Cách giải bài tập về Lôgarit cực hay – Toán lớp 12

Estimated read time 4 min read

Cách giải bài tập về Lôgarit cực hay

Cách giải bài tập về Lôgarit cực hay

Bài giảng: Tất tần tật về Logarit – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Định nghĩa:
Cho hai số dương a, b với a ≠ 1. Số α thỏa mãn nhu cầu đẳng thức aα = b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab. Ta viết : α = logab ⇔ aα = b .
2. Các tính chất: Cho a, b > 0, a ≠ 1, ta có:
• logaa = 1, loga1 = 0
• alogab = b, loga ( aα ) = α
3. Lôgarit của một tích: Cho 3 số dương a, b1, b2 với a ≠ 1, ta có
• loga ( b1. b2 ) = logab1 + logab2
4. Lôgarit của một thương: Cho 3 số dương a,b1, b2 với a ≠ 1, ta có

    • Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

    • Đặc biệt : với a, b > 0, a ≠ 1 ⇒ Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

5. Lôgarit của lũy thừa: Cho a,b > 0, a ≠ 1, với mọi α, ta có
• logabα = αlogab
    • Đặc biệt: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

6. Công thức đổi cơ số: Cho 3 số dương a, b, c với a ≠ 1, c ≠ 1, ta có

    • Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

    • Đặc biệt : Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

    Lôgarit thập phân và Lôgarit tự nhiên
♦ Lôgarit thập phân là lôgarit cơ số 10. Viết : log10b = logb = lgb
♦ Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số e. Viết : logeb = lnb

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Rút gọn biểu thức B
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức P (với 0 < a ≠ 1; 0 < b ≠ 1).

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 3: Tính log2415 theo a, b, biết log25 = a, log53 = b.

Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho các số dương a, b, c, d. Tính giá trị của biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Bài 2: Cho a,b > 0 và a, b ≠ 1, biểu thức Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải có giá trị bằng bao nhiêu?
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 3: Cho số thực x thỏa mãn: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (a, b, c là các số thực dương). Hãy biểu diễn x theo a, b, c.
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 4: Biết logab=2, logac = -3. Tính giá trị của biểu thức Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 5: Cho a, b là hai số thực dương khác 1 và thỏa mãn Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Tính giá trị biểu thức Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Ta có
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 6: Tính log3624, biết log1227 = a
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 7: Tính log2524 theo a, b, biết log615 = a, log1218 = b
Hiển thị đáp án
Ta có
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Ta có
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Từ giả thiết suy ra :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Tính log126150 theo a, b, c, biết log23 = a, log35 = b, log57 = c.

Bài giảng: Các bài toán thực tế – Ứng dụng hàm số mũ và logarit – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours