Hướng dẫn giải bài toán lớp 4 chuyên đề “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” – PHẦN 2

Estimated read time 6 min read
Ngày đăng : 25/09/2018
Phần 2 – Toán nâng cao – Dạng bài: Ẩn tổng

Xem thêm các phần khác tại đây: 

Phần toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là dạng toán quan trọng trong chương trình toán lớp 4 và toán lớp 5. Trong phần 2 này, vinastudy.vn sẽ hướng dẫn các bạn học sinh cách làm các bài toán mà khi đề bài ẩn tổng của hai số. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo !

(*)Kiến thức cần nhớ                                                    

Cách 1: – Số lớn = (tổng + hiệu): 2

– Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2: – Số bé = (tổng – hiệu) : 2

– Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Chú ý: Để áp dụng được công thức của bài toán tổng hiệu thì ta cần biết được: Tổng của hai số và hiệu của hai số. Đại lượng nào ẩn thì ta phải tìm ra đại lượng đó trước. Ở phần 2 này, các bài tập được đưa ra sẽ ẩn phần tổng, cần phải tìm tổng trước, sau đó mới áp dụng công thức và giải bài.

(*)Bài tập:

Bài 1: Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu thêm vào số bé 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Bài giải:
Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 là : 995. Vậy tổng hai số là 995
Số lớn là :
( 995 + 35 ) : 2 = 515
Số bé là :
995 – 515 = 480
Đáp số : 480 và 515
Bài 2: Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?
Phân tích :
Chu vi hình chữ nhật = ( chiều dài + chiều rộng ) x 2
Tổng của chiều dài + chiều rộng = chu vi hình chữ nhật : 2
Bài giải:
Nửa chu vi hình chữ nhật là :
48 : 2 = 24 ( m )
Chiều dài hình chữ nhật là :
( 24 + 4 ) : 2 = 14 ( m )
Chiều rộng hình chữ nhật là :
24 – 14 = 10 ( m )
Diện tích hình chữ nhật là :
14 x 10 = 140 ( $ { { m } ^ { 2 } } $ )
Đáp số : 140 $ { { m } ^ { 2 } } $
Bài 3: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu lớn hơn số trừ 798 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó ?
Phân tích :
Số bị trừ – số trừ = hiệu => số bị trừ = số trừ + hiệu
Số bị trừ + số trừ + hiệu = số bị trừ + số bị trừ = 2 x số bị trừ
Bài giải:

Số bị trừ là:

7652 : 2 = 3826
Tổng của số trừ và hiệu bằng số bị trừ và bằng 3826
Hiệu là :
( 3826 + 798 ) : 2 = 2312
Số trừ là :
3826 – 2312 = 1514
Vậy phép trừ đó là : 3826 – 2312 = 1514
Bài 4: số thứ nhất hơn số thứ hai là 129. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010 ?
Phân tích :
Tổng hai số = số thứ nhất + số thứ hai
Số thứ nhất + số thứ hai + tổng = tổng + tổng = 2 x tổng = 2010
Bài giải:
Tổng của hai số là :
2010 : 2 = 1005
Số thứ nhất là :
( 1005 + 129 ) : 2 = 567
Số thứ hai là :
1005 – 567 = 438
Đáp số : 567 và 438
Bài tập tự luyện:

Bài 1: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó ?

Bài 2: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái ?

Bài 3: Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số bị trừ và số trừ của phép tính đó ?

Bài 4: Lan có nhiều hơn Hồng 12 quyển truyện nhi đồng. Nếu Hồng mua thêm 8 quyển và Lan mua thêm 2 quyển thì 2 bạn có tổng cộng 46 quyển. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển truyện nhi đồng?

Bài 5: Tìm hai số có hiệu bằng 644, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì đ­ược 2584 ?

Còn tiếp >>>

Chúc các con học tốt !

Xem lại các phần trước bấm TẠI ĐÂY

Phụ huynh tham khảo khóa toán lớp 4 cho con tại link: mon-toan-dc3069.html

Xem video thầy giáo Nguyễn Thành Long hướng dẫn bài toán Tổng hiệu:

Tác giả : Vinastudy
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:

_Facebook fanpage:

_Hội học sinh Vinastudy Online:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours