Những vấn đề kinh tế cơ bản đối với doanh nghiệp – HKT Consultant

Estimated read time 29 min read
Con người từ lúc sinh ra và trưởng thành đều có nhu yếu về tình yêu, sự thừa nhận xã hội, nhu yếu vật chất và tiện lợi đời sống. Các nhu yếu hoàn toàn có thể được thỏa mãn nhu cầu từ nguồn lực sẵn có trong vạn vật thiên nhiên hay được sản xuất ra bằng cách tích hợp các nguồn lực về con người, công cụ, máy móc, tài nguyên để tạo ra các mẫu sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu mong ước vật chất của con người. Điều này chỉ hoàn toàn có thể triển khai được trải qua một chính sách có tổ chức triển khai, đó là nền kinh tế. Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế không riêng gì thuộc khoanh vùng phạm vi giải quyết của vương quốc, mà còn chịu tác động ảnh hưởng của các quyết định hành động của mỗi cá thể trong xã hội. Bởi lẽ bất kể quyết định hành động lựa chọn nào, phương pháp giải quyết như thế nào, suy cho cùng là nhằm mục đích nâng cao chất lượng đời sống con người .

1. BA VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN

Để hiểu được sự quản lý và vận hành của nền kinh tế, tất cả chúng ta phải nhận thức được những vấn đề cơ bản mà bất kể nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là :
ª Sản xuất cái gì?

ª Sản xuất như thế nào?

ª Sản xuất cho ai?
Chúng ta hãy xem xét đơn cử các vấn đề kinh tế cơ bản .
Sản xuất cái gì?

Vấn đề đầu tiên có thể được hiểu như là: “Sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất?”. Trong nền kinh tế thị trường, sự tương tác giữa người mua và người bán vì lợi ích cá nhân sẽ xác định sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất. Nhà kinh tế học Adam Smith trong tác phẩm “The Wealth of Nations” đã cho rằng sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sẽ đem lại lợi ích cho xã hội.
Sự cạnh tranh đối đầu làm cho các đơn vị sản xuất cung ứng các loại sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của người tiêu dùng. Trong việc tìm kiếm doanh thu, nhà phân phối cố gắng nỗ lực phân phối các loại sản phẩm có chất lượng cao hơn nhằm mục đích Giao hàng tốt hơn nhu yếu của người tiêu dùng. Điều này hoàn toàn có thể lý giải tại sao người tiêu dùng có “ quyền tối thượng ” xác lập những loại sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất. Một số nhà kinh tế, ví dụ điển hình như John Kenneth Galbraith cũng đề cập đến vấn đề này và cho rằng các hoạt động giải trí tiếp thị của các công ty lớn hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đáng kể đến cầu tiêu dùng trong thời gian ngắn. Hầu hết, các nhà kinh tế đều thống nhất rằng mặc dầu các giải pháp tiếp thị hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động cầu tiêu dùng, nhưng người tiêu dùng mới chính là người quyết định hành động mẫu sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được mua .
Nếu vì nguyên do nào đó, người tiêu dùng mong ước tiêu dùng mẫu sản phẩm nhiều hơn, điều này sẽ làm tăng cầu. Trong thời gian ngắn, sự ngày càng tăng cầu hoàn toàn có thể làm tăng giá cả, lượng sản xuất cũng tăng lên và doanh thu của các công ty trong ngành cũng cao hơn. Lợi nhuận cao trong ngành sẽ mê hoặc các công ty mới gia nhập thị trường trong dài hạn và vì thế cung thị trường sẽ tăng lên. Sự tăng cung sẽ làm cho giá thành sản phẩm & hàng hóa giảm xuống trong khi đó lượng bán vẫn liên tục tăng lên. Lợi nhuận trong thời gian ngắn do sự ngày càng tăng cầu trong thời gian ngắn từ từ sẽ bị mất đi khi giá giảm xuống. Điều này hoàn toàn có thể lý giải sự tương thích với khái niệm quyền tối thượng của người tiêu dùng .
Sản xuất như thế nào?

Vấn đề thứ hai có thể phát biểu một cách hoàn chỉnh như là: “Sản phẩm và dịch vụ được sản xuất bằng cách nào?”. Vấn đề này liên quan đến việc xác định những nguồn lực nào được sử dụng và phương pháp để sản xuất ra những sản phẩm và dịch vụ. Chẳng hạn để sản xuất ra điện, các quốc gia có thể xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp sản xuất nào còn phải xem xét trên khía cạnh hiệu quả kinh tế – xã hội, nguồn lực và trình độ khoa học kỹ thuật của mỗi quốc gia.
Trong nền kinh tế thị trường, các nhà phân phối vì tiềm năng tối đa hóa doanh thu sẽ phải tìm kiếm các nguồn lực có ngân sách thấp nhất hoàn toàn có thể ( giả định với số lượng và chất lượng mẫu sản phẩm không biến hóa ). Các giải pháp và kỹ thuật sản xuất mới chỉ hoàn toàn có thể được gật đầu khi chúng làm giảm chi phí sản xuất. Trong khi đó, các nhà sản xuất nguồn lực sản xuất sẽ cung ứng nguồn lực đem lại cho họ các giá trị cao nhất. Một lần nữa, “ bàn tay vô hình dung ” của Adam Smith dẫn dắt phương pháp phân phối nguồn lực đem lại giá trị sử dụng cao nhất .
Để hoàn toàn có thể lý giải tại sao một số ít vương quốc lựa chọn tập trung chuyên sâu sản xuất một số ít sản phẩm & hàng hóa và trao đổi với các vương quốc khác. Vấn đề ở đây tương quan đến việc xem xét ngân sách thời cơ và bằng cách so sánh ngân sách tương đối trong việc sản xuất các sản phẩm & hàng hóa, các vương quốc sẽ sản xuất và trao đổi sản phẩm & hàng hóa trên cơ sở ngân sách thời cơ thấp nhất .
Sản xuất cho ai?

Vấn đề thứ ba phải giải quyết đó là, “Ai sẽ nhận sản phẩm và dịch vụ?”. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập và giá cả xác định ai sẽ nhận hàng hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông qua tương tác của người mua và bán trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực.
Thu nhập chính là nguồn tạo ra năng lượng shopping của các cá thể và phân phối thu nhập được xác lập trải qua : tiền lương, tiền lãi, tiền cho thuê và doanh thu trên thị trường nguồn lực sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, những ai có nguồn tài nguyên, lao động, vốn và kỹ năng và kiến thức quản trị cao hơn sẽ nhận thu nhập cao hơn. Với thu nhập này, các cá thể đưa ra quyết định hành động loại và số lượng mẫu sản phẩm sẽ mua trên thị trường loại sản phẩm và giá thành xu thế phương pháp phân chia nguồn lực cho những ai mong ước trả với mức giá thị trường .

2. NỀN KINH TẾ: TỔNG QUAN

Dĩ nhiên trong nền kinh tế thực, thị trường không hề quyết định hành động tổng thể các vấn đề này. Trong hầu hết các xã hội, cơ quan chính phủ tác động ảnh hưởng đến cái gì sẽ được sản xuất, sản xuất bằng cách nào và ai sẽ nhận những mẫu sản phẩm và dịch vụ. Chi tiêu của chính phủ nước nhà, các lao lý về bảo đảm an toàn và sứckhỏe, lao lý mức lương tối thiểu, luật lao động trẻ nhỏ, các lao lý về thiên nhiên và môi trường, mạng lưới hệ thống thuế và các chương trình phúc lợi có ảnh hưởng tác động quan trọng đến các thức giải quyết các vấn đề cơ bản trong bất kể xã hội nào .

2.1.Các thành phần của nền kinh tế

Để hiểu được nền kinh tế quản lý và vận hành như thế nào, tất cả chúng ta hãy xem xét các thành phần của nền kinh tế và sự tương tác lẫn nhau giữa các thành phần này. Trong nền kinh tế giản đơn, các thành phần của nền kinh tế gồm có : hộ mái ấm gia đình, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ .
Hộ gia đình bao gồm một nhóm người chung sống với nhau như một đơn vị ra quyết định. Một hộ gia đình có thể gồm một người, nhiều gia đình, hoặc nhóm người không có quan hệ nhưng chung sống với nhau. Chẳng hạn, hai sinh viên cùng thuê trọ một phòng.
Hộ mái ấm gia đình là nguồn cung ứng lao động, tài nguyên, vốn và quản trị để nhận các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền lãi và doanh thu. Hộ mái ấm gia đình cũng đồng thời là người tiêu dùng các sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ .
Doanh nghiệp là tổ chức kinh doanh sở hữu và điều hành các đơn vị kinh doanh của nó. Đơn vị kinh doanh là một cơ sở trực thuộc dưới hình thức nhà máy, nông trại, nhà bán buôn, bán lẻ hay nhà kho mà nó thực hiện một hoặc nhiều chức năng trong việc sản xuất và phân phối sản phẩm hay dịch vụ.
Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể chỉ có một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, hoặc cũng hoàn toàn có thể gồm nhiều đơn vị chức năng kinh doanh thương mại. Trong khi đó, một ngành gồm một nhóm các doanh nghiệp sản xuất các mẫu sản phẩm giống hoặc tựa như nhau .
Để tạo ra loại sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực như : xí nghiệp sản xuất, thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, mặt phẳng kinh doanh thương mại và các nguồn lực khác. Các nhà kinh tế phân loại nguồn lực thành các nhóm :
–    Tài nguyên là nguồn lực thiên nhiên, “quà tặng của thiên nhiên”, tham gia vào quá trình sản xuất, bao gồm: đất trồng trọt, tài nguyên rừng, quặng mỏ, nước, …

–    Vốn hay còn gọi là đầu tư, nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Chẳng hạn, công cụ máy móc, thiết bị, phân xưởng, nhà kho, phương tiện vận tải, … vốn ở đây không phải là tiền, bản thân tiền thì không tạo ra cái gì cả trừ khi tiền được dùng để mua sắm máy móc, thiết bị và các tiện ích phục vụ cho sản xuất thì mới trở thành vốn.

–     Lao động chỉ năng lực về trí tuệ và thể lực tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Chẳng hạn, lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, bán hàng, …

–    Quản lý là khả năng điều hành doanh nghiệp. Người quản lý thực hiện các cải tiến trong việc kết hợp các nguồn lực tài nguyên, vốn, lao động để tạo ra hàng hóa và dịch vụ; đưa ra các quyết định về chính sách kinh doanh; đổi mới sản phẩm, kỹ thuật, cải cách quản lý; người quản lý gắn trách nhiệm với các quyết định và chính sách kinh doanh. Vì vậy, người quản lý cũng là người chịu rủi ro.

Chính phủ là một tổ chức gồm nhiều cấp, ban hành các luật, qui định và vận hành nền kinh tế theo một cơ chế dựa trên luật. Chính phủ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công cộng như: an ninh quốc phòng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giao thông, giáo dục. Bằng cách thay đổi và điều chỉnh luật, qui định, thuế. Chính phủ có thể tác động đến sự lựa chọn của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

2.2.Dòng luân chuyển trong nền kinh tế

Biểu đồ dòng luân chuyển dưới đây minh họa dòng di dời sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực giữa hộ mái ấm gia đình, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Như biểu đồ minh họa, các doanh nghiệp cung ứng mẫu sản phẩm và dịch vụ trên thị trường mẫu sản phẩm cho các hộ mái ấm gia đình. Trong khi đó, các hộ mái ấm gia đình phân phối các nguồn lực trên thị trường nguồn lực ( tài nguyên, lao động, vốn và quản trị ) cho các doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm & hàng hóa .

Dòng tiền tệ cũng đi kèm với dòng di dời sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và nguồn tài nguyên. Như biểu đồ minh họa, hộ mái ấm gia đình sử dụng thu nhập ( từ việc cung ứng nguồn lực ) để giao dịch thanh toán cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Mối quan hệ đối sánh tương quan giữa thị trường mẫu sản phẩm và thị trường nguồn lực hoàn toàn có thể dể dàng nhận thấy trải qua biểu đồ này. Hộ mái ấm gia đình hoàn toàn có thể tiêu tốn cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ từ thu nhập có được do cung ứng nguồn lực. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp chỉ hoàn toàn có thể trả lương, tiền lãi, tiền thuê và doanh thu từ lệch giá do bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ cho các hộ mái ấm gia đình .
Như biểu đồ cho thấy, chính phủ nước nhà thu thuế từ hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp và phân phối các dịch vụ công cộng trở lại. Để tạo ra các dịch vụ công cộng, chính phủ nước nhà mua các nguồn lực từ các hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp. Đồng thời, chính phủ nước nhà cũng giao dịch thanh toán cho các hộ mái ấm gia đình và cho các doanh nghiệp .
Biểu đồ trên diễn đạt mối quan hệ giữa các thành phần trong kinh tế trải qua các tương tác trên thị trường mẫu sản phẩm và thị trường nguồn lực. Thực tế, không phải toàn bộ thu nhập của hộ mái ấm gia đình đều tiêu tốn hết vào sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, một số ít thu nhập dành để tiết kiệm chi phí dưới hình thức góp vốn đầu tư. Khi đó, các trung gian kinh tế tài chính ( ngân hàng nhà nước và các tổ chức triển khai kinh tế tài chính ) đóng vai trò trung gian trong việc di dời nguồn vốn cho các nhu yếu góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .
Trong nền kinh tế toàn thế giới, thương mại phải được xem xét trong các nền kinh tế. Nhập khẩu làm di dời sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ thị trường quốc tế vào thị trường trong nước. Trong khi đó, xuất khẩu di dời sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ thị trường trong nước ra thị trường quốc tế. Xuất khẩu ròng chính là phần chênh lệch giá trị sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Khi đó, Open dòng tiền ròng chảy vào trong nước nếu như xuất khẩu ròng dương và ngược lại .

2.3.Các mô hình của nền kinh tế

Xã hội hoàn toàn có thể vận dụng nhiều phương pháp và chính sách phối hợp để giải quyết các vấn đề kinh tế. Các quy mô của nền kinh tế phân loại dựa trên hai tiêu thức sau :
ª Quan hệ sở hữu về nguồn lực sản xuất.

ª Cơ chế phối hợp và định hướng các hoạt động của nền kinh tế.

Nền kinh tế thị trường được đặc tính bởi quan hệ sở hữu tư nhân về nguồn lực sản xuất và sử dụng hệ thống thị trường và giá cả để phối hợp và định hướng các hoạt động kinh tế.
Trong một nền kinh tế như vậy, các thành phần của nền kinh tế vì quyền lợi cá thể sẽ ra các quyết định hành động nhằm mục đích tối đa thu nhập. Thị trường là một chính sách mà ở đó các quyết định hành động và sở trường thích nghi cá thể được truyền thông online và phối hợp với nhau. Thực tế, các mẫu sản phẩm và dịch vụ được tạo ra và các nguồn lực được phân phối dưới điều kiện kèm theo cạnh tranh đối đầu thị trường trải qua hành vi độc lập của người mua và người bán trên thị trường .
Nền kinh tế thị trường thôi thúc sử dụng nguồn lực hiệu suất cao, ngày càng tăng sản lượng, không thay đổi việc làm và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, vai trò của chính phủ nước nhà là rất hạn chế ( trong việc hoạch định, trấn áp và giải pháp can thiệp của chính phủ nước nhà ). Vai trò của chính phủ nước nhà hầu hết là nhằm mục đích :
– Bảo vệ quyền sở hữu tư nhân về nguồn lực sản xuất .
– Thiết lập hành lang pháp lý tương thích với kinh tế thị trường .
Nền kinh tế kế hoạch được đặc trưng bởi quyền sở hữu công cộng đối với mọi nguồn lực và quyền đưa ra các quyết định kinh tế bởi nhà nước thông qua cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Nhà nước quyết định cơ cấu các ngành, đơn vị sản xuất và phân bổ sản lượng và các nguồn lực sử dụng để tổ chức quá trình sản xuất.
Các doanh nghiệp chiếm hữu bởi chính phủ nước nhà và sản xuất theo khuynh hướng của nhà nước. Nhà nước giao kế hoạch sản xuất và định mức tiêu tốn cho các doanh nghiệp và hoạch định phân chia nguồn lực đơn cử cho các doanh nghiệp để triển khai các tiềm năng sản xuất này .
Nền kinh tế hỗn hợp nằm giữa hai thái cực của kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch. Hầu hết, các quốc gia hiện nay đều vận dụng mô hình kinh tế hỗn hợp. Nền kinh tế hỗn hợp phát huy ưu điểm của nền kinh tế thị trường, đồng thời tăng cường vai trò của chính phủ trong việc điều chỉnh các khiếm khuyết của nền kinh tế thị trường.

3. VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

Một trong những hiệu suất cao của thị trường, đó là sự hữu hiệu kinh tế – điều này có nghĩa là, không ai hoàn toàn có thể trở nên tốt hơn mà không làm cho người khác tồi tệ đi .
Vai trò của chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể chia thành hai nhóm : chủ trương vĩ mô và chủ trương vi mô. Chính sách vi mô giải quyết việc cung ứng sản phẩm & hàng hóa công cộng, kiểm soát và điều chỉnh khiếm khuyết thị trường và tăng cường cạnh tranh đối đầu. Chính sách vĩ mô được chia thành hai nhóm : chủ trương tài khóa và chủ trương tiền tệ. Chính sách tiền tệ và trấn áp lượng tiền lưu thông và các khoản tín dụng thanh toán và chủ trương tài khóa để xu thế cơ quan chính phủ trong việc tiêu tốn và thuế .
Vai trò của cơ quan chính phủ so với các hoạt động giải trí của nền kinh tế, gồm có :
ª Cung cấp một nền tảng pháp lý:
nhà nước phát hành các luật và lao lý nhằm mục đích tạo môi trường tự nhiên hoạt động giải trí hữu hiệu cho các hoạt động giải trí của nền kinh tế. Các hoạt động giải trí đơn cử như : xác lập quyền sở hữu của các doanh nghiệp, kiểm soát và điều chỉnh các mối quan hệ trong nền kinh tế và bảo vệ quyền hạn của người tiêu dùng .
ª Duy trì năng lực cạnh tranh:
Cạnh tranh là chính sách vốn có trong nền kinh tế thị trường. Trong hầu hết các nền kinh tế, sản xuất hiệu suất cao đạt được ở mức cạnh tranh đối đầu cao trải qua các công cụ như : quyết định hành động cung và cầu nhằm mục đích xác lập giá thành thị trường và lao lý về giá, chống độc quyền, …
ª Phân phối thu nhập:
nhà nước hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động vào nền kinh tế trong việc phân phối thu nhập giữa các hộ mái ấm gia đình trải qua : các chủ trương và các chương trình ( trợ cấp thất nghiệp, hưu trí và chăm nom sức khỏe thể chất hội đồng ), can thiệp thị trường ( kiểm soát và điều chỉnh giá và hỗ trợ giá ) và thuế thu nhập cá thể .
ª Điều chỉnh phân bố nguồn lực xã hội:

Các nhà kinh tế nhận thấy rằng hai khiếm khuyết trong việc phân chia nguồn lực không hiệu suất cao của nền kinh tế thị trường, đó là : loại sản phẩm và dịch vụ phân phối cho xã hội ( chủng loại và số lượng ), mẫu sản phẩm và dịch vụ công cộng .
ª Ổn định nền kinh tế:
Hầu hết, các công dụng của cơ quan chính phủ là nhằm mục đích tiềm năng không thay đổi và tương hỗ nền kinh tế để đạt hiệu suất cao trong việc sử dụng nguồn lực và bình ổn Chi tiêu .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours