Phương pháp giải bài tập về muối ngậm nước

Estimated read time 6 min read
GD&TĐ – Bài tập toán về muối và hỗn hợp muối là một dạng bài tập khá cơ bản và thông dụng trong chương trình hóa học đại trà phổ thông .Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Văn Hải – giáo viên Trường trung học phổ thông Dương Quảng Hàm ( Hưng Yên ) – hiện các dạng bài tập này chỉ tập trung chuyên sâu ở muối khan còn các bài tập về muối kết tinh ngậm nước và tinh thể hiđrat hóa thì có rất ít và chưa nhiều mẫu mã .
Chính vì thế, nhiều lúc làm học viên nhàm chán và tạo thói quen thụ động trong tâm lý của học viên, khi gặp bài toán về muối là chỉ nghĩ đến muối khan. Do đó, khi gặp những bài toán tương quan đến muối ngậm nước và tinh thể hiđrat hóa phần lớn các em khá lúng túng. Các tài liệu tìm hiểu thêm cũng rất ít khi đề cập sâu đến nội dung này .
Trước thực trạng này, thầy Nguyễn Văn Hải phân loại các bài tập về muối ngậm nước và hướng dẫn cụ thể phương pháp giải các loại bài tập, giúp học sinh có đường lối đúng khi phân tích và giải quyết bài tập về muối ngậm nước và kết tinh.

Dạng 1: Bài toán tính khối lượng chất tan trong tinh thể ngậm nước và thành phần % khối lượng nước kết tinh trong tinh thể ngậm nước.
Với dạng này, học viên dựa vào công thức tinh thể ngậm nước, tính khối lượng mol của tinh thể và khối lượng chất tan ( muối tan ) có trong 1 mol tinh thể. Dựa vào khối lượng tinh thể ngậm nước, tính khối lượng chất tan trong lượng tinh thể ngậm nước này. Tính khối lượng nước kết tinh trong 1 mol tinh thể. Từ đó rút ra trong 100 gam tinh thể có bao nhiêu gam nước kết tinh .
Dạng 2. Bài toán tính khối lượng tinh thể ngậm nước cần thêm vào dung dịch cho sẵn
Dạng bài toán này thường lấy tinh thể pha vào dung dịch có cùng loại chất tan, ví dụ thêm CuSO4. 5H2 O vào dung dịch CuSO4. Khi làm toán cần quan tâm những nội dung sau :

Dùng định luật bảo toàn để tính khối lượng dung dịch tạo thành ( khối lượng dung dịch bằng khối lượng tinh thể cộng khối lượng dung dịch đã có ; khối lượng chất tan trong dung dịch tạo thành ( khối lượng chất tan thu được bằng khối lượng chất tan trong tinh thể cộng khối lượng chất tan trong dung dịch ) .
Có thể coi tinh thể ngậm nước là một dạng dung dịch đặc biệt quan trọng, trong đó dung môi là lượng nước có trong tinh thể. Sau đó vận dụng chiêu thức đường chéo .
Dạng 3. Bài toán tính lượng chất tan tách ra hay cần thêm vào khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch
Theo thầy Nguyễn Văn Hải, quy trình giải bài này cần : Tính khối lượng chất tan và khối lượng dung môi có trong dung dịch bão hòa ở nhiệt độ t10C. Gọi a là khối lượng chất tan cần thêm vào hay tách ra khỏi dung dịch khởi đầu, sau khi biến hóa nhiệt độ. Tính khối lượng chất tan và dung môi có trong dung dịch bão hòa ở nhiệt độ t20C. Áp dụng công thức tính độ tan và C % để tính a .
Dạng 4. Bài toán xác định công thức phân tử của muối ngậm nước và muối kép ngậm nước.

Xem các ví dụ cụ thể để hiểu phương pháp làm bài tập này TẠI ĐÂY.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours