SỬ DỤNG MÁY TÍNH Casio Fx 580vnx ĐỂ TÌM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ CHO TRƯỚC – BITEXEDU

Estimated read time 5 min read
Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số cho trước là một dạng bài thường gặp trong các đề thi THPT Quốc Gia. Do đó, bài viết dưới đây sẽ, hướng dẫn bạn đọc cách tìm nhanh nguyên hàm của hàm số cho trước bằng máy tính Casio fx 580vnx
.
Bài toán: Tìm nguyên hàm $latex F(x)$ của hàm số $latex f(x)$ cho trước 

 • Thuật toán trên máy tính CASIO

Tìm nguyên hàm của một hàm số cho trước trên Casio fx 580vnx

USD latex f USD : là hàm số cần xác lập nguyên hàm
USD latex { { F } _ { i } } ( x ) USD : là các đáp án nguyên hàm đã cho
USD latex A $ : hằng số tự chọn thuộc tập xác lập và có giá trị nhỏ

 • Thay lần lượt các đáp án vào $latex {{F}_{i}}(x)$ và chọn giá trị $latex A$ thích hợp
 • Lựa chọn đáp án có kết quả xấp xỉ bằng 0

Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm của hàm số $latex f(x)=\frac{7{{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+4x}{2\sqrt{{{x}^{3}}+1}}$

A.$latex \int{f(x)dx=({{x}^{2}}+2x)\sqrt{{{x}^{3}}+1}+C}$                                    

B.$latex \int{f(x)dx=({{x}^{3}}+x)\sqrt{{{x}^{2}}+1}+C}$                         

C.$latex \int{f(x)dx=({{x}^{2}}+1)\sqrt{{{x}^{3}}+1}+C}$

D.$latex \int{f(x)dx=({{x}^{3}}+x)\sqrt{{{x}^{3}}+1}+C}$

Phân tích: Hàm số $latex f(x)$ trên khá phức tạp do đó việc sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để tìm nguyên hàm sẽ giúp các bạn chọn được đáp án đúng một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Hướng dẫn giải

Thay $latex {{F}_{i}}(x)$ lần lượt bằng các đáp án và chọn $latex A = 0$ 

Capture
Khi làm bài thi các bạn không cần thử tổng thể các đáp án trong đề mà tất cả chúng ta sẽ dừng ngay việc thay đáp án khi chọn được biểu thức đúng
Ví dụ 2: Tìm nguyên hàm của hàm số $latex y=8\sin 3x\cos 2x\sin 6x$

 1. $latex \int{f(x)dx=2\sin x+\frac{2\sin 5x}{5}-\frac{2\sin 7x}{7}-\frac{2\sin 11x}{11}+C}$
 2. $latex \int{f(x)dx=\sin x+\frac{\sin 5x}{5}+\frac{\sin 7x}{7}-\frac{\sin 11x}{11}+C}$
 3. $latex \int{f(x)dx=\sin x-\frac{\sin 5x}{5}-\frac{\sin 7x}{7}-\frac{\sin 11x}{11}+C}$
 4. $latex \int{f(x)dx=2\sin x-\frac{2\sin 5x}{5}-\frac{2\sin 7x}{7}-\frac{2\sin 11x}{11}+C}$

Hướng dẫn giải:
Để các phép toán lượng giác thực thi đúng mực hơn, tất cả chúng ta nên chuyển máy về chính sách Radian
Chọn USD latex A = \ pi USD
Capture 1

Ví dụ 3: (Đề thi THPT Quốc gia 2017)

Cho hàm số $latex F(x)=\frac{1}{2{{x}^{2}}}$ là một nguyên hàm của hàm số $latex \frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $latex {{f}^{/}}(x)\ln x$

 1. $latex \int{{{f}^{/}}(x)\ln xdx=-\left( \frac{\ln x}{{{x}^{2}}}+\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)+C}$
 2. $latex \int{{{f}^{/}}(x)\ln xdx=-\left( \frac{\ln x}{{{x}^{2}}}+\frac{1}{2{{x}^{2}}} \right)+C}$
 3. $latex \int{{{f}^{/}}(x)\ln xdx=\frac{\ln x}{{{x}^{2}}}+\frac{1}{2{{x}^{2}}}+C}$
 4. $latex \int{{{f}^{/}}(x)\ln xdx=\frac{\ln x}{{{x}^{2}}}+\frac{1}{{{x}^{2}}}+C}$

Hướng dẫn giải
Ta có USD latex f ( x ) = { { F } ^ { / } } ( x ) x = – \ frac { 1 } { { { x } ^ { 2 } } } $, suy ra USD latex { { f } ^ { / } } ( x ) \ ln x = \ frac { 2 \ ln x } { { { x } ^ { 3 } } } $
Nhập vào máy tính Casio fx 580 vnx : USD latex \ frac { 2 \ ln A } { { { A } ^ { 3 } } } – \ frac { d } { dx } G ( x ) \ left | _ { x = A } \ right. $, với G ( x ) lần lượt là các hàm trong đáp án và A = 0.1
Capture 2

Bình luận

 • Để việc thay các đáp án vào máy tính trở nên nhanh hơn các bạn hãy tham khảo cách chỉnh sửa trên máy tính CASIO
 • Phương pháp trên không chỉ áp dụng cho các bài thi trắc nghiệm mà nó còn là một để học sinh kiểm tra kết quả khi làm bài tự luận.

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours