Cách giải bài tập về Lũy thừa cực hay – Toán lớp 12

Estimated read time 4 min read

Cách giải bài tập về Lũy thừa cực hay

Cách giải bài tập về Lũy thừa cực hay

Bài giảng: Tất tần tật về Lũy thừa – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

• Cho số thực b và số nguyên dương n ( n ≥ 2 ). Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu an = b .
    • Chú ý:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Số mũ α Cơ số a Lũy thừa aα
α = n ∈ N* a ∈ R aα = an = a⋅a⋯a (n thừa số a)
α = 0 a ≠ 0 aα = a0 = 1
α = -n, (n ∈ N*) a ≠ 0 Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
α = m/n,(m ∈ Z, n ∈ N*) a > 0 Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
α = limrn, (rn ∈ Q,n ∈ N*) a > 0 aα = limarn

2. Một số tính chất của lũy thừa
• Giả thuyết rằng mỗi biểu thức được xét đều có nghĩa :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
• Nếu a > 1 thì aα > aβ ⇔ α > β ; Nếu 0 < a < 1 thì aα > aβ ⇔ α < β . • Với mọi 0 > a < b, ta có : am < bm ⇔ m > 0 ; am > bm ⇔ m < 0 • Chú ý : ◦ Các đặc thù trên đúng trong trường hợp số mũ nguyên hoặc không nguyên . ◦ Khi xét lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số a phải khác 0 . ◦ Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số a phải dương . 3. Một số tính chất của căn bậc n
• Với a, b ∈ R ; n ∈ N *, ta có :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
• Với a, b ∈ R, ta có :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 2: Biết 4x + 4-x = 23 tính giá trị của biểu thức P = 2x + 2-x :

Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 3: Cho các số thực dương a và b. Thu gọn biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải khi đó giá trị của biểu thức f(1,3) bằng bao nhiêu?
Hiển thị đáp án
Vì x = 1, 3 > 0 nên ta có :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Bài 3: Cho a,b là các số dương. Rút gọn biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 4: Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 5: Cho a > 0, b > 0. Thu gọn biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 6: Rút gọn biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 7: Cho các số thực dương a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Cho các số thực dương phân biệt a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức. Tìm m và n
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours