Giải Toán lớp 8 SGK tập 2 trang 65, 66, 67, 68 chuẩn nhất

Estimated read time 6 min read
Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 65, 66, 67, 68 tập 2 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời câu hỏi SGK Toán 8 trang 65 tập 2

Vẽ tam giác ABC, biết :
AB = 3 cm ; AC = 6 cm ; ∠ A = 100 o .
Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác(h.20).

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải
BD ≈ 2 cm ; DC ≈ 4 cm
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Trả lời câu hỏi SGK Toán lớp 8 trang 67 tập 2

Xem hình 23 a .
a ) Tính x / y .
b ) Tính x khi y = 5 .
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải
a ) Dựa vào đặc thù đường phân giác của tam giác, ta có
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Trả lời câu hỏi Toán SGK lớp 8 tập 2 trang 67

Tính x trong hình 23 b .
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải
Dựa vào đặc thù đường phân giác của tam giác, ta có
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán tập 2 lớp 8

Tính x trong hình 24 và làm tròn hiệu quả đến chữ số thập phân thứ nhất .
Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Hình 24
Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài 16 SGK Toán lớp 8 trang 67 tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích quy hoạnh của tam giác ABD và diện tích quy hoạnh của tam giác ACD bằng m / n .
Lời giải:

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Kẻ AH là đường cao của tam giác ABC
Ta có :
Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Vậy tỉ số diện tích quy hoạnh của tam giác ABD và tam giác ACD bằng m / n .

Giải bài 17 trang 68 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE / / BC ( h. 25 ) .
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải:

Giải bài 17 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 18 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 68

Tam giác ABC có AB = 5 cm, AC = 6 cm và BC = 7 cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC .
Lời giải:

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán lớp 8 tập 2

Cho hình thang ABCD ( AB / / CD ) .
Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng :
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải:

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 20 SGK Toán trang 68 lớp 8 tập 2 

Cho hình thang ABCD ( AB / / CD ). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F ( h. 26 ) .
Chứng minh rằng OE = OF
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài 21 lớp 8 SGK Toán tập 2 trang 68

a ) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD. Tính diện tích quy hoạnh tam giác ADM, biết AB = m, AC = n ( n > m ) và diện tích quy hoạnh tam giác ABC là S .
b ) Khi cho n = 7 cm, m = 3 cm, hỏi rằng diện tích quy hoạnh tam giác ADM chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ diện tích quy hoạnh tam giác ABC ?
Lời giải:

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

a) Ta có: Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (do hai tam giác có chung chiều cao từ đỉnh A)
ΔABC có AD là phân giác
Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
b ) Với n = 7 ; m = 3, thay vào hiệu quả phần a ta có :
Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Vậy diện tích quy hoạnh tam giác ADM chiếm 20 % diện tích quy hoạnh tam giác ABC .

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán tập 2 lớp 8

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Hình 27
Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những giá trị từ các kích cỡ đã cho .
Lời giải:

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 65, 66, 67, 68 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours