Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 5: Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Estimated read time 10 min read

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 5 : Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác :

Bài 72 trang 117 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán cái thang

Thang AB dài 6,7m tựa vào tường làm thành góc 63o với mặt đất. Hỏi chiều cao của cái thang đạt được so với mặt đất?

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 72 Trang 117 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1

Lời giải:
Chiều cao của thang là cạnh góc vuông đối lập với góc 63 o .
Ta có: AC = AB.sinGiải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 72 Trang 117 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 11 = 6,7.sin63o ≈ 6 (m)
Vậy chiều cao của cái thang đạt được so với mặt đất là 6 m .

Bài 73 trang 117 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán cột cờ

Làm dây kéo cờ : Tìm chiều dài của dây kéo cờ, biết bóng của cột cờ ( chiếu bởi ánh sánh mặt trời ) dài 11,6 m và góc nhìn mặt trời là 36 o50 ’
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 73 Trang 117 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1

Lời giải:
Chiều cao của cột cờ là cạnh góc vuông đối lập với góc 36 o50 ’, bóng cột cờ là cạnh kề với góc nhọn .
Chiều cao cột cờ là : 11,6. tg36o50 ’ ≈ 8,69 ( m )
Chiều dài dây kéo cờ gấp đôi cột cờ : 2.8,69 = 17,38 ( m )
Chiều cao của cột cờ là cạnh góc vuông đối lập với góc 36 o50 ’, bóng cột cờ là cạnh kề với góc nhọn .
Chiều cao cột cờ là : 11,6. tg36o50 ’ ≈ 8,69 ( m )
Chiều dài dây kéo cờ gấp đôi cột cờ : 2.8,69 = 17,38 ( m )

Bài 74 trang 118 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán con mèo

Một conmèo ở trên cành cây cao 6,5 m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang so với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7 m ?

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 74 Trang 118 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1
Lời giải:
Độ cao của con mèo chính là cạnh góc vuông đối lập với góc tạo bởi cái thang và mặt đất, chiều dài thang là cạnh huyền .
Ta có : sin β = 6,5 / 6,7 ≈ 0,9701
Suy ra : β ≈ 75 o57 ’
Vậy góc của thang so với mặt đất là 75 o57 ’

Bài 75 trang 118 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán đài quan sát

Đài quan sát ở Toronto, Ontario, Canada cao 533 m. Ở một thời gian nào đó vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo thành bóng dài 1100 m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu ?
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 75 Trang 118 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1

Lời giải:
Chiều cao của đài quan sát là cạnh góc vuông đối lập với góc nhọn, bóng của nó trên mặt đất là cạnh góc vuông kề với góc nhọn
Ta có : tg β = 533 / 1100 ≈ 0,4845
Suy ra : β ≈ 25 o51 ’
Vậy góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là 25 o51 ’

Bài 76 trang 118 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán hải đăng

Một người quan sát ở đài hải đăng cao 80 feet ( đơn vị chức năng đo lường và thống kê Anh ) so với mặt nước biển, nhìn một chiếc tàu ở xa với góc 0 o42 ’. Hỏi khoảng cách từ tàu đến chân hải đăng tính theo đơn vị chức năng hải lí là bao nhiêu ? ( 1 hải lí = 5280 feet ) ( hình dưới )
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 76 Trang 118 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1

Lời giải:
Chiều cao ngọn hải đăng là cạnh góc vuông đối lập với góc 0 o42 ’, khoảng cách từ tàu đến chân ngọn hải đăng là cạnh kề với góc nhọn .
Vậy khoảng cách từ tàu đến chân ngọn hải đăng là :
80. cotg0o42 ’ ≈ 6547,76 ( feet ) ≈ 1,24 ( hải lí )

Bài 77 trang 118 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán máy bay hạ cánh

Một máy bay đang bay ở độ cao 10 km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất .
a. Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 3 o thì cách trường bay bao nhiêu ki-lô-mét phải mở màn cho máy bay hạ cánh ?
b. Nếu cách sân bay 300km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu?

Lời giải:
a. Độ cao của máy bay là cạnh góc vuông đối lập với góc 3 o, khoảng cách từ máy bay đến trường bay là cạnh huyền
Vậy khoảng cách từ máy bay đến trường bay là :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 77 Trang 118 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 11
b. Ta có : sin β = 10/300 = 1/30
Suy ra : β ≈ 1 o55 ’
Vậy khi máy bay khởi đầu hạ cánh thì góc nghiêng là 1055 ’

Bài 78 trang 118 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán chiếu xạ chữa bệnh

Một khối u của một bệnh nhân cách mặt da 5,7 cm, được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để tránh làm tổn thương mô, bác sĩ đã đặt nguồn tia cách khối u ( trên mặt da ) 8,3 cm ( hình bên )
a. Hỏi góc tạo bởi chùm tia với mặt da ?
b. Chùm tia phải đi một đoạn dài bao nhiêu để đến được khối u ?
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 78 Trang 118 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1

Lời giải:
a. Khoảng cách từ mặt da đến khối u là cạnh góc vuông đối lập với góc nhọn, khoảng cách từ chùm tia đến mặt da là cạnh kề .
Ta có : tg β = 5,7 / 8,3 ≈ 0,6867
Suy ra : β ≈ 34 o29 ’
Vậy góc tạo bởi chùm tia với mặt da là 34 o29 ’
b. Đoạn đường chùm tia đi đến khối u là :
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 78 Trang 118 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 12

Bài 79 trang 119 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Bài toán tàu ngầm

Tàu ngầm đang ở trên mặt biển bỗng bất thần lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 21 o ( hình bên )
a. Nếu tàu hoạt động theo phương lặn xuống được 300 m thì nó ở độ saau bao nhiêu ? Khi đó khoảng cách theo phương nằm ngang so với nơi xuất phát là bao nhiêu ?
b. Tàu phải chạy bao nhiêu mét để đạt đến độ sâu 1000 m ?

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 79 Trang 119 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1
Lời giải:
a. Độ sâu của tàu là cạnh góc vuông đối lập với góc 21 o, đoạn đường đi của tàu là cạnh huyền, khoảng cách theo phương nằm ngang là cạnh kề của góc nhọn .
Độ sâu của tàu đạt được là : 300. sin21o ≈ 107,5 ( m )
Khoảng cách từ tàu đến nơi xuất phát là : 300. cos21o ≈ 280 ( m )
b. Đoạn đường tàu đi được là :
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 79 Trang 119 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 2

Bài 1 trang 119 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Mô tả cánh của một máy bay. Hãy tính các độ dài AC, BD, AB của cánh máy bay theo các số liệu được cho trong hình đó.

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 1 Trang 119 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 1

Lời giải:
Đường thẳng AC cắt đường thẳng vuông góc với CD tại D ở điểm H thì tam giác CDH là tam giác vuông cân, DH = CD = 3,4 m. Đường thẳng AB cắt DH tại K thì DK = 5 m nên H nằm giữa D, K ( xem h.bs. 17 ) .
Dựng hình chữ nhật AKDI thì AIC là tam giác vuông cân, AI = KD = 5 m và AC = AI √ 2 = 5 √ 2 ( m ) .
Trong tam giác vuông BKD, có

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bai 1 Trang 119 Sach Bai Tap Toan 9 Tap 1 2
Ta có HKA là tam giác vuông cân, AK = HK = DK – DH = DK – DC = 5 – 3,4 = 1,6.

Ta có KB = DK.tg 30 o = 5 / √ 3 = ( 5 √ 3 ) / 3, nên suy ra
AB = KB – KA ≈ 1,29 ( m ) .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours