Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 66, 67, 68, 69, 70 (Chính xác nhất)

Estimated read time 7 min read
Giải bài tập SGK Toán lớp 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình SGK Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 66, 67, 68, 69, 70

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 66:

Xét hình 1. Chứng minh ΔAHB ∼ ΔCHA. Từ đó suy ra hệ thức (2).

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải
Xét ΔABH và ΔCAH có :
∠ ( AHB ) = ∠ ( AHC ) = 90 o
∠ ( BAH ) = ∠ ( ACH ) ( cùng phụ ∠ ( CAH ) )
⇒ ΔABH ∼ ΔCAH ( g. g )
Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 67:

Xét hình 1. Hãy chứng tỏ hệ thức ( 3 ) bằng tam giác đồng dạng .
Lời giải
Xét tam giác ABC vuông tại A có
SABC = 1/2 AB.AC
Xét tam giác ABC có AH là đường cao
⇒ SABC = 1/2 AH.BC
⇒ 1/2 AB.AC = 1/2 AH.BC ⇒ AB.AC = AH.BC hay bc = ah .

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 9 Tập 1): 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau : ( h. 4 a, b )
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Hình 4
Lời giải:

– Hình a
Theo định lí Pitago ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Áp dụng định lí 1 ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

– Hình b
Áp dụng định lí 1 ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
=> y = 20 – 7,2 = 12,8

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 9 Tập 1): 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau : ( h. 5 )
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Hình 5
Lời giải:
Áp dụng định lí 1 ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 3 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau : ( h. 6 )
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Hình 6
Lời giải:
Áp dụng định lí Pitago ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Áp dụng định lí 3 ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 4 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau : ( h. 7 )
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Hình 7
Lời giải:
Theo định lí 2 ta có :
22 = 1. x => x = 4
Theo định lí 1 ta có :
y2 = x ( 1 + x ) = 4 ( 1 + 4 ) = 20
=> y = √ 20 = 2 √ 5 .

Bài 5 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): 

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
ΔABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4 và đường cao AH như trên hình .
Theo định lí Pitago ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Mặt khác, AB2 = BH.BC ( định lí 1 )
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Theo định lí 3 ta có : AH.BC = AB.AC
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 6 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): 

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này .
Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
ΔABC vuông tại A và đường cao AH như trên hình .
BC = bh + HC = 1 + 2 = 3
Theo định lí 1 : AB2 = BH.BC = 1.3 = 3
=> AB = √ 3
Theo định lí 1 : AC2 = HC.BC = 2.3 = 6
=> AC = √ 6
Vậy độ dài các cạnh góc vuông của tam giác lần lượt là √ 3 và √ 6 .

Bài 7 (trang 69-70 SGK Toán 9 Tập 1): 

Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b ( tức là x2 = ab ) như trong hai hình sau :
Dựa vào các hệ thức ( 1 ) và ( 2 ), hãy chứng tỏ các cách vẽ trên là đúng .
Gợi ý : Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nữa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông .
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

– Cách 1: (h.8)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
Theo cách dựng, ΔABC có đường trung tuyến AO bằng 50% cạnh BC, do đó ΔABC vuông tại A .
Vì vậy AH2 = BH.CH hay x2 = ab
Đây chính là hệ thức ( 2 ) hay cách vẽ trên là đúng .

Bài 8 (trang 70 SGK Toán 9 Tập 1): 

Tìm x và y trong mỗi hình sau :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:
a ) Theo định lí 2 ta có :
x2 = 4.9 = 36 => x = 6
b ) Vì đường cao chia cạnh huyền thành hai nửa bằng nhau nên nó đồng thời là đường trung tuyến. Mà trong tam giác vuông, đường tuyến bằng nửa cạnh huyền nên nên x = 2 .
Theo định lí Pitago ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 9 (trang 70 SGK Toán 9 Tập 1): 

Cho hình vuông vắn ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Tia DI và tia CB cắt nhau ở K. Kẻ đường thẳng qua D, vuông góc với DI. Đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại L. Chứng minh rằng :
a ) Tam giác DIL là một tam giác cân
b ) Tổng
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
không đổi khi I đổi khác trên cạnh AB .
Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9
a ) Xét hai tam giác vuông ADI và CDL có :
AD = CD ( cạnh hình vuông vắn )
Góc ADI = góc CDL ( cùng phụ góc IDC )
Nên ΔADI = ΔCDL ( cạnh góc vuông và góc nhọn )
Suy ra DI = DL hay ΔDIL cân. ( đpcm )
b ) Trong tam giác DKL vuông tại D với đường cao DC. Theo định lí 4, ta có :
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

không đổi khi I đổi khác trên cạnh AB. ( đpcm ) .
Ngoài ra các em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu hữu dụng không thiếu các môn được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi .
►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 66, 67, 68, 69, 70 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours