Công thức giải nhanh Đại số lớp 11 chi tiết nhất

Estimated read time 10 min read

Công thức giải nhanh Đại số lớp 11 chi tiết nhất

Việc nhớ đúng mực một công thức Toán lớp 11 trong hàng trăm công thức không phải là việc thuận tiện, với mục tiêu giúp học viên thuận tiện hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức giải nhanh Đại số và Giải tích lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 khá đầy đủ, cụ thể nhất. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay công thức giúp bạn học tốt môn Toán lớp 11 hơn .
Tải xuống

Công thức giải nhanh Đại số lớp 11

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số

I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số y = sinx

– TXĐ: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất và -1 ≤ sinx ≤ 1 ,Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
– Là hàm số lẻ
– Là hàm số tuần hoàn chu kì là 2 π
– Hàm số đồng biến trên Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

– Hàm số nghịch biến trên Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

2. Hàm số y = cosx

– TXĐ: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất và -1 ≤ sinx ≤ 1 ,Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
– Hàm số chẵn
– Là hàm số tuần hoàn chu kì là 2 π
– Hàm số đồng biến trên ( – π + k2π ; k2π )
– Hàm số nghịch biến trên ( k2π ; π + k2π )
Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

3. Hàm số y = tanx

-TXĐ: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
– Hàm số lẻ
– Là hàm số tuần hoàn chu kì là π
– Hàm số đồng biến trên Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

– Có các đường tiệm cận Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
4. Hàm số y = cotx
– TXĐ: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
– Hàm số lẻ
– Là hàm số tuần hoàn chu kì là π
– Hàm số nghịch biến trong ( kπ π + kπ )
– Có các đường tiệm cận x = kπ
Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

II. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+) Công thức lượng giác cơ bản:

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.

– Cung đối nhau: α và -α
cos ( – α ) = cos α
sin ( – α ) = – sinα
tan ( – α ) = – tanα
cot ( – α ) = – cot α .
– Cung bù nhau: α và π – α
sin ( π – α ) = sinα
cos ( π – α ) = – cosα
tan ( π – α ) = – tanα
cot ( π – α ) = – cotα .
– Cung hơn kém π : α và (α + π)
sin ( α + π ) = – sinα
cos ( α + π = – cosα
tan ( α + π ) = tanα
cot ( α + π ) = cotα
– Cung phụ nhau: α và Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

→ cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém π tan và cot.

+) Hai cung hơn kém : Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+) Công thức cộng
cos ( a – b ) = cosa cosb + sina sinb
cos ( a + b ) = cosa cosb – sina sinb
sin ( a – b ) = sina cosb – cosa sinb
sin ( a + b ) = sina cosb + cosa sinb
Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Công thức nhân đôi
sin2a = 2 sina cosa
cos2a = cos2a – sin2a = 2 cos2a – 1 = 1 – 2 sin2
Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Công thức nhân ba
sin3a = 3 sina – 4 sin3a
cos3a = 4 cos3a – 3 cosa
Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Công thức hạ bậc

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Các hệ quả

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Công thức biến đổi tổng thành tích:

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

+) Đặc biệt khi a = b = α

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

III. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình lượng giác cơ bản

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Đặc biệt:

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
Giải lấy nghiệm t thích hợp sau đó vận dụng phương trình cơ bản
Chú ý: cos2x = 2cos2x – 1 = 1 – 2sin2x = cos2x – sin2x
sin2x = 1 – cos2x
cos2x = 1 – sin2x
3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
– Dạng phương trình : asinx + bcosx = c
– Điều kiện có nghiệm : a2 + b2 ≥ c2
– Phương pháp giải: Chia 2 vế phương trình cho Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất, sau đó áp dụng công thức cộng để đưa về dạng phương trình cơ bản.

4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinu và cosu

Dạng asin2u + bsinu.cosu + c.cos2u = d
Cách giải
+ Kiểm tra xem cosu = 0 có thỏa mãn nhu cầu phương trình hay không ?
Xét Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
Thay cosu = 0 vào pt ( nhớ sin2u = 1 )
+ Xét Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
Chia 2 vế pt cho, giải pt theo .
Ghi chú: Có thể giải bằng cách dùng công thức hạ bậc đưa về dạng asin2u + bcos2u = c.

5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng

Dạng phương trình chứa sinu ± cosu và sinu.cosu
– Cách giải
Đặt Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất
Thay vào phương trình đã cho ta được phương trình bậc hai theo t .
Chú ý:

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số

I. Đại số tổ hợp

1. Quy tắc cộng
Công việc chia làm 2 trường hợp :
– Trường hợp 1 : có m cách .
– Trường hợp 2 : có n cách .
Khi đó, tổng số cách thực thi là .
2. Quy tắc nhân
Sự vật 1 có m cách. Ứng với 1 cách chọn trên ta có n cách chọn sự vật 2 .
Khi đó, toàn bộ số cách chọn liên tục 2 sự vật là mn .
3. Giai thừa
n ! = 1.2.3 … ( n – 1 ) n
Quy ước : ) : 0 ! = 1
Lưu ý :
n ! = ( n – 1 ) ! n = ( n – 2 ) ! ( n – 1 ) n = …
4. Hoán vị
n vật sắp xếp vào n chỗ, số cách xếp là : Pn = n !
5. Chỉnh hợp

n vật, lấy ra k Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất vật rồi sắp xếp thứ tự, số cách xếp là:

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

6. Tổ hợp

n vật, lấy ra Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất vật nhưng không sắp xếp thứ tự, số cách xếp là:

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

7. Một số kiến thức cần nhớ
Số chia hết cho 2 : tận cùng là 2 ; 4 ; 6 ; 8
Số chia hết cho 5 : tận cùng là 0 ; 5
Số chia hết cho 10 : tận cùng là 0
Số chia hết cho 100 khi tận cùng là 00 ; 25 ; 50 ; 75
Số chia hết cho 3 : tổng các chữ số chia hết cho 3 .
Số chia hết cho 9 : tổng các chữ số chia hết cho 9 .
Khi gặp bài tập số tự nhiên mà trong đó có tương quan số 0 nên chia trường hợp .
+) Tính chất

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

II. Nhị thức Newton

1. Khai triển nhị thức Newton

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

2. Một số công thức nên nhớ

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

3. Tam giác Pacal (cho biết giá trị của Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất )

Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

III. Xác suất
Không gian mẫu : Ω
Số thành phần của khoảng trống mẫu : n ( Ω )
1. Xác suất của biến cố A: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất
Lưu ý : 0 ≤ P ( A ) ≤ 1
2. A1 ; A2 ; … ; Ak là các biến cố đôi một xung khắc thì
P. ( A1 ∪ A2 ∪ … ∪ Ak ) = P ( A1 ) + P. ( A2 ) + … + P. ( Ak )
3. A1 ; A2 ; … ; Ak là các biến cố độc lập thì
P. ( A1A2 … Ak ) = P ( A1 ) P. ( A2 ) … P. ( Ak )
4. Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất là biến cố đối của biến cố A thì: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

Hay ta có: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất
5. X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là { x1 ; x2 ; … ; xn }
a) Kỳ vọng của X là Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất với pi = P(X = xi), i = 1,2,3,…,n

b) Phương sai của X là Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất hay Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất trong đó và pi = P(X = xi), i = 1,2,3,…,n và μ = E(X)

c) Độ lệch chuẩn: Công thức giải nhanh Toán lớp 11 Chương 2 Đại số chi tiết nhất

Tải xuống
Xem thêm tổng hợp công thức môn Toán lớp 11 không thiếu và chi tiết cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours