Dạng Bài Tập Đặt Ẩn Giải Hệ Phương Trình Của Hóa Học, Các Dạng Bài Tập Hóa Học 10

Estimated read time 11 min read

Dạng Bài Tập Đặt Ẩn Giải Hệ Phương Trình Của Hóa Học, Các Dạng Bài Tập Hóa Học 10

Tổng hợp các dạng bài tập Hóa học

Tổng hợp các dạng bài tập Hóa Học được lingocard.vn sưu tầm và tổng hợp nhằm gửi đến các bạn học sinh. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn hệ thống và củng cố lại toàn bộ kiến thức các dạng bài tập của môn Hóa học để chuẩn bị cho các bài kiểm tra cũng như làm hành trang chuẩn bị cho các kỳ thi. Chúc các bạn học tốt!

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG

– Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa

– Dạng 2 : Kim loại, oxit sắt kẽm kim loại, bazo, muối tính năng với các axit có tính oxi hóa mạnh
– Dạng 3 : Kim loại tính năng với dung dịch muối

– Dạng 4 : Hợp chất lưỡng tính
– Dạng 5 : Bài tập về điện phân
– Dạng 6 : Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm
– Dạng 7 : Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit sắt kẽm kim loại
– Dạng 8 : Bài tập xác lập công thức hóa học
– Dạng 9 : Bài tập về hiệu suất
I- DẠNG 1

BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA ( HCl, H2SO4 loãng )

1. Phương pháp giải chung :
– Cách 1 : Cách giải thường thì : sử dụng giải pháp đại số, thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài toán với ẩn số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình .
Đang xem : Dạng bài tập đặt ẩn giải hệ phương trình của hóa học
– Cách 2 : Cách giải nhanh : Sử dụng các định luật như : Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố ( phối hợp với chiêu thức đại số để giải ) .
* Chú ý : Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 chiêu thức giải trở lên, chứ không đơn thuần là vận dụng 1 giải pháp giải .
Ví dụ 1 : Hòa tan trọn vẹn 1,93 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là :

A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam
Giải:

Cách 1: nH2= 1,456/22,4= 0,065 mol
Các PTHH : 2A l + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 ( 1 )
Mol : x x 1,5 x
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2 ( 2 )
Mol : y y y
Theo đầu bài ta có : 27 x + 56 y = 1,93 ( I ) và 1,5 x + y = 0,065 ( II ). Giải hệ ( I ) và ( II ) ta được :
x = 0,03, y = 0,02 → m = 0,03. 133,5 + 0,02. 127 = 6,545 gam. Vậy đáp án A đúng
Cách 2: Ta luôn có nHCl=2nH2 = 2.0,065=0,13 mol. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
1,93 + 0,13. 36,5 = m + 0,065. 2 → m = 6,545 gam → Vậy đáp án A đúng
* Như vậy cách giải 2 ngắn gọn hơn và nhanh hơn rất nhiều cách 1, tuy nhiên muốn giải theo cách 2 tất cả chúng ta cần chú ý quan tâm một số ít yếu tố sau :
– Trong các pư của sắt kẽm kim loại, oxit … với axit thì : nHCl = 2 nH2 hoặc nHCl = 2 nH2O
Còn : nH2SO4 = nH2 = nH2O
nOH – = 2 nH2 ( trong phản ứng của sắt kẽm kim loại với H2O )
– Khi cho axit HCl công dụng với muối cacbonat ( CO32 – ) cần quan tâm :
+ Khi cho từ từ HCl vào CO32 – thì tứ tự phản ứng là :
CO32 – + H + → HCO3 – sau đó khi HCl dư thì :
HCO3 – + H + → CO2 + H2O
+ Khi cho từ từ CO32- hoặc HCO3- vào dd HCl thì: xảy ra đồng thời cả 2 phản ứng

CO32 – + 2H + → H2O + CO2
HCO3 – + H + → CO2 + H2O
2. Một số bài tập tham khảo:

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M(vừa đủ).Sau phản ứng ,cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:
A. 6.81 g B. 4,81 g C. 3,81 g D. 5,81 g
Bài 2. Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy thoát 1,344 lít H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 10,27 g B. 8.98 C. 7,25 g D. 9,52 g
Bài 3. Hòa tan hết 6,3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 30,225 g B. 33,225 g C. 35,25 g D. 37,25 g
Bài 4. Hoà tan 17,5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31,7 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị V là ?
A. 1,12 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. Kết quả khác
Bài 5. Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit. Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M. Tính m .
A. 18,4 g B. 21,6 g C. 23,45 g D. Kết quả khác
Bài 6. Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ, thu được 1,12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là:

A. 12 g B. 11,2 g C. 12,2 g D. 16 g
Bài 7. Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .
Xem thêm : Cách Tải Siêu Anh Hùng Trên Máy Tính, Cách Chơi Siêu Anh Hùng Trên Pc Bằng Droid4X
A. 9,45 gam B. 7,49 gam C. 8,54 gam D. 6,45 gam
Bài 8. Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m .
A. 77,92 gam B. 86,8 gam C. 76,34 gam D. 99,72 gam
Bài 9. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là
A. 31,45 gam. B. 33,99 gam C. 19,025 gam. D. 56,3 gam
Bài 10. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần V lít dung dịch HCl 2M.Tính V.
A. 400 ml B. 200 ml C. 800 ml D. Giá trị khác .
Bài 11. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 31,04 gam B. 40,10 gam C. 43,84 gam D. 46,16 gam
Bài 12.
Xem thêm : Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp Tại Thành Phố Hà Nội Có Chất Lượng Tốt Nhất Hiện Nay
Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và
0,328 m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là
A. 40 gam B. 43,2 gam C. 56 gam D. 48 gam
Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít
Bài 14. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở 2 chu kỳ liên tiếp. Cho 1,76 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là

A. 6,02 gam. B. 3,98 gam. C. 5,68 gam. D. 5,99 gam .
Bài 15. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Điều hướng bài viết

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours