Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 6, 7 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 2

Estimated read time 3 min read
Câu 4 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2
Hãy lập bảng “ tần số ” từ các bài tập 1 và 2 .
Giải

Học sinh tập hợp dữ liệu dựa vào số liệu đã có từ bài tập 1 và 2 để lập bảng.

Câu 5 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2
Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau :

0 0 1 1 2 0 3 1 0 4 1 1 1
2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 6 0 0

a ) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó ?
b ) Dấu hiệu ở đây là gì ?
c ) Lập bảng “ tần số ”, nhận xét .
Giải
a ) Trong bảng số liệu khởi đầu có 26 giá trị. Trong tháng đó có 26 buổi học .
b ) Dấu hiệu ở đây là : Số học sinh nghỉ học trong từng buổi .
c ) Bảng tần số :

Giá Trị ( x ) 0 1 2 3 4 6
Tần số ( n ) 10 9 4 1 1 1 N = 26

Nhận xét : Học sinh đi học cần mẫn .

Câu 6 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2
Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học viên lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây :

3 4 4 5 3 1 3 4 7 10
2 3 4 4 5 4 6 2 4 4
5 5 3 6 4 2 2 6 6 4
9

5

6 6 4 4 3 6 5 6

a ) Dấu hiệu ở đây là gì ?
b ) Có bao nhiêu bạn làm bài ?
c ) Lập bảng tần số ( ngang và dọc ), nhận xét :
Giải
a ) Dấu hiệu ở đây là : Số lỗi chính tả trong mỗi bài tập làm văn .
b ) Trong bảng số liệu khởi đầu có 40 giá trị. Vậy có 40 bạn làm bài .
c ) Bảng tần số

Giá trị ( x ) 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Tần số ( n ) 1 4 6 12 6 7 1 1 1 N = 40

Nhận xét : – Tất cả học viên đều mắc lỗi .
– Học sinh có lỗi nhiều nhất là 4 lỗi .
– Học sinh hầu hết từ 3 đến 6 lỗi .

Câu 7 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2
Cho bảng tần số :

Giá trị ( x ) 110 115 120 125 130
Tần số ( n ) 4 7 9 8 2 N = 30

Hãy từ bảng này viết lại một bảng số liệu bắt đầu .
Giải
Chiều cao đo được của các bạn học viên lớp 4 là ( tính bằng cm )

110 110 110 110 115 115
115 115 115 115 115 120
120 120 120 120 120 120
120 125 120 125 125 125
125 125 125

125

130 130

Giaibaitap.me

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours