Giải toán lớp 4 – Giải bài tập toán lớp 4 – Học tốt toán 4 – https://vietsofa.vn

Estimated read time 5 min read
Giải bài tập toán lớp 4 – Giải toán lớp 4 – Giải toán sgk lớp 4. Các bài tập được giải và hướng dẫn giải vừa đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất nhằm mục đích giúp học viên tìm hiểu thêm và củng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản và giải pháp giải. Trong quy trình làm nếu có gì chưa hiểu các bạn hoàn toàn có thể gửi email về địa chỉ : hotro@chuabaitap.com để được tương hỗ và giải đáp vướng mắc .

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

• Ôn tập các số đến 100 000

• Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo )
• Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo ) trang 5
• Biểu thức có chứa một chữ
• Luyện tập trang 7
• Các số có sáu chữ số
• Luyện tập trang 10
• Hàng và lớp
• So sánh các số có nhiều chữ số
• Triệu và lớp triệu
• Triệu và lớp triệu ( tiếp theo )
• Luyện tập trang 16
• Luyện tập trang 17
• Dãy số tự nhiên
• Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
• So sánh và xếp thự tự các số tự nhiên
• Luyện tập trang 22
• Yến, tạ, tấn
• Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
• Giây, thế kỉ
• Luyện tập trang 26
• Tìm số trung bình cộng
• Luyện tập trang 28
• Biểu đồ
• Biểu đồ ( tiếp theo )
• Luyện tập trang 33
• Luyện tập chung trang 35

• Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập

• Ôn tập về số tự nhiên
• Ôn tập về số tự nhiên ( tiếp theo ) phần 1
• Ôn tập về số tự nhiên ( tiếp theo ) phần 2
• Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
• Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo ) phần 1
• Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo ) phần 2
• Ôn tập về biểu đồ
• Ôn tập về phân số
• Ôn tập về các phép tính với phân số
• Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo ) phần 1
• Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo ) phần 2
• Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo ) phần 3
• Ôn tập về đại lượng
• Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo ) phần 1
• Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo ) phần 2
• Ôn tập về hình học
• Ôn tập về hình học ( tiếp theo )
• Ôn tập về tìm số trung bình cộng
• Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
• Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
• Luyện tập chung trang 176
• Luyện tập chung trang 177

Luyện tập chung trang 178
• Luyện tập chung trang 179

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours