Toán lớp 5 trang 8 Phân số thập phân>

Estimated read time 7 min read
 • Toán lớp 5 trang 9 Luyện tập
  Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số : Viết các phân số sau thành phân số thập phân :
 • Toán lớp 5 trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
  Tính : Một hộp bóng có 50% số bóng màu đỏ, 1/3 số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng .
 • Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
  Tính : Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 50% m, chiều rộng 1/3 m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích quy hoạnh của mỗi phần .
 • Toán lớp 5 trang 12, 13 Hỗn số
  Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)
  Chuyển các hỗn số sau thành phân số : Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi triển khai phép tính ( theo mẫu ) :
 • Toán lớp 5 trang 14 Luyện tập
  Chuyển các hỗn số sau thành phân số : So sánh các hỗn số :
 • Toán lớp 5 trang 15 Luyện tập chung
  Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân : Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :
 • Toán lớp 5 trang 15, 16 Luyện tập chung
  Tính : Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng :
 • Toán lớp 5 trang 16, 17 Luyện tập chung
  Tính. Tìm x
 • Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán
  Mua 5 m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7 m vải loại đó hết bao nhiêu tiền ? Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
 • Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
  10 người làm xong một việc làm phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong việc làm đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người ? ( Mức làm của mỗi người như nhau )
 • Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập
  Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở ?
 • Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập chung
  Một lớp học có 28 học viên, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam ?
 • Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
  a ) Viết cho khá đầy đủ bằng đơn vị chức năng đo độ dài sau : Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm :
 • Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
  a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 • Toán lớp 5 trang 24, 25 Luyện tập
  Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn. Một con chim sâu cân nặng 60 g. Một con đà điểu cân nặng 120 kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?
 • Toán lớp 5 trang 26, 27 Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông
  Đọc các số đo diện tích quy hoạnh : 105 dam2, 32 600 dam2, 492 hm2, 180350 hm2. Viết các số đo diện tích quy hoạnh
 • Toán lớp 5 trang 28, 29 Luyện tập
  Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là mét vuông : 6 mét vuông 35 dm2 ; 8 mét vuông 27 dm2 ; 16 mét vuông 9 dm2 ; 26 dm2. b ) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là đề-xi-mét vuông : 4 dm2 65 cm2 ; 95 cm2 ; 102 dm2 8 cm2 .
 • Toán lớp 5 trang 28 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
  Bài 1 : Đọc các số đo diện tích quy hoạnh .
 • Toán lớp 5 trang 29, 30 Héc-ta
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha. Hãy viết số đo diện tích quy hoạnh khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông .
 • Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập
  Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là mét vuông :
 • Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập chung
  Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 30 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6 m, chiều dài 9 m ?
 • Toán lớp 5 trang 31, 32 Luyện tập chung
  Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Diện tích một khu nghỉ mát là 5 ha, trong đó có 3/10 diện tích quy hoạnh là hồ nước. Hỏi diện tích quy hoạnh hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?
 • Toán lớp 5 trang 32 Luyện tập chung
  Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được 2/15 bể, giờ thứ hai chảy vào được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?
 • Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo)
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: So sánh các phân số:
 • Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập so sánh hai phân số
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm :
 • Toán lớp 5 trang 5 Tính chất cơ bản của phân số
  Rút gọn các phân số. Quy đồng mẫu các phân số. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây :
 • Giải Toán lớp 5 trang 3 SGK – Ôn tập: Khái niệm về phân số
  Đọc các phân số. Viết các thương sau dưới dạng phân số : Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours