Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25, 26 bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ

Estimated read time 6 min read

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 25, 26 bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 25 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn thay thế sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ trợ thêm bao nhiêu công nhân ?

Phương pháp giải                                                                                             

Giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị

Tóm tắt                                                                                                                   

15 công nhân sửa xong : 6 ngày … ? công nhân sửa xong : 3 ngày

Bài giải                                                                                              

( Phương pháp tìm tỉ số ) 6 ngày so với 3 ngày thì giảm số lần là : 6 : 3 = 2 ( lần ) Số công nhân sửa xong đoạn đường trong 3 ngày là : 15 x 2 = 30 ( công nhân ) Số công nhân cần bổ trợ : 30 – 15 = 15 ( công nhân )

Đáp số: 15 công nhân.

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25

Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo ?

Phương pháp giải

– Tìm tổng số tiền = 5000 × 15. – Tìm số gói kẹo loại 7500 đồng một gói = tổng số tiền : 7500

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua : 15 gói kẹo Loại 7500 đồng mua : …. ? gói kẹo

Bài giải

Cách 1

Có toàn bộ số tiền là : 5000 × 15 = 75 000 ( đồng ) Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được số gói là : 75 000 : 7500 = 10 ( gói )

Đáp số: 10 gói.

Cách 2

5000 đồng so với 7500 đồng thì giảm số lần là : 7500 : 5000 = 10/15 ( lần ) Nếu mua loại 7500 đồng một gói thì số kẹo mua được là : 15 × 10/15 = 10 ( gói kẹo )

Đáp số: 10 gói kẹo

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 26 tập 1

Một mái ấm gia đình bố, mẹ và hai con ( 4 người ), trung bình thu nhập hàng tháng là 8 000 000 đồng một người. Nếu mái ấm gia đình đó có thêm một con nữa thì trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của mái ấm gia đình không đổi khác ?

Phương pháp giải

– Tìm tổng thu nhập của gia đình đó.

– Tìm thu nhập của mỗi người sau khi mái ấm gia đình đó có thêm một con. – Tính trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy trung bình thu nhập bắt đầu trừ đi trung bình thu nhập sau khi có thêm một con.

Tóm tắt

4 người : trung bình thu nhập 8 000 000 đồng ( 4 + 1 ) người : trung bình thu nhập …. ? đồng mỗi người.

Bài giải

Tổng số người trong mái ấm gia đình : 4 + 1 = 5 ( người ) Tổng số thu nhập hàng tháng của mái ấm gia đình ( 4 người ) là : 8 000 000 x 4 = 32 000 000 ( đồng ) Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người khi mái ấm gia đình có thêm một con là : 32 000 000 : 5 = 6 400 000 ( đồng ) Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người bị giảm khi mái ấm gia đình có thêm một con là : 8 000 000 – 6 400 000 = 1 600 000 ( đồng )

Đáp số: 1 600 000 đồng

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 26

Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Nếu bổ trợ thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ( Mức đào của mỗi người như nhau ) A. 350 m B. 700 m C. 105 m D. 200 m

Phương pháp giải

– Tính số người lúc sau : 10 + 20 = 30 người. – Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo giải pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

10 người : đào được 35 m ( 10 + 20 ) người : đào được … ? mét

Bài giải

Sau khi bổ trợ số người hiện có của đội đó là : 10 + 20 = 30 ( người ) 30 người so với 10 nguời thì tăng số lần là : 30 : 10 = 3 ( lần ) Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ trợ người là :

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào : C

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 25, 26: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours