Lý thuyết Bất phương trình bậc hai một ẩn – SGK Toán 10 Cánh diều>

Estimated read time 4 min read
 • Giải câu hỏi khởi động trang 49 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông ( Hình 25 ) .
 • Giải mục I trang 49 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Quan sát và nêu đặc thù của biểu thức ở vế trái của bất phương trình 3 x ^ 2 – 4 x – 8 < 0 a ) Cho hai ví dụ về bất phương trình bậc hai một ẩn. b ) Cho hai ví dụ về bất phương trình mà không phải là bất phương trình bậc hai một ẩn .
 • Giải mục II trang 50, 51 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  a ) Lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai Giải các bất phương trình bậc hai sau : Giải mỗi bất phương trình bậc hai sau bằng cách sử dụng đồ thị :
 • Giải mục III trang 52, 53 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức T=Q^2+30Q + 3300; giá bán của 1 sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

 • Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn ? Vì sao ?
 • Giải bài 2 trang 54 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Dựa vào đồ thị hàm số bậc hai f(x) trong mỗi Hình 30a, 30b, 30c, hãy viết tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

 • Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Giải các bất phương trình bậc hai sau:

 • Giải bài 4 trang 54 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Tìm m để phương trình có nghiệm .
 • Giải bài 5 trang 54 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Xét hệ tọa độ Oth trên mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu lộ thời hạn t ( tính bằng giây ) và trục Oh biểu thị độ cao h ( tính bằng mét ). Một quả bóng được đá lên từ điểm A ( 0 ; 0,2 ) và hoạt động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8,5 m sau 1 giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây .
 • Giải bài 6 trang 54 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều
  Công ty An Bình thông báo giá tiền cho chuyến đi du lịch thăm quan của một nhóm khách du lịch như sau :

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours