Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán THPT – https://vietsofa.vn

Estimated read time 4 min read
Tài liệu các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán THPT gồm có 283 trang hướng dẫn phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, rất hữu ích dành cho học sinh khối 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG.

Các bài toán trong tài liệu được tác giả phân tích tỉ mỉ, đưa ra lời giải tự luận trước rồi mới giới thiệu một số “mẹo” giúp tìm nhanh đáp án, thông qua sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio / Vinacal … và một số công thức giải nhanh được thiết lập từ các bài toán tổng quát hóa.

Khái quát nội dung tài liệu các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán THPT:
Phần I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 1. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm quan hệ giữa tính đơn điệu và đạo hàm của hàm số.
+ Chủ đề 2. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số.
+ Chủ đề 3. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Chủ đề 4. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị.
+ Chủ đề 5. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm điểm uốn của đồ thị – phép tịnh tiến hệ tọa độ.
+ Chủ đề 6. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm sự tương giao của hai đồ thị.
+ Chủ đề 7. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm sự tiếp xúc của hai đồ thị.
+ Chủ đề 8. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị.
Phần II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Chủ đề 1. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Chủ đề 2. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm phương trình mũ và phương trình logarit.
[ads]
Phần III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.
+ Chủ đề 1. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm nguyên hàm.
+ Chủ đề 2. Các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm tích phân.
Phần IV. Số phức.
+ Chủ đề 1. Số phức và các phép toán.
+ Chủ đề 2. Căn bậc hai của số phức – phương trình bậc hai
+ Chủ đề 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng.
Phần V. Phương pháp tọa độ trong không gian
+ Chủ đề 1. Hệ tọa độ trong không gian.
+ Chủ đề 2. Phương trình mặt phẳng.
+ Chủ đề 3. Phương trình đường thẳng.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours