Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Estimated read time 10 min read
Với Cách giải phương trình lượng giác cơ bản Toán lớp 11 gồm vừa đủ chiêu thức giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có giải thuật chi tiết cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập phương trình lượng giác từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 11 .

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

– Phương trình sinx = a        (1)
♦ | a | > 1 : phương trình ( 1 ) vô nghiệm .
♦ | a | ≤ 1 : gọi α là một cung thỏa mãn nhu cầu sinα = a .
Khi đó phương trình ( 1 ) có các nghiệm là
x = α + k2π, k ∈ Z
và x = π-α + k2π, k ∈ Z .
Nếu α thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoKhi đó các nghiệm của phương trình ( 1 ) là
x = arcsina + k2π, k ∈ Z
và x = π – arcsina + k2π, k ∈ Z .
Các trường hợp đặc biệt:

– Phương trình cosx = a        (2)
♦ | a | > 1 : phương trình ( 2 ) vô nghiệm .
♦ | a | ≤ 1 : gọi α là một cung thỏa mãn nhu cầu cosα = a .
Khi đó phương trình ( 2 ) có các nghiệm là
x = α + k2π, k ∈ Z
và x = – α + k2π, k ∈ Z .
Nếu α thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo và cosα = a thì ta viết α = arccos a .
Khi đó các nghiệm của phương trình ( 2 ) là
x = arccosa + k2π, k ∈ Z
và x = – arccosa + k2π, k ∈ Z .
Các trường hợp đặc biệt:

– Phương trình tanx = a        (3)
Điều kiện :Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoNếu α thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo và tanα = a thì ta viết α = arctan a .
Khi đó các nghiệm của phương trình ( 3 ) là
x = arctana + kπ, k ∈ Z
– Phương trình cotx = a        (4)
Điều kiện : x ≠ kπ, k ∈ Z .
Nếu α thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo và cotα = a thì ta viết α = arccot a .
Khi đó các nghiệm của phương trình ( 4 ) là
x = arccota + kπ, k ∈ Z
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoBài 1: Giải các phương trình lượng giác sau:

a) sinx = sin(π/6)        c) tanx – 1 = 0

b) 2cosx = 1.        d) cotx = tan2x.

Bài 2: Giải các phương trình lượng giác sau:

a) cos2 x – sin2x =0.

b) 2sin(2x – 40º) = √3

Bài 3: Giải các phương trình lượng giác sau:

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1 : Giải các phương trình lượng giác sau :

a) sin⁡x = sin⁡π/6

b)

c) tan⁡x=1⇔cos⁡x= π/4+kπ (k ∈ Z)

d) cot⁡x=tan⁡2x
Bài 2 : Giải các phương trình lượng giác sau : a) cos2x-sin2x=0 ⇔cos2x-2 sin⁡x cos⁡x=0
⇔ cos ⁡ x ( cos ⁡ x – 2 sin ⁡ x ) = 0
b) 2 sin⁡(2x-40º )=√3
⇔ sin ⁡ ( 2 x – 40 º ) = √ 3/2
Bài 3 : Giải các phương trình lượng giác sau : a) sin⁡(2x+1)=cos⁡(3x+2)

b)
⇔ sin ⁡ x + 1 = 1 + 4 k
⇔ sin ⁡ x = 4 k ( k ∈ Z )
Nếu | 4 k | > 1 ⇔ | k | > 1/4 ; phương trình vô nghiệm
Nếu | 4 k | ≤ 1 mà k nguyên ⇒ k = 0. Khi đó :
⇔ sin ⁡ x = 0 ⇔ x = mπ ( m ∈ Z ) Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoBài 1: Giải các phương trình sau

a) cos(3x + π) = 0

b) cos (π/2 – x) = sin2x

Lời giải:
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoBài 2: Giải các phương trình sau

a) sinx.cosx = 1

b) cos2 x – sin2 x + 1 = 0

Lời giải:
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoBài 3: Giải các phương trình sau

a) cos2 x – 3cosx + 2 = 0

b) 1/(cos2 x) – 2 = 0.

Lời giải:
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoBài 4: Giải các phương trình sau: (√3-1)sinx = 2sin2x.

Lời giải:
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoBài 5: Giải các phương trình sau: (√3-1)sinx + (√3+1)cosx = 2√2 sin2x

Lời giải:
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao lingocard.vn xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh tài liệu tham khảo Phương pháp giải phương trình lượng giác lớp 11. Nội dung tài liệu đi sâu vào hướng dẫn chi tiết cách giải phương trình lượng giác bằng nhiều phương pháp. Tài liệu được lingocard.vn biên soạn và đăng tải, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức môn Toán hiệu quả, sẵn sàng cho những kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo và tải về miễn phí tại đây!

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, lingocard.vn mời các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và các bạn học viên truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn .
Đang xem : Các giải pháp giải phương trình lượng giác nâng cao

Tài liệu do lingocard.vn biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại

Các phương pháp giải phương trình lượng giác

Dạng 1: Phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Phương pháp: Đưa về dạng phương trình cơ bản như:
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoVí dụ 1: Giải các phương trình:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Hướng dẫn giải:

nên phương trình vô nghiệm .
Xem thêm : Bảng Excel Tính Móng Đơn Bằng Excel Tính Móng Đơn Lệch Tâm, Độ Lún Miễn Phí
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Điều kiện xác đinh :
Phương trình trở thành :
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Điều kiện xác đinh :
Phương trình trở thành :

Ví dụ 2: Giải phương trình:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Hường dẫn giải
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Vậy phương trình có nghiệm
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Dạng 2: Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác

Phương pháp: Đặt ẩn đưa về dạng phương trình bậc hai với t

Ví dụ 1: Giải các phương trình:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Hướng dẫn giải
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Đặt
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoKhi đó phương trình trở thành:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Vậy phương trình có nghiệm
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Đặt
Khi đó phương trình trở thành :
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao Vậy phương trình vô nghiệm
Ví dụ 2: Giải phương trình
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Hướng dẫn giải
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Dạng 3: Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx
Phương trình có dạng :
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoPhương pháp: Chia cả 2 vế cho
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caota được :
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Nếu
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caothì đặt
Đưa phương trình về dạng :
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoChú ý: Phương trình
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caocó nghiệm khi

Ví dụ: Giải phương trình:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Hướng dẫn giải
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Chia cả 2 vế của phương trình với
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Đặt
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Với
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao Chia cả 2 vế của phương trình với
PT ( 1 )
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoĐặt
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

IV.Phương trình thuần nhất đối với sinx và cosx
Dạng phương trình :
Phương pháp:
– Nếu cosx = 0. Thế vào phương trình thử nghiệm .
Xem thêm : Top 6 Bài Soạn Tìm Hiểu Yếu Tố Biểu Cảm Trong Văn Nghị Luận ” Lớp 8
– Nếu
. Chia cả 2 vế của phương trình cho
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caorồi thực thi giải phương trình bậc hai so với tanx :
Ví dụ: Giải các phương trình sau:

Hướng dẫn giải
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao( phi lí )
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Chia cả 2 vế phương trình cho
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng caoCách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

V. Phương trình đối xứng đối với sinx, cosx
Dạng phương trình :
Phương pháp: Đặt
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao, khi đó
Thay t vào phương trình ta được phương trình bậc 2 theo t .
VI. Bài tập vận dụng

Bài 1: Giải phương trình

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao
Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Bài 2: Giải phương trình:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Bài 3: Giải phương trình:

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Cách giải phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Tải thêm tài liệu tại: Chuyên đề toán 11
Trên đây lingocard.vn đã san sẻ đến các bạn học viên Phương pháp giải phương trình lượng giác lớp 11 nhằm mục đích cung ứng cơ sở kỹ năng và kiến thức ôn tập cho các bạn học viên, giúp các bạn tiếp xúc với nhiều dạng bài về hàm số lượng giác. Chúc các bạn ôn tập thật tốt !
Ngoài ra, lingocard.vn mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Tham khảo thêmĐánh giá bài viết 1 1.291 Chia sẻ bài viết Tải về Bản in 0 Bình luậnSắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours