24 bài toán chuyển động môn Toán lớp 5

Estimated read time 10 min read
Tailieumoi. vn xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu 24 bài toán hoạt động môn Toán lớp 5, tài liệu gồm có 6 trang, giúp các em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi môn Toán sắp tới. Chúc các em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được hiệu quả như mong đợi .
Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về cụ thể tài liệu dưới đây :
TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
1/ Một ô tô đi từ A lúc 7giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Quãng đường AB dài 23,5 km. Tính vận tốc của ô tô.

2 / Xe máy khởi hành từ A lúc 5 giờ 45 phút và đi đến B lúc 7 giờ với vận tốc 32 km / giờ. Tính quãng đường AB .
3 / Lúc 9 giờ 40 phút, một người đi xe đạp điện có vận tốc 9 km / giờ đi từ A đến B. Biết A cách B 10,8 km. Hỏi người ấy đến B lúc mấy giờ ?
4 / Một xe hơi chở khách đi từ A với vận tốc 32,5 km / giờ, khởi đầu đi lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 14 giờ 45 phút. Biết dọc đường có nghỉ 15 phút. Tính đoạn đường xe xe hơi đã đi ?
5 / Lúc 8 giờ xe tải có vận tốc 42 km / giờ mở màn đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Gò Công. Đến 9 giờ 24 phút thì xe bị hỏng. Hỏi chỗ hỏng cách Gò Công bao xa, biết TP Hồ Chí Minh cách Gò Công 62 km ?
6 / Một người đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km / giơ và đến B lúc 12 giờ. Biết quãng đường AB dài 14,4 km. Hỏi người đó đi từ A lúc mấy giờ, biết dọc đường có dừng lại mất 40 phút ?
7 / Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc 12 giờ 30 phút và đi ngược chiều nhau trên quãng đường AB. Ôtô đi với vận tốc 51 km / giờ ; xe máy đi với vận tốc bằng 2/3 vận tốc ôtô. Hai xe gặp nhau lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày. Tính quãng đường AB ?
8 / Hai người ở cách nhau 37,8 km đi lại gặp nhau và cùng khởi hành lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi bộ với vận tốc 5,6 km / giờ, ngưòi thứ hai đi xe đạp điện với vận tốc 16 km / giờ. Hỏi :
a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?
b. Mỗi người đã đi được mấy kilômét ?
9 / Lúc 7 giờ, một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Ôtô đi từ A với vận tốc 48,5 km / giờ ; xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km / giờ. Sau 1 giờ 30 phút ôtô và xe máy gặp nhau. Hỏi :
a. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b. Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét ?
10 / Lúc 8 giờ 30 phút, từ Thành Phố Hồ Chí Minh một xe đò khởi hành đi Gò Công với vận tốc 69,6 km / giờ. Tới Gò Công, xe nghỉ lại 1 giờ 30 phút rồi quay lại TP.Hồ Chí Minh theo vận tốc cũ và về đến thành phố lúc 11 giờ 20 phút. Hỏi Thành Phố Hồ Chí Minh cách Gò Công bao nhiêu kilômét ?
11 / Một xe gắn máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 30 km / giờ. Khi xe gắn máy chạy được 1 giờ 30 phút thì một xe hơi vận tốc 50 km / giờ từ A đuổi theo. Biết hai xe đến B cùng lúc 11 giờ. Hỏi :
a. Tỉnh A cách tỉnh B bao nhiêu kilômét ?
b. Xe gắn máy đã khởi hành từ A lúc mấy giờ ?
12 / Một người đi xe đạp điện khởi hành từ A lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 12 km / giờ và đến B lúc 10 giờ 45 phút. Anh ta ở lại B 1 giờ 40 phút rồi quay trở lại A. Hỏi :
a ) Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét ?
b ) Lúc về anh đi với vận tốc 8 km / giờ thì sẽ về đến A lúc mấy giờ ?
13/ Quãng đường AB dài 162 km. Lúc 6 giờ một ôtô chạy từ A đến B và một xe đạp chạy từ B về A. Sau 2 giờ 15 phút, hai xe gặp nhau. Hỏi:

a ) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b ) Vận tốc mỗi xe là bao nhiêu, biết vận tốc xe ôtô gấp 4 lần vận tốc xe đạp điện .
14 / Lúc 5 giờ 30 phút, từ TP.Hồ Chí Minh, một xe hàng chạy về Long Thành với vận tốc 45,2 km / giờ. Đến 6 giờ 45 phút thì xe hỏng máy. Hỏi chỗ hỏng máy còn cách Long Thành bao nhiêu kilômet ? Biết quãng đường từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Long Thành dài 60 km .
15 / Hai thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km / giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu kilômét ?
16 / Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 45 phút với vận tốc 36 km / giờ. Đến 11 giờ 15 phút một ôtô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km / giờ. Hỏi :
a. Ôtô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?
b. Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu kilômét ?
17 / Tỉnh A cách tỉnh B 54 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp điện từ A đến B với vận tốc 12 km / giờ. Sau đó 2 giờ, một người đi xe lam từ B đến A với vận tốc 18 km / giờ. Hỏi :
a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?
b. Chỗ gặp nhau cách A bao xa ?
18 / Hai ôtô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180 km. Tính vận tốc của mỗi ôtô, biết rằng vận tốc của ôtô đi từ A bằng 2/3 vận tốc của ôtô đi từ B .
19 / Lúc 6 giờ, một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc của thuyền máy là 25 km / giờ và vận tốc dòng nước là 2,2 km / giờ. Sau 1 giờ 15 phút, thuyền máy đến B. Hỏi :
a. Thuyền máy đến B lúc mấy giờ ?
b. Độ dài quãng sông là bao nhiêu kilômét ?
20 / Vận tốc dòng nước là 18 m / phút. Một người bơi xuôi quãng sông dài 800 m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời hạn ?
21 / Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km / giờ ; khi ngược dòng hết 18,6 km / giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước ?
22 / Lúc 6 giờ 15 phút một người đi bộ từ nhà ra huyện với vận tốc 4 km / giờ. Sau đó 3 giờ một người đi xe đạp điện cũng đi từ nhà với vận tốc 12 km / giờ đuổi theo người đi bộ. Hỏi :
a. Người đi xe đạp điện gặp người đi bộ lúc mấy giờ ?
b. Chỗ gặp nhau cách nhà bao nhiêu kilômét ?
23/ Lúc 6giờ 40phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 40 km/giờvà một ôtô đi từ B với vận tốc 52 km/giờ. Biết A cách B 128,8km. Hỏi:

a. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b. Tính từ lúc gặp nhau, hai xe liên tục đi 45 phút nữa thì sẽ cách nhau bao nhiêu kilômet ?
24 / Một xe hơi đi từ A đến B. Nếu xe đi với vận tốc dự tính thì đi đến B phải mất 4 giờ. Nếu tăng vận tốc thêm mỗi giờ 18 km thì đi đến B chỉ mất 3 giờ. Tính vận tốc dự tính của xe hơi đó ?
Xem thêm

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours