Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức

Estimated read time 6 min read

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Bài 7 : Tỉ lệ thức giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 24 1

Lời giải
Ta có :
Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 24 2
⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức
Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 24 3
⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức
Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 25 1 ta có thể suy ra ad=bc không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 25 2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ đẳng thức Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 25 3 ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 25 4

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 44 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1

Lời giải:

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 44 Trang 26 Sgk Toan 7 2 Tap 1

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 45 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1
Lời giải:
Ta có :
Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 45 Trang 26 Sgk Toan 7 2 Tap 1
Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 45 Trang 26 Sgk Toan 7 3 Tap 1
Nhìn vào tác dụng trên ta lập được các tỉ lệ thức :

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 45 Trang 26 Sgk Toan 7 4 Tap 1

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 46 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1

Lời giải:

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 46 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 46 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 2
Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 46 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 3

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a ) 6. 63 = 9. 42 .
b ) 0,24. 1,61 = 0,84. 0,46 .
Lời giải:
a ) Từ 6.63 = 9.42 ta có :
Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 47 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 2
b ) Từ 0,24. 1,61 = 0,84. 0,46 ta có :
Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 47 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 3

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 48 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức
Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 48 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 1 ta suy ra được các tỉ lệ thức:
Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 48 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 2

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a ) 3,5 : 5,25 và 14 : 21
Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1
c ) 6,51 : 15,19 và 3 : 7
Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Lời giải:

a) Ta có Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 3

Do đó ta có tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 4

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 5

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 6 nên ta không lập được tỉ lệ thức.

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 7

Do đó ta có tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 8

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 9

Do Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 49 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 1 10 nên ta không lập được tỉ lệ thức.

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)
Ô chữ N :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 1
Ô chữ H :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 2
Ô chữ C :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 3
Ô chữ I :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 4
Ô chữ Ư :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 5
Ô chữ Ế :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 6
Ô chữ Y :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 7
Ô chữ Ợ :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 8
Ô chữ B :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 9
Ô chữ U :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 10
Ô chữ L :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 11
Ô chữ T :
Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 27 Sgk Toan 7 Tap 1 12
Điền các vần âm vào các ô trống có hiệu quả tương ứng ta được tên tác phẩm là : « BINH THƯ YẾU LƯỢC » .

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Lời giải:
Ta có 1,5. 4,8 = 2.3,6 ( = 7,2 )
Do đó có 4 tỉ lệ thức :
Giải bài 51 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 51 Trang 28 Sgk Toan 7 Tap 1

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 28 Sgk Toan 7 Tap 1 2 với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 28 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Lời giải:
Ta có :
A sai
B sai
        C đúng
D sai
Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 28 Sgk Toan 7 Tap 1
( Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được hiệu quả )
Đố em viết được một tỉ số khác cũng hoàn toàn có thể rút gọn như vậy !
Lời giải:
Kiểm tra
Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 28 Sgk Toan 7 1 Tap 1

Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 28 Sgk Toan 7 2 Tap 1

Nhận xét: Với các số nguyên a, b, c ta luôn có Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 28 Sgk Toan 7 2 Tap 1 1

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours