Finger Tricks – Cách xoay Rubik nhanh hơn

Estimated read time 5 min read
Finger Trick cơ bản nhất đó là các bước xoay U / U ’, R / R ’, L / L ’ và phối hợp của các bước xoay này .

Với U và U’

Finger Trick cơ bản 0
Đây được coi là động tác dễ học nhất, thế cho nên hãy tập động tác này thứ nhất nhé .
Cầm Rubik sao cho 2 ngón trỏ không chạm vào Rubik. Các ngón tay còn lại cầm vào hai lớp dưới, chỉ chạm mặt F và B, không chạm vào lớp U.

U : sử dụng ngón trỏ tay phải để xoay .
U ’ : sử dụng ngón trỏ tay trái để xoay
Trường hợp bạn đang sử dụng một Cuber không tốt lắm, thì sử dụng thêm ngón cái của tay phải, đặt nó ở viên TT mặt U để cố định và thắt chặt nó giúp việc xoay thuận tiện hơn .

Với R và R’


Cầm Rubik sao cho tay phải chỉ cầm lớp R. Tay trái cầm 2 lớp còn lại. Tuy nhiên cách đặt vị trí các ngón tay phải như sau :
R : Đặt ngón cái tay phải đặt ở mặt dưới D, 3 ngón còn lại ( ngoại trừ ngón út ) cầm ở mặt trên U. Xoay cổ tay phải theo chiều kim đồng hồ đeo tay để triển khai R .
R ’ : Đặt ngón cái tay phải ở mặt trước F, 3 ngón còn lại ( ngoại trừ ngón út ) cầm ở mặt sau B. Xoay cổ tay phải theo chiều kim ngược đồng hồ đeo tay để thực thi R ’ .

Đối với L và L’

Để thực hiện động tác xoay L, làm tương tự như R nhưng ngược lại. Cầm Rubik sao cho tay trái chỉ cầm lớp R. Tay phải cầm 2 lớp còn lại. Cách đặt vị trí các ngón tay trái như sau:

L : Đặt ngón cái tay trái đặt ở mặt dưới D, 3 ngón còn lại ( ngoại trừ ngón út ) cầm ở mặt trên U. Xoay cổ tay phải theo chiều kim đồng hồ đeo tay để thực thi L .
L ’ : Đặt ngón cái tay trái ở mặt trước F, 3 ngón còn lại ( ngoại trừ ngón út ) cầm ở mặt sau B. Xoay cổ tay phải theo chiều kim ngược đồng hồ đeo tay để triển khai L ’ .

Sau khi tập luyện thành thạo cách cách xoay U / U ’, R / R ’, L / L ’ tất cả chúng ta sẽ triển khai tích hợp chúng lại với nhau. Dưới đây là các công thức khá hay sử dụng. Ở đây tất cả chúng ta sẽ tích hợp các finger trick lại để thông suốt mạch công thức giúp quy trình xoay bị ngắt quãng .

Với R U R’

Cách cầm là đặt ngón trỏ lên trên tại viên góc URF và ngón cái ở dưới góc DRF sau đó ta xoay R khi đấy ngón trỏ sẽ nằm ở vị trí thuận tiện để ta sử dụng U còn ngón cái cũng có vị trí tựa như để ta xài R ‘ .

Với R U’ R’

Cách cầm tương tự RUR’, nhưng ngón trỏ không chạm vào mặt trên U. Sau khi đẩy R lập tức dùng ngón trỏ tay trái để gẩy U’.

Với R’ U R

Cách cầm là : ngón cái tay phải đặt ở mặt trên U, 3 ngón tiếp theo đặt ở mặt dưới D.

 

Với R’ U’ R

Cách cầm tương tự R’ U R nhưng xoay U’ bằng ngón trỏ trái.

Thực hiện các động tác kết hợp khác

Ngoài RUR ’, bạn liên tục tập luyện thuần thục cảm cụm công thức khác tích hợp giữa U / U ’, R / R ’, L / L ’ … trước khi tới với các Finger Trick nâng cao hơn .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours