em mới chai sạn lưu lại những hình ảnh trong đầu các em. Chú ý khi giáo viên rèn kĩ năng giải toán có lời văn thì học viên tự : thêm hay bớt, “ thêm ” làm phép tính “ cộng ”. Hay quan tâm học sinh phần hỏi bài toán. Ví dụ : Hỏi trong vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chuối ? Lưu ý từ “ tổng thể ” là gộp lại nên ta làm phép tính cộng. Từ những cái quan tâm vậy học viên nhớ lâu, nhớ sâu, nhớ kĩ, từ đó hình thành kĩ năng giải toán cho học viên. Những bài toán khác tương tự như, giáo viên hướng dẫn sau đó các em tự đọc lại đề toán rồi tự giải. Giáo viên kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả đúng, sai .
Sang dạng bài toán khác ví dụ : Tuần 23 bài 2/123 ( SGK ). Giải bài toán theo tóm tắt sau :
Tóm tắt :
Đoạn thẳng AB : 5 cm
Đoạn thẳng BC : 3 cm
Cả hai đoạn thẳng : … cm
Dạng bài này đại đa số các em làm được nhưng hoc sinh khi viết phép tính, hiệu quả các em hay ghi : 5 + 3 = 8 ( đoạn thẳng ) như vậy là sai. Nên khi hướng dẫn các em giải giáo viên quan tâm : Khuyến khích học viên nêu bài toán dựa vào tóm tắt. Chẳng hạn : đoạn thẳng AB dài 5 cm, đoạn thẳng BC dài 3 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng ti mét ?
Khi giải cho học viên nêu nhu yếu : Giải bài toán theo tóm tắt sau .
Học sinh tóm tắt : Sau đó thực thi giải theo các bước đã học .
Lưu ý học viên không cần viết kèm cm vào số 5 và số 3 trong phép cộng 5 + 3 mà viết cm trong ngoặc đơn ở bên phải hiệu quả của phép cộng đó .
Bài giải :
Cả hai đoạn thẳng có độ dài là :
5 + 3 = 8 ( cm )
Đáp số : 8 cm
Tuần 28
Đến phần giải toán có lời văn ( tiếp theo ). Phần này cũng như phần trước nhưng giáo viên quan tâm học viên là : Củng cố về kĩ năng giải và trình diễn bài giải bài toán có lời văn ( bài toán về phép trừ ) .

 • Tìm hiểu bài toán :

+ Bài toán đã cho biết những gì ?
+ Bài toán yên cầu phải tìm gì ?

 • Giải bài toán :

+ Thực hiện phép tính để tìm hiểu và khám phá điều chưa biết nêu trong câu hỏi .
+ Trình bày bài giải .
Cách hướng dẫn và chiêu thức giải tương tự như như giải toán có lời văn phần trước giáo viên quan tâm học viên một từ đó là “ bán đi, bay đi, bớt đi ”, “ còn lại ” là làm phép tính trừ .
Giáo viên đặt câu hỏi gây quan tâm học viên. Ngoài những bài tập trong sách thì đặt những câu hỏi ngoài đời sống hàng ngày để tương quan đến bài tập trong sách giáo khoa để các em có óc liên tưởng .
Tiết: LUYỆN TẬP.

Bài 1/150: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu búp bê?
Tóm tắt :
Có : … búp bê .
Đã bán : … búp bê .
Còn lại : … búp bê ?
Sau khi ghi bài toán lên bảng giáo viên hướng dẫn học viên cách giải. Sau đó hình thành kĩ năng giải toán cho học viên bằng các bước sau :
Bước 1: Gọi học sinh đọc đề toán: (cá nhân, lớp đọc đề toán).
– Giáo viên nêu câu hỏi giúp học viên nghiên cứu và phân tích đề toán .
+ Bài toán cho biết gì ?
Cửa hàng có 15 búp bê, bán đi hai búp bê .
+ Bài toán hỏi gì ?
          Cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Bước 2: Gọi học sinh lên bảng  điền số thích hợp vào chỗ chấm phần tóm tắt.

Bước 3: Dựa vào tóm tắt để lập kế hoạch giải.

Bước 4: Giải bài toán.
Bài giải :
Cửa hàng còn lại số búp bê là :
15-2 = 13 ( búp bê )
Đáp số : 13 búp bê .
Cứ như vậy giáo viên hình thành cho học viên cách giải bài toán có lời văn theo chình tự các bước. Tất cả các bài sau tựa như chú ý quan tâm cho học viên các từ “ thêm ”, “ bớt ”, “ toàn bộ ”, “ còn lại ” để làm các phép tính cộng trừ cho đúng. Lưu ý tiếp theo là câu giải thuật vần âm đầu câu phải viết hoa, cuối câu có hai dấu chấm trên và dưới “ : ” .
Ngoài ra giáo viên cho học viên tập ra đề toán tương thích với một phép tính đã cho, để các em tập tư duy ngược, tập tăng trưởng ngôn từ, tập ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào các trường hợp thực tiến .
Nhắc các em quan tâm câu giải thuật không nhu yếu các em phải theo mẫu như nhau. Đặt câu giải thuật theo ý hiểu của mình nhưng phải đúng với bài toán đề ra .
2. Giải pháp thứ hai:

 • Phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng:

Tôi phân loại học viên trong lớp thành những nhóm đối tượng người tiêu dùng sau :
Nhóm 1 : Gồm những học viên yếu, kém .
Nhóm 2 : Gồm những học viên trung bình .
Nhóm 3 : Gồm những học viên khá giỏi .
Như vậy trong lớp có ba nhóm đối tượng người dùng tôi hoàn toàn có thể thay tên nhóm 1, 2, 3 thành tên khác như A, B, C. Trong quy trình dạy vẫn lấy chuẩn làm thước đo các tiết buổi sáng, buổi chiều tôi nhu yếu các em triển khai triển khai theo ba mức khác nhau .
Ví dụ 1 : Nhóm 1 gồm những em học viên yếu, kém thì nên luyện các em giải toán nhiều hơn đọc miệng. Sau khi giáo viên hướng dẫn xong gọi nhóm 3 đọc bài toán trước nhóm 2 đọc sau đến nhóm 1 đọc, ở đầu cuối khi nào cả lớp thuộc bài toán mới thôi. Phần tóm tắt bài toán cũng vậy học viên khá giỏi làm trước, học viên trung bình, yếu, kém làm sau đa phần luyện ở tiết buổi chiều khi nào các em thành thục mới thôi .
Ví dụ 2 : Tiết buổi chiều sau khi các học viên làm hết các bài tập trong sách giáo khoa, trong vở bài tập toán 1 tập II. Giáo viên cho bài toán khác ngoài sách giáo khoa và vở bài tập với dạng tựa như để học viên giải vào vở 5 ô li ở tiết buổi chiều .
Ví dụ 3 : Bài toán : Nhà Biển có 5 con bò, bố mua thêm 2 con nữa. Hỏi nhà Biển có bao nhiêu con bò ?
Giáo viên ghi bài toán lên bảng. Học sinh đọc bài toán và vấn đáp .
– Hỏi đây là bài toán gì ? Bài toán có lời văn .
– Hỏi thông tin cho biết gì ? Có 5 con bò mua thêm 2 con bò .
– Hỏi câu hỏi là gì ? Hỏi nhà biển có tổng thể mấy con bò .
Gọi một học viên lên bảng tóm tắt bài toán, học viên khác tóm tắt vào vở 5 ô li. Giáo viên gọi học viên khác nhận xét bạn tóm tắt trên bảng đúng hay sai. Giáo viên Kết luận đúng sai, hỏi xem các em ở dưới lớp tóm tắt bài toán có giống bạn tóm tắt trên bảng không ? Nếu bạn nào sai thì sửa .
Sau đó đến phần bài giải. Gọi học viên xung phong giải ( tương tự như ) : một em lên giải bài trên bảng lớp. Học sinh cả lớp giải vào vở 5 ô li. Học sinh dưới lớp nhận xét bài giải đúng hay sai giáo viên nhận xét rồi hỏi học viên cả lớp giải có giống bạn giải trên bảng không, nếu em nào sai thì sửa .
Giáo viên kiếm được điểm tuyên dương khen ngợi em giải trên bảng, nếu em đó giải đúng. Sau đó gọi 1 số ít en học yếu, kém đọc lại tóm tắt và giải bài giải :
Tóm tắt :
Có : 5 con bò .
Mua thêm : 2 con bò .
Có tổng thể : … con bò ?
Bài giải :
Nhà biển có toàn bộ là :
5 + 2 = 7 ( con bò )
Đáp số : 7 con bò
Sau khi học viên giải xong giáo viên chấm bài. Nhận xét bài chấm .

 • Phương pháp sử dụng đồ dùng tranh ảnh, vật thật khi “Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1”.

Ở lứa tuổi tiểu học nhất là các em học viên lớp 1. Phần đông các em lại là học viên dân tộc thiểu số mức độ hiểu vốn từ ngữ trong bài toán còn han chế nên khi dậy các bài mẫu giáo viên nên có tranh vẽ minh họa học. Việc sử dụng vật dụng trực quan những trạnh ảnh, vật thật sẽ góp thêm phần tương hỗ học viên trong quy trình hình thành kỹ năng và kiến thức, kĩ năng toán học, đồng thời tạo điểm tựa trong quy trình tư duy đi từ đơn cử đến trừu tượng và ngược lại .
Ví dụ : Bài 2/149 ( tiết 105 ) :
Nam có 8 quả bóng, Nam thả 3 quả bay đi. hỏi Nam còn lại mấy quả bóng ?
Ở bài này giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng quả bóng bay để minh họa cho học viên thấy trực tiếp. Sau khi cho học viên đọc đề toán .
Giáo viên hướng dẫn bằng quả bóng thật rồi đặt câu hỏi :
+ Bài toán đã cho biết những gì ?
Học sinh vấn đáp : Bài toán cho biết Nam có 8 quả bóng, Nam thả 3 quả bay đi .
+ Bài toán yên cầu phải tìm gì ?
Học sinh vấn đáp : Bài toán yên cầu phải tìm số bóng còn lại của Nam .
Khi học viên vấn đáp giáo viên ghi tóm tắt lên bảng, đến bài giải .
Tóm tắt :
Có : 8 quả bóng
Đã thả : 3 quả bóng
Còn lại : … quả bóng ?
Bài giải :
Số quả bóng còn lại là :
8 – 3 = 5 ( quả bóng )
Đáp số : 5 quả bóng

 • Người giáo viên cần có lòng nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ học sinh.

Tất cả các giáo vên dạy khối lớp 1 đều hiểu rằng, các em học viên lớp 1 mới từ mẫu giáo chuyển lên việc tiếp thu kỹ năng và kiến thức trải qua hình thức : học mà chơi, chơi mà học. Nên khi dạy lớp 1 trong lớp giáo viên phải nhẹ nhàng, ân cần dạy bảo luôn tạo không khí tự do, vui tươi trong giờ học, một lời nhận xét động viên các em giúp các em thấy tự tin phấn khởi, “ đừng tiếc lời khen ” .
Sự chỉ bảo ân cần là rất thiết yếu, tránh quát mắng các em khi các em làm toán sai hay không làm được .
Ví dụ 1 : Nếu học viên nên câu giải thuật sai hay viết phép tính sai thì không được quát mắng mà phải hướng dẫn lại cho học viên. Đặc biệt không được ngồi một chỗ mà bảo các em là làm toán đi. Mà phải đi xuống bàn các em uốn nắn từng câu chữ, dấu hai chấm đặt ở đâu. Khi các em quên ghi dấu ngoặc đơn ( … ) phải viết mẫu cho các em bằng bút đỏ để các em nhớ. Nhất là những em học yếu, kém. Làm sao để các em đến trường là một ngày vui, ngày các em được điểm 9, điểm 10. Giáo viên thân mật học viên mới hiểu được học viên mình, để hình ảnh ần cần của cô giáo luôn là hình ảnh đẹp trong ánh mắt của các em, bản thân các em thấy cô giáo như mẹ mình, chuẩn bị sẵn sàng kể cho cô nghe những niềm vui nỗi buồn hoặc khó khăn vất vả của mình mà cô cần san sẻ giúp sức .
Ví dụ 2 : Em Nông Văn Nhất lúc đầu em chỉ biết làm toán dạng cộng, trừ bằng các phép tính đã cho. Còn giải toán có lời văn em rất kinh ngạc, lúng túng thậm chí còn không biết tóm tắt bài toán. Sau vài tiết học nhờ cô giáo có giải pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn mà giờ đây em Nhất đã giải nhanh và rất đúng tổng thể các bài toán có lời văn .

 • Giải pháp thứ ba:

Làm thế nào để học viên yếu kém có kĩ năng giải được các bài toán có lời văn hoặc học viên có thực trạng khó khăn vất vả theo kịp các bạn học viên khá giỏi .
Học sinh không có kĩ năng giải toán nghĩa là khi kiểm tra vào giữa kì II và kiểm tra cuối năm sẽ không đạt điểm tối đa. Ảnh hưởng đến chất lượng cuối năm thi lên lớp 2 của các em .
Để rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học viên, tôi có giải pháp, giải pháp sau :

 • Đối với em học yếu kém

Là một giáo viên chủ nhiệm khi đứng lớp ai cũng biết phân loại học viên. Tôi phân loại học viên ra làm ba loại : học viên khá, giỏi ; học viên trung bình ; học viên yếu, kém. Sau đó sử dụng chiêu thức dạy cho từng đối tượng người tiêu dùng học viên. Tuy nhiên so với học viên cả lớp, tôi vẫn lấy chuẩn để phấn đấu. Còn những em học viên yếu kém nếu lấy chuẩn để ra thì các em không hề theo kịp, như thế tôi sắp xếp chỗ ngồi cho các em tương thích với năng lượng của các em .
Ví dụ : Cho các em học viên yếu ngồi gần các bạn học tốt để các em được sự trợ giúp từ bạn, được học tập từ bạn như quan sát bạn tóm tắt, đặt câu giải thuật đúng, ghi phép tính đúng, đặt dấu ngoặc đơn có đơn vị chức năng bên trong đúng … ghi đáp số đúng. Như người ta nói “ học thầy không tày học bạn ”. Học sinh học yếu được các bạn học giỏi giúp sức. Tránh các em học yếu ngồi gần các bạn học yếu các em sẽ không biết gì. Não bộ các em sẽ không hoạt động giải trí. Từ đó không kích thích tư duy, óc tò mò của các em. Nhờ đó mà các em học được ưu điểm của nhau .
Ngoài ra giáo viên cần có kế hoạch, thời hạn để kèm cặp, phụ đạo cho những em học yếu, kém. Giáo viên sắp xếp thời hạn cho tương thích phụ đạo cho học viên yếu kém ở tiết buổi chiều, các em khá giỏi, trung bình tự làm. Các em học yếu được các bạn giỏi theo dõi giúp sức bạn “ đôi bạn cùng tiến ”. Đặc biệt giáo viên theo dõi em yếu nhiều hơn .

 • Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên nhân này cũng làm giảm chất lượng dẫn đến các em học yếu kém. Trong quy trình khám phá tôi thấy có nhiều em đến lớp học ngồi không nói câu nào, có em còn ngồi ngủ gật trong lớp, không quan tâm cô giảng bài. Đối tượng học viên này cần chăm sóc nhiều đến cả vật chất lẫn ý thức. Vì vậy muốn các em học tốt giáo viên phải nắm được thực trạng thực tiễn của các em từ đó mới có giải pháp rèn các em .
Để có giải pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho các em để các em học tốt thì giáo viên chủ nhiệm bàn với BGH nhà trường dữ thế chủ động tham mưu với hội cha mẹ học viên, cơ quan đóng trên địa phận trợ giúp về vật chất như : quần áo, sách vở, vật dụng học tập. Thực hiện bằng hành động như : Tặng Kèm vở, bút, quần áo, vật dụng học tập. Cần động viên các em trong mọi hoạt động giải trí nhất là các em mồ côi, thân thiện chăm sóc khi các em bị ốm đau, không có tiền chữa bệnh. Cho thuốc khi các em ốm để các em nhanh khỏi bệnh, tạo không khí thoáng mát trong giờ học để các em thấy cô giáo là người mẹ thứ hai của mình và không cảm thấy đơn độc khi tới trường .
Ví dụ : Lớp tôi có em Hải mẹ bị bệnh qua đời, thời hạn sau bố bị ung thư cũng qua đời. Cha mẹ ra đi bỏ lại em đơn độc giữa dòng đời, em sống với ông bà. Ông và bà thì đã già yếu. Em hay nghỉ học, hay quên sách vở, có hôm đi học không có bút, không có bảng con. Tôi luôn thân thiện động viên, thấy em nghỉ học không có lí do thì đến nhà động viên ông bà bảo cháu đi học cần mẫn. Khi em đến lớp tôi giúp em hòa nhập với các bạn. Đồng thời Tặng Kèm em sách vở, cho em bút để viết bài. Qua một thời hạn thấy em tân tiến đi học chịu khó, học toán ngày càng tân tiến .
Tóm lại, so với học viên có thực trạng đặc biệt quan trọng giáo viên cần chăm sóc, trợ giúp, động viên giúp các em tự tin trong học tập và sống hòa nhập với hội đồng cần trợ giúp các em cả vật chất lẫn niềm tin .

4. Giải pháp thứ tư: Làm thế nào để phụ huynh quan tâm tới con mình, không tạo khoảng trắng giữa phụ huynh với giáo chủ nhiệm và nhà trường.
Thực tế lúc bấy giờ đại đa số cha mẹ khi đưa con đến trường là xong không cần biết con mình có học được hay không, có biết làm toán hay không. Họ nghĩ giáo dục con trẻ mình là nghĩa vụ và trách nhiệm của thầy cô giáo. Có những em bị ốm mà cha mẹ cũng không biết, cho con đi học có em đi học cả buổi vẫn chưa ăn gì. Với trường hợp này giáo viên phải tiếp tục liên lạc, trao đổi với cha mẹ để họ hiểu rằng hiệu quả học tập của các em có tốt hay không là phải có sự phối hợp uyển chuyển giữa mái ấm gia đình và nhà trường. Yêu cầu chăm sóc tối thiểu như cha mẹ cần kiểm tra bài vở của các em sau khi các em đi học về. Xem con mình học tốt được môn nào, môn nào chưa học tốt, các em đến lớp có ghi bài rất đầy đủ hay không. Đối với các em học viên lớp 1 ý thức tự giác học tập chưa cao các em hầu hết không có ý thức, toàn bộ nhờ sự tương hỗ của cha mẹ, cha mẹ giục các em soạn sách vở, xem lại bài cũ, sẵn sàng chuẩn bị bài mới theo thời khóa biểu, bút, tẩy, bảng con, que tính … Phía giáo viên ngoài họp cha mẹ định kì một năm 3 lần phải liên tục liên lạc với cha mẹ bằng phiếu liên lạc hay gặp trực tiếp trao đổi khi thiết yếu .
Ví dụ: Ở lớp tôi có một số em hay quên sách vở, bút, phấn, bảng, những thứ cần thiết trong một tiết học thì em đó lại để ở nhà, lần họp phụ huynh đầu tiên cha mẹ em đó không đi. Qua tìm hiểu thông tin, tôi tìm số nhà và tôi đến tận nhà thông báo tình hình học tập của em đó là hay quên sách, vở…không soạn sách vở theo thời khóa biểu. Và yêu cầu phụ huynh soạn giúp, mua sắm thêm đồ dùng cần thiết cho đủ. Có gia đình phải đến 2 đến 3 lần thì phụ huynh đó mới quan tâm tới con. Cứ như vậy “nước cháy đá mòn” một thời gian sau không có em nào quên sách vở nữa.

Tóm lại, giáo viên cần giữ mối liên hệ tiếp tục với cha mẹ học viên ; Cần nhiệt tình, mềm dẻo với cha mẹ, nhất là cha mẹ khó chiều chuộng riêng biệt ; Phải liên tục trao đổi tư vấn cho cha mẹ để họ hiểu được quy trình học tập của các em. Các em muốn học tốt để trở thành con ngoan trò giỏi cần phải có sự tương hỗ của mái ấm gia đình .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours