Giải SGK Toán lớp 3 trang 70, 71 Bài 24: Gấp một số lên một số lần | Kết nối tri thức

Estimated read time 5 min read
Tailieumoi. vn ra mắt Giải bài tập Toán lớp 3 trang 70, 71 Bài 24 : Gấp một số ít lên một số ít lần chi tiết cụ thể sách Toán 3 Tập 1 Kết nối tri thức với đời sống giúp học viên xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 3. Mời các bạn đón xem :

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 70, 71 Bài 24: Gấp một số lên một số lần

Hoạt động (trang 70)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 70 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 70 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:
– Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị chức năng ta cộng số đó với 8 .
– Muốn gấp một số ít lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8 .
Lời giải:

Toán lớp 3 trang 70 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 70 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 trang 70 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:
– Muốn thêm vào số đã cho 1 số ít đơn vị chức năng ta cộng số đó với số đơn vị chức năng .
– Muốn gấp 1 số ít lên 1 số ít lần ta lấy số đó nhân với số lần .
Lời giải:

Toán lớp 3 trang 70 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 70 Bài 3: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:
Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4 .
Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 3 trang 70 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Bài giải

Năm nay tuổi bố là
9 x 4 = 36 ( tuổi )
Đáp số : 36 tuổi

Luyện tập (trang 71)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 71 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 71 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:
– Muốn gấp một số ít lên 1 số ít lần ta lấy số đó nhân với số lần .
– Muốn thêm một số ít đơn vị chức năng vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị chức năng .
Lời giải:

Toán lớp 3 trang 71 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 71 Bài 2: Đ, S?

Toán lớp 3 trang 71 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:
Bước 1 : Tính nhẩm tác dụng các phép tính .
– Muốn gấp 1 số ít lên 1 số ít lần ta lấy số đó nhân với số lần .
– Muốn thêm một số ít đơn vị chức năng vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị chức năng .
Bước 2 : Nếu trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S .
Lời giải:

Toán lớp 3 trang 71 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 71 Bài 3: Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp giải:
Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn .
Lời giải:
Tóm tắt
Mỗi bàn : 2 cái ghế
9 cái bàn : … cái ghế ?
Bài giải
Nam cần xếp số cái ghế là
2 x 9 = 18 ( cái ghế )
Đáp số : 18 cái ghế
Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 71 Bài 4: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Toán lớp 3 trang 71 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:
Bước 1 : Thực hiện tính hiệu quả các phép tính .
Bước 2 : Xác định đường đi theo các phép tính có tác dụng bằng 45 .
Lời giải:
23 x 2 = 46 15 x 3 = 45
45 + 7 = 52 75 – 20 = 55
16 x 2 = 32 75 – 45 = 30
9 x 5 = 45 75 – 30 = 45
Vậy đường đi tới tòa thành như sau :
Toán lớp 3 trang 71 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Bài giảng Toán lớp 3 trang 70, 71 Bài 24: Gấp một số lên một số lần – Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư

Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 27: Giảm một số đi một số lần

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours