Giải bài tập Toán 6 SGK– Hướng dẫn giải chi tiết, chính xác bài tập Toán 6 – https://vietsofa.vn

Estimated read time 5 min read
Bài 18 : Bội chung nhỏ nhất – Luyện tập 1 trang 59 – Luyện tập 2 trang 60Bài 17 : Ước chung lớn nhất – Luyện tập 1 trang 56 – Luyện tập 2 trang 57Bài 16 : Ước chung và bội chung – Luyện tập trang 53

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Luyện tập trang 50

Bài 14 : Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố – Luyện tập trang 47Bài 13 : Ước và bộiBài 12 : Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Luyện tập trang 42Bài 11 : Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 – Luyện tập trang 39Bài 10 : Tính chất chia hết của một tổng – Luyện tập trang 36Bài 9 : Thứ tự triển khai các phép tính – Luyện tập trang 32Bài 8 : Chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 7 : Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Luyện tập trang 28Bài 6 : Phép trừ và phép chia – Luyện tập 1 trang 24 – Luyện tập 2 trang 25Bài 5 : Phép cộng và phép nhân – Luyện tập 1 trang 17 – Luyện tập 2 trang 19Bài 4 : Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con – Luyện tập trang 14Bài 3 : Ghi số tự nhiênBài 2 : Tập hợp các số tự nhiênBài 1 : Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 13 : Bội và ước của một số ít nguyênBài 12 : Tính chất của phép nhân – Luyện tập trang 95Bài 11 : Nhân hai số nguyên cùng dấu – Luyện tập trang 92Bài 10 : Nhân hai số nguyên khác dấuBài 7 : Phép trừ hai số nguyên – Luyện tập trang 82Bài 6 : Tính chất của phép cộng các số nguyên – Luyện tập trang 79Bài 5 : Cộng hai số nguyên khác dấu – Luyện tập trang 77Bài 4 : Cộng hai số nguyên cùng dấuBài 3 : Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Luyện tâp trang 73Bài 2 : Tập hợp các số nguyênBài 1 : Làm quen với số nguyên âmBài 19 : Ôn tập cuối năm phần số học lớp 6Bài 18 : Ôn tập chương III – Đại số – Lớp 6Bài 16 : Tìm tỉ số của hai số – Luyện tập trang 59Bài 15 : Tìm 1 số ít biết giá trị phân số của nó – Luyện tập trang 55Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số ít cho trước – Luyện tập trang 52

Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Luyện tập trang 47 – Luyện tập trang 48

Bài 12 : Phép chia phân số – Luyện tập trang 43Bài 11 : Tính chất cơ bản của phép nhân phân số – Luyện tập trang 40Bài 10 : Phép nhân phân sốBài 9 : Phép trừ phân số – Luyện tập trang 34Bài 8 : Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Luyện tập trang 29Bài 7 : Phép cộng phân sốBài 6 : So sánh phân sốBài 5 : Quy đồng mẫu nhiều phân số – Luyện tập trang 19Bài 4 : Rút gọn phân số – Luyện tập trang 15 – 16Bài 3 : Tính chất cơ bản của phân sốBài 2 : Phân số bằng nhauBài 1 : Mở rộng khái niệm phân sốBài 10 : Trung điểm của đoạn thẳngBài 9 : Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 8 : Khi nào thì AM + MB = AB ?Bài 3 : Đường thẳng đi qua hai điểm• Bài 1 : Nửa mặt phẳng
• Bài 2 : Góc
• Bài 3 : Số đo góc
• Bài 4 : Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz ?
• Bài 5 : Vẽ góc khi biết số đo
• Bài 6 : Tia phân giác của góc – Luyện tập trang 87
• Bài 8 : Đường tròn

Bài 9 : Tam giác
• Ôn tập phần hình học

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours