Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gauss. Cho hệ phương trình

Estimated read time 8 min read
Với giải HĐ3 trang 8 Chuyên đề Toán 10 Kết nối tri thức chi tiết cụ thể trong Bài 1 : Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Toán 10. Mời các bạn đón xem :

Giải bài tập Chuyên đề Toán lớp 10 Bài 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn

HĐ3 trang 8 Chuyên đề Toán 10: Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gauss. Cho hệ phương trình:

x+y−2z=3−x+y+6z=132x+y−9z=−5.

a ) Khử ẩn x của phương trình thứ hai bằng cách cộng phương trình này với phương trình thứ nhất. Viết phương trình nhận được ( phương trình này không còn chứa ẩn x và là phương trình thứ hai của hệ mới, tương tự với hệ bắt đầu ) .
b ) Khử ẩn x của phương trình thứ ba bằng cách nhân phương trình thứ nhất với – 2 và cộng với phương trình thứ ba. Viết phương trình thứ ba mới nhận được. Từ đó viết hệ mới nhận được sau hai bước trên ( đã khử x ở hai phương trình cuối ) .
c ) Làm tương tự như so với hệ mới nhận được ở câu b ), từ phương trình thứ hai và thứ ba khử ẩn y ở phương trình thứ ba. Viết hệ dạng tam giác nhận được .
d ) Giải hệ dạng tam giác nhận được ở câu c ). Từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho .
Lời giải:
a ) Cộng phương trình thứ hai với phương trình thứ nhất, ta được :
( x + y – 2 z ) + ( – x + y + 6 z ) = 3 = 13 ⇔ 2 y + 4 z = 16 ⇔ y + 2 z = 8 .
b ) Nhân phương trình thứ nhất với – 2 và cộng với phương trình thứ ba, ta được :
– 2 ( x + y – 2 z ) + ( 2 x + y – 9 z ) = – 2. 3 + ( – 5 ) ⇔ – y – 5 z = – 11 ⇔ y + 5 z = 11 .
Hệ mới nhận được sau hai bước trên là : x + y − 2 z = 3 y + 2 z = 8 y + 5 z = 11 .
c ) Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ ba, ta được :
( y + 2 z ) – ( y + 5 z ) = 8 – 11 ⇔ – 3 z = – 3 ⇔ z = 1 .
Hệ tam giác nhận được là : x + y − 2 z = 3 y + 2 z = 8 z = 1 .
d ) x + y − 2 z = 3 y + 2 z = 8 z = 1 ⇔ x + y − 2 z = 3 y + 2.1 = 8 z = 1 ⇔ x + y − 2 z = 3 y = 6 z = 1
⇔x+6−2.1=3y=6z=1⇔x=−1y=6z=1.

Vậy nghiệm của hệ đã cho là ( x ; y ; z ) = ( – 1 ; 6 ; 1 ) .

Xem thêm các bài giải Chuyên đề Toán lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

HĐ1 trang 6 Chuyên đề Toán 10: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất ba ẩn…

Luyện tập 1 trang 7 Chuyên đề Toán 10: Hệ nào dưới đây là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn? Kiểm tra xem bộ ba số (–3; 2;–1) có phải là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đó không….

HĐ2 trang 7 Chuyên đề Toán 10: Hệ bậc nhất ba ẩn có dạng tam giác….

Luyện tập 2 trang 8 Chuyên đề Toán 10: Giải hệ phương trình:…

Luyện tập 3 trang 11 Chuyên đề Toán 10:Giải các hệ phương trình sau:…

Vận dụng 1 trang 11 Chuyên đề Toán 10:Hà mua văn phòng phẩm cho nhóm bạn cùng lớp gồm Hà, Lan và Minh hết tổng cộng 820 nghìn đồng. Hà quên không lưu hoá đơn của mỗi bạn, nhưng nhớ được rằng số tiền trả cho Lan ít hơn một nửa số tiền trả cho Hà là 5 nghìn đồng, số tiền trả cho Minh nhiều hơn số tiền trả cho Lan là 210 nghìn đồng. Hỏi mỗi bạn Lan và Minh phải trả cho Hà bao nhiêu tiền?…

HĐ4 trang 12 Chuyên đề Toán 10: Dùng máy tính cầm tay đề tìm nghiệm của hệ:…

Luyện tập 4 trang 13 Chuyên đề Toán 10:Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của các hệ phương trình trong Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 và Luyện tập 3….

Vận dụng 2 trang 13 Chuyên đề Toán 10: Tại một quốc gia, khoảng 400 loài động vật nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Các nhóm động vật có vú, chim và cá chiếm 55% các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nhóm chim chiếm nhiều hơn 0,7% so với nhóm cá, nhóm cá chiếm nhiều hơn 1,5% so với động vật có vú. Hỏi mỗi nhóm động vật có vú, chim và cá chiếm bao nhiêu phần trăm trong các loài có nguy cơ tuyệt chủng?…

Bài 1.1 trang 14 Chuyên đề Toán 10: Hệ nào dưới đây là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn? Kiểm tra xem bộ số (2; 0;–1) có phải là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đó không…

Bài 1.2 trang 14 Chuyên đề Toán 10: Giải các hệ phương trình sau:…

Bài 1.3 trang 14 Chuyên đề Toán 10: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss:…

Bài 1.4 trang 14 Chuyên đề Toán 10: Ba người cùng làm việc cho một công ty với vị trí lần lượt là quản lí kho, quản lí văn phòng và tài xế xe tải. Tổng tiền lương hằng năm của người quản lí kho và người quản lí văn phòng là 164 triệu đồng, còn của người quản lí kho và tài xế xe tải là 156 triệu đồng. Mỗi năm, người quản lí kho lĩnh lương nhiều hơn tài xế xe tải 8 triệu đồng. Hỏi lương hằng năm của mỗi người là bao nhiêu?…

Bài 1.5 trang 14 Chuyên đề Toán 10: Năm ngoái, người ta có thể mua ba mẫu xe ôtô của ba hãng X, Y, Z với tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng. Năm nay, do lạm phát, để mua ba chiếc xe đó cần 3,018 tỉ đồng. Giá xe ôtô của hãng X tăng 8%, của hãng Y tăng 5% và của hãng Z tăng 12%. Nếu trong năm ngoái giá chiếc xe của hãng Y thấp hơn 200 triệu đồng so với giá chiếc xe của hãng X thì giá của mỗi chiếc xe trong năm ngoái là bao nhiêu?…

Bài 1.6 trang 14 Chuyên đề Toán 10: Cho hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn sau:….

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours